Slotbijeenkomst Karel van Zanten

vrijdag 9 juli, 15u00
Slotpresentatie Karel van Zanten

Vrijdag 9 juli om 15u00 vindt de slotpresentatie plaats van Karel van Zanten (Architectuur) met als onderwerp “Ideal City“.

Commissie:

Voorzitter                           : Margit Schuster (RAvB)
Mentor                               : Claudio Saccucci (STUDIO-VERTER)
Externe criticus                  : Dirk van der Meij (OMA)
Toegevoegde criticus         : Marieke Kums (STUDIO MAKS)

Afstudeerdatum en locatie:
Vrijdag 9 juli om 15u00, besloten bijeenkomst
Locatie: Auditorium Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Ideal City

Er speelt veel op politiek terrein in Nederland. Er heerst een spanning tussen politiek en haar burgers. Dit lijkt alleen maar toe te nemen. Er is een wantrouwen voelbaar van burger richting politiek, en ook andersom wantrouwt de politiek de burger.

Dit wantrouwen is misschien wel het meest voelbaar in de representatie en de architectonische taal van de Tweede Kamer. De architectonische taal van het huidige Tweede Kamergebouw ontkent de huidige problemen die er zijn in de relatie burger en politiek en probeert ze te maskeren met transparante vliesgevels en bloembakken.

Dit project zet de potentie van het plein in, om de problemen tussen politiek en burgers te adresseren. Het plein speelde een belangrijke rol in het publieke leven zowel recent als in de geschiedenis. Het is bij uitstek de collectieve ruimte waar het publieke leven zich afspeelt. In die zin spelen pleinen een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving en haar cultuurhistorie.

Op veel klassieke schilderijen speelt het plein een centrale rol, en is dikwijls het decor voor de processie, gevecht, opstoot, markt, enzovoorts. De ruimte is gemeenschapsgrond, waar je je onderdeel voelt van de ruimte, van de massa en waar er sprake is van collectieve trots. 

Dit is duidelijk te zien bij een plein zoals de Dam in Amsterdam. Samen met het Malieveld en de beide pleinen bij de Tweede Kamer in Den Haag, blijken het nog steeds de belangrijkste plekken te zijn waar demonstraties en herdenkingen plaatsvinden in onze tijd. Dit project onderzoekt de relatie tussen het plein en de gerepresenteerde macht. Het analyseert hoe verschillende machten zich manifesteerden in de geschiedenis, en zich nog manifesteren in onze hedendaagse maatschappij.

Met dit plan word een nieuw plein gecomponeerd voor de Tweede Kamer: de Hofplaats. Het plein is in onbruik geraakt, terwijl het plein juist representatief zou moeten zijn voor de Tweede Kamer. Want één van de belangrijkste en meest centrale momenten van het politieke apparaat grenst eraan: het debat. In die zin is het plein het gezicht van politiek naar de stad.

Het ontworpen plein is representatief voor de politiek, maar gaat niet voorbij aan de problemen die er zijn, door ze juist te adresseren. Door nieuwe gevels toe te voegen ontstaat er een heldere geometrische ruimte waarbinnen geëxperimenteerd kan worden hoe politici en burgers weer met elkaar in contact kunnen komen. Het maken van pleinen met gevels is geïnspireerd op een oude traditie. De gevels corrigeren de huidige, verrommelde omgeving, zoals bijvoorbeeld het Piazza Ducale in Vigevano doet.

De gevels van het plein zijn ontworpen als een ‘inhabitable wall’ de muur die dik genoeg is om functies te herbergen. De architectuur van de muren biedt een overweldigende reis in politiek, met een indrukwekkend hoogtepunt als einde: De ideële ruimte. De perfecte conditie voor een nieuwe, positieve toekomst voor de relatie tussen politiek en haar burgers. Een conditie waar men hopelijk nog eens naar terugverlangt…

share item