Slotpresentatie Marinda Verschoor

dinsdag 2 februari, 10:00
Slotpresentatie Marinda Verschoor

Dinsdag 2 februari om 10u00 vindt de slotpresentatie plaats van Marinda Verschoor (Architectuur) met als onderwerp “Denkbeelden van Rotterdam“.

Commissie:
Voorzitter                            : Jeroen Visschers (RAVB)
Mentor                                 : Bart Hollanders (Eagles of Architecture)
Externe criticus                  : Elsbeth Ronner (Lilith Ronner van Hooijdonk)
Toegevoegde criticus         : Lara Schrijver (Universiteit Antwerpen)

Afstudeerdatum en locatie:
Dinsdag 2 februari om 10u00, besloten bijeenkomst
Locatie: Tentoonstelling in de Heinekenfabriek, Crooswijksesingel 50E, 3034 CJ Rotterdam.
De afstudeertentoonstelling kan op afspraak worden bezocht

Denkbeelden van Rotterdam verbeeldt een alternatief verhaal voor de Boompjes. Het project onderzoekt
de potentie van de locatie in haar huidige en historische context. Herwaardering van de geschiedenis en
toekomstplannen uit het verleden worden ingezet om denkbeelden te schetsen van hoe de stad eruit ziet
als contextuele feiten zich verweven met herinneringen uit het verleden. Waardevolle elementen uit het
verleden, zowel gebouwd als niet gebouwd, worden onderzocht en meegenomen naar een denkbeeldig
Rotterdam. In een tijdperk van meedogenloos snelle verandering is er behoefte aan reflectie op wat er is
geweest en wat geweest had kunnen zijn.

Tijdens deze opgave vormt de methodiek van Piranesi’s Campo Marzio de leidraad. In 1762 publiceerde
Piranesi deze sublieme reconstructie van het oude Rome als een veld vol fragmenten van bestaande,
verzonnen en verloren gebouwen uit de geschiedenis. De gebouwen zijn onderling met elkaar verweven
door een intermediair dat bindt: de tussenruimte. De gebouwen en structuren creëren een zekere
droomwereld, waarin je kunt dwalen en ontsnappen. Deze wereld van ambigue fragmenten fascineert me.

Met dit project wil ik laten zien dat de context van een gebied rijker en gelaagder is dan je op het eerste
moment ziet. Enerzijds door de bestaande verborgen plekken bloot te stellen, anderzijds door de verloren
tijdlagen van een gebied in kaart te brengen, en te beschouwen als context. Kunnen we ons een
voorstelling maken van een alternatief Rotterdam bestaande uit oude en nieuwe fragmenten? Als gevonden
stukken die ooit samen met de bestaande stad zijn bedacht? Een stad die nooit was, maar altijd had kunnen
zijn.

Denkbeelden van Rotterdam toont verschillende tijdlagen van Rotterdam als één tijdlaag. Verloren plekken
en plannen uit de geschiedenis vertellen een verhaal over een alternatief stedelijk landschap. Net als in
Campo Marzio zijn dit zijn geen letterlijke kopieën, maar herinterpretaties, als herinnering aan hun
oorspronkelijke karakter. De verloren elementen zijn publiek van karakter, en gaan ieder op hun eigen
manier een relatie aan met hun omgeving. Met elkaar vormen zij een nieuwe context – en vanuit hier zou
het verhaal opnieuw kunnen beginnen.

Om de verschillende tijdlagen met elkaar in verbinding te brengen introduceer ik een nieuwe laag,
bestaande uit diverse context-gebonden interventies. De interventies integreren op verschillende
schaalniveaus plekken en ruimtes die allerlei vormen van publiek gebruik faciliteren. De open ruimte is hier
voorwaarde-scheppend, niet inhoud-bepalend. Hierdoor ontstaan er toegankelijke ruimtes in de stad, waar
de grenzen tussen publiek en privé, binnen en buiten, feit en herinnering vervagen.

Mijn project dringt aan tot meer bewustzijn van de ruimtelijke kwaliteiten van een locatie, zowel in de
bestaande als in de verloren context. Historische parallellen dienen vooral om de verbeelding te prikkelen,
om zo – in een snel veranderende context – verwondering op te wekken voor een mogelijke toekomst.

 

share item