Slotpresentatie Nina van Osta

vrijdag 15 juni, 14u00
Slotpresentatie Nina van Osta

Vrijdag 15 juni om 14u00 vindt de slotpresentatie plaats van Nina van Osta (Architectuur) met als onderwerp “Beauty of the Grey”.

Commissie:

Job Floris (RAvB), voorzitter
Annemariken Hilberink (Hilberink Bosch Architecten), mentor
Rien Korteknie (Korteknie Stuhlmacher Architecten), criticus
Mark de Bokx (De Nijl Architecten), criticus

Afstudeerdatum en locatie

Vrijdag 15 juni om 14u00, Auditorium Rotterdamse Academie van Bouwkunst, Heijplaatstraat 23, 3089 JB  Rotterdam

“Ontwerp van een geclusterde woonomgeving voor oudere stellen die vanwege fysieke beperkingen een andere woonomgeving nodig hebben”

De betekenis van een woning wordt vooral duidelijk voor ouderen die vanwege fysieke of mentale beperkingen hun leefwereld zien veranderen. Voor hen is het des te belangrijk dat hun woning aanvoelt als een thuis en is ingericht op hun zorgbehoefte.

De overheid vraagt ons om anders om te gaan met de manier waarop ouderenzorg de afgelopen decennia is georganiseerd. Dit heeft voor veel ouderen als consequentie dat zij noodgedwongen in een woning moeten blijven wonen die voor hen ongeschikt is. Daarnaast bestaat het gevaar van vereenzaming. Als reactie op de hervorming van de welvaartsstaat en het proces van vergrijzing pleit ik voor meer informeel georganiseerde verbanden die zijn geïntegreerd in de wijk.

Ik wil graag denken vanuit het concept dat de oudere, ondanks zijn beperkingen, zijn eigen zelfstandigheid en autonomie weet te behouden in de organisatie van het dagelijks leven. Het gaat in dit plan daarom enerzijds om het stimuleren van de zelfredzaamheid van de bewoner en anderzijds om de kracht van het collectief. De nadruk ligt hierbij niet op zorg maar op wonen: een manier van wonen die sociale interactie stimuleert en waarbij nabijheid en kleinschaligheid cruciale onderdelen vormen.

Met dit afstudeerproject tracht ik een prettige en veilige woonomgeving te creëren waar ouderen zo zelfstandig en actief mogelijk hun leven kunnen leiden en waarbij zorgfaciliteiten, activiteiten en sociale relaties binnen handbereik zijn.

Het wooncollectief, dat zich bevindt in de Provenierswijk in Rotterdam, bestaat uit een schakering van vijf woonclusters. Elk wooncluster is samengesteld uit maximaal negen wooneenheden. De clusters zijn bewust klein gehouden om een hoge mate van herkenbaarheid en sociale veiligheid te garanderen. De woningen zijn zowel georiënteerd naar de straat als naar een verhoogd middengebied. Verschillende collectieve functies zoals een Grand Café, een werkplaats en gemeenschappelijke dakterrassen dienen als katalysator van het nieuwe sociale netwerk en als verlengstuk van het privédomein.

Er is in het ontwerp extra aandacht besteed aan het inbrengen van een menselijke schaal en het ‘ontwerpen’ van ontmoetingen tussen bewoners en wijkbewoners. Voelbare overgangen tussen gemeenschappelijkheid en privacy zijn waarneembaar, zowel in ruimte en functie als in licht en materiaal.

De slotbijeenkomsten van onze afstudeerders zijn openbaar toegankelijk, je bent van harte welkom om deze bij te wonen!

share item