Slotpresentatie Phillip Haak

vr 28 januari, 15:00 — vr 28 januari
Slotpresentatie Phillip Haak

Vrijdag 28 januari om 15u00 vindt de slotpresentatie plaats van Phillip Haak (Architectuur) met als onderwerp “Ruimte voor bewegen en ontmoeten“.

Commissie:

Voorzitter                           : Renske van der Stoep (RAvB)
Mentor                               : Rien Korteknie (Korteknie Stuhlmacher Architecten)
Externe criticus                  : Thijs van Bijsterveldt (Shift Architecture Urbanism)
Toegevoegde criticus         : Vincent van der Meulen (Kraaijvanger Architects)

Afstudeerdatum en locatie:
Vrijdag 28 januari om 15u00
Locatie: Online

In het huidige verstedelijkingsklimaat neemt de drukte en hectiek in de stad toe. Hierdoor speelt de publieke ruimte een steeds grotere rol. De leefbaarheid en kwaliteit van onze steden wordt voor een groot deel bepaald door de publieke ruimte. Het zijn de longen van de stad.

Ademruimtes waar we tot rust kunnen komen, elkaar ontmoeten en recreëren. De huidige coronapandemie heeft nog eens benadrukt hoe belangrijk publieke ruimtes zijn voor de steden en haar bewoners.

De alsmaar toenemende ruimtedruk vraagt om op een andere manier te kijken naar de stedelijke ruimte. Zoals door het benutten van ruimte die ongepland is of in onbruik is, denk aan ruimtes onder en langs viaducten. Dit soort tussenruimtes fascineren mij. Het zijn bijzondere plekken die grotendeels ontstaan zijn door moderne stadsplanning en infrastructuur. Door het ontbreken van een programma of gebruik vallen de ruimtes buiten de culturele gedragsnormen waardoor ze een grote bewegingsvrijheid en informeel open karakter kennen.

Tussenruimtes zijn bijzondere plekken en bieden kansen om nieuwe publieke ruimtes te creëren in de stad. Dit project gaat dan ook over het activeren en transformeren van een tussenruimte in de stad Rotterdam. Om tot een passend ruimtelijkvoorstel te komen is onderzoek gedaan naar de ruimtelijke behoeften op buurt- en stadsniveau. Het onderzoek is gestart vanuit de beleving van de locatie waarbij de ruimtelijke kwaliteiten zijn vastgelegd. Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met actoren uit de omgeving en gemeente. Vanuit het onderzoek zijn verschillende ontwikkelingen en behoeftes op stedelijk- en buurtniveau in kaart gebracht.

Het ruimtelijk ontwerp probeert vervolgens een antwoord te geven op uitkomsten van het onderzoek waarbij er naar publieke functies gezocht is die aansluiten op de ruimtelijke kwaliteiten van de locatie. De uitkomst hiervan is om van de locatie een stadspark te maken.
Het park is ontworpen rondom het idee om mensen bij elkaar te brengen. Een nieuw verblijfs- en recreatieplek voor de stad en vooral ook voor de omliggend buurten. Het park bestaat uit een aaneenschakeling van formeel en informeel programma. Rondom het formeel programma zijn verschillende informele plekken die openbaar en semi-openbaar toegankelijk zijn. Deze plekken zijn ontworpen voor ontmoeten en bewegen. Zwemmen als sport en vrijetijdsactiviteit speelt hierin een belangrijke rol. Het open vrije karakter van zwemmen sluit naadloos aan op de ruimtelijke kwaliteiten van de locatie en heeft een hoge sociale waarde. Zwemmen is voor iedereen, het brengt mensen samen van alle leeftijden, iedereen kan het doen je hebt er letterlijk niks voor nodig… Het nieuwe OV-station is het centrale punt van het park. Mensen vanuit de buurt en elders in de stad kruisen hier elkaars pad of komen bijeen. In de stationsarchitectuur wordt dit verbeeld door een groot overkoepelend dak die de verschillende parkfuncties naar elkaar toe brengt en met elkaar verenigd.
Dit stadspark is de verbindende factor waar de stad en buurten behoefte aan hebben.

share item