Slotpresentatie Savine Abendroth

vrijdag 10 september, 13u00
Slotpresentatie Savine Abendroth

Vrijdag 10 september om 13u00 vindt de slotpresentatie plaats van Savine Abendroth (Architectuur) met als onderwerp “Biodiversity“.

Commissie:

Voorzitter                             : Margit Schuster (RAvB)
Mentor                                  : Albert Takashi Richters (Powerhouse Company)
Externe criticus                   : Nina Aalbers (Architectuur MAKEN)
Toegevoegde criticus          : Krijn Geevers

Afstudeerdatum en locatie:
Vrijdag 10 september om 13u00, besloten bijeenkomst
Locatie: Auditorium Rotterdamse Academie van Bouwkunst

BIODENSITY

Het gaat niet goed met het klimaat. We putten de aarde uit, de natuur is uit balans. Tegelijkertijd is er een enorme druk op de steden. Niet alleen de stad zelf verdicht. De groene delen van de stad maken plaats voor versteende wijken. Uitbereiding van de stad gaat nu vrijwel altijd samen met het verdringen van de natuur terwijl de natuur een belangrijke betekenis heeft voor het klimaat van de stad. De natuur werkt als klimatologische buffer voor de grote stad. In de afgelopen decennia werd er weinig aandacht besteed aan grondgebruik en de klimatologische betekenis hiervan. Inmiddels is de kennis over de klimaatproblematiek vergevorderd. Er moet aandacht besteed worden aan het klimaat bij de ontwikkelingen van uitbereidingswijken en het bouwen van woningen.
Binnen deze afstudeeropgave wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de inrichting van een nieuwe laagbouw wijk achter de Kralingse Plas, zonder dat deze de natuur verdringt. Ook het verdichten wordt herzien. Verdichting is belangrijk maar kan efficiënter. Om het bouwen zelf klimatologisch te verantwoorden, wordt het bos inclusief haar biodiversiteit in het gebied teruggebracht. De disbalans tussen mens en natuur wordt hersteld.
Dit onderzoek resulteert in een nieuwe, groene typologie die zo veel mogelijk voldoet aan het verdichtings- vraagstuk en het klimaat zo min mogelijk belast. Deze typologie kan als concept worden ingezet op meerdere locaties in Nederland om een zo groot mogelijke impact op het klimaat te hebben, maar ook gaat ze een verbintenis aan met de grote stad en haar directe omgeving door te dienen als groene buffer.

VARIATIE IN SCHAAL & MAAT

Biodiversiteit komt voor in het kleinste detail waar micro- organismen zich hechten tot aan de grootste schaal waarbinnen de zeemeeuw zich verplaatst. Binnen al deze schaalniveaus wordt de spanning tussen mens, dier en plant opgezocht. Er wordt bekeken hoe wij zo dicht mogelijk met elkaar kunnen wonen.

POROSITEIT

Routes van dier en plant zorgen voor de mate van voortplanting. Stedenbouwkundig is het plan poreus. De woningblokken zijn geclusterd en zijn zo geplaatst dat deze de unieke lichtinval van het bos waarborgen om zo een grote verscheidenheid aan planten te kunnen voorzien van licht. Ze zweven boven het maaiveld om de natuur de gelegenheid te geven om er onderdoor te groeien. Een gevel van olifantsgras met verschillende openingen en texturen waarborgt verschillende plant- en diersoorten terwijl er voor de bestrating wordt gezocht naar de juiste doorlaatbaarheid voor regenwater.

DIVERSITEIT IN GEBRUIK EN BEHEER

Het plan omvat geen tuinen, maar wel eigen buitenruimten. Paden en buitenruimten die zweven boven de natuur. De natuur kan ongestoord haar eigen gang gaan op de plekken die daarvoor zijn toebedeeld. Niet alle balkons zijn toebedeeld aan de mens, maar de mens kan wél van alle balkons genieten. Er is een dialoog gaande tussen mens, dier en plant op het gebied van gebruik en beheer. Hierdoor blijft de biodiversiteit -ook binnen de footprint- hoog.

 

share item