menu sluiten
zoek terug
terug

Alex de Jong
wint De Meester

Op woensdagavond 16 november 2016 is in Het Nieuwe Instituut voor de tweede maal de Rotterdamse promotieprijs ‘De Meester’ uitgereikt. Met zijn afstudeerproject ‘Water vernieuwt!’ heeft Alex de Jong, alumnus stedenbouw van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, een geldprijs van 5.000 euro binnengesleept. De jury was zeer onder de indruk van de actuele relevantie en zeggingskracht van zijn project. Bekijk de foto’s van deze feestelijke avond!

De prijs is in het leven geroepen door de Fleur Groenendijk Foundation en heeft als doel de jonge architect of stedenbouwkundige te ondersteunen en zijn/haar werk een podium te geven. Met deze prijs wil de Fleur Groenendijk Foundation vooral de maatschappelijke betekenis van de architectuur en stedenbouw benadrukken.
avond-van-de-meester-kandidaten-en-jury

Live beoordeling

Tijdens de tweede feestelijke editie van De Avond van De Meester presenteerden de drie genomineerde kandidaten hun plannen voor het publiek en de vakjury: Barend Mense – Inclusive Hackney (Stedenbouw), Martins Duselis – Roseform (Architectuur) en Alex de Jong – Water vernieuwt! (Stedenbouw).

Aan het einde van de avond maakte Dikkie Scipio, secretaris van de Fleur Groenendijk Foundation en voorzitter van de jury, De Meester van 2016 bekend.

De jury bestond, naast praktiserende architecten en stedenbouwkundigen, ook uit vertegenwoordigers van de wetenschap & de kunsten en van de media: Frits van Dongen (architect, van Dongen Koschuch architects and planner en oud-Rijksbouwmeester), Dikkie Scipio (architect, Kaan Architecten), Arjen Knoester (stedenbouwkundige, senior ontwerper Stadsontwikkeling Rotterdam, Morfis architecture and urbanism), Hans Lensvelt (designexpert Lensvelt Contract Furniture) en Merel Pit (architectuurjournalist).

Bij alle genomineerde afstudeerders herkende de jury een behoorlijke mate van radicaliteit. Vanuit een scherpe analyse en diepgravend onderzoek zijn alle drie genomineerden volgens de jury tot krachtige ontwerpen gekomen die de bestaande praktijken in de architectuur en, met name, stedenbouw, stevig ter discussie stellen. Van de afstudeerders kon er uiteindelijk maar een winnaar zijn en dat is Alex de Jong met zijn project ‘Water vernieuwt!’ voor Arnhem.

Water vernieuwt!

Nederland kent een enorme wateropgave. Het water komt van alle kanten. Daar wordt al op allerlei manieren aan gewerkt, maar er blijven majeure knelpunten bestaan. Zoals in Arnhem, waar zich een enorm ‘bottleneck’ in het nationale rivierensysteem bevindt. Terwijl een vergelijkbaar probleem in Nijmegen inmiddels is aangepakt, gebeurt er in Arnhem niets. Met zijn project laat Alex de Jong zien dat een enorme ingreep, een ‘stadsoverlaat’, mogelijk is, die tegelijkertijd de katalysator kan zijn voor de vernieuwing van de naoorlogse wijk Groot Malburgen.

De jury is onder de indruk van de diepgravende combinatie van civiele techniek en stedenbouw in het project. Alex de Jong brengt de polytechnische benadering van de stedenbouw volgens de jury naar een hoger niveau. Vanuit een ijzige waterstaatkundige logica wordt niet alleen een grote wateropgave aangepakt, maar ook een heel stadsdeel een wenkend perspectief geboden. Daarnaast looft de jury de enorme communicatieve kracht van het project en de ontwerper. Alex de Jong is zich ervan bewust, zo constateert de jury, dat de reikwijdte van de stedenbouwkundige ontwerpkracht sterk bepaald wordt door de toegankelijkheid van de wijze waarop het ontwerp en de intenties van de ontwerper worden gecommuniceerd. Dat bewustzijn is van groot belang.