menu sluiten
zoek terug
terug

Corona-update

Corona-update

Dinsdag 15 december, 16u00

Hier houden we je op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het coronavirus met betrekking tot de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. De Academie volgt de richtlijnen van Hogeschool Rotterdam die het actuele beleid volgt van de Rijksoverheid en het RIVM.  

De lockdown en de Academie

Zoals iedereen wel zal hebben meegekregen, loopt het aantal coronabesmettingen alweer dagen op en heeft het kabinet besloten tot een lockdown. Dat besluit heeft ook gevolgen voor het onderwijs aan de Academie. Hoewel er ruimte blijft voor een beperkt aantal locatiegebonden onderwijsactiviteiten, zal het grootste deel van de (gelukkig beperkte hoeveelheid) onderwijsactiviteiten, in ieder geval tot maandag 18 januari, online plaatsvinden. De algemeen geldige regels binnen Hogeschool Rotterdam gedurende de lockdown zijn te vinden op Informatiepunt Coronavirus.

Onderwijsactiviteiten die op de Academie blijven plaatsvinden

Let wel: voor de fysieke onderwijsactiviteiten op de Academie gelden de bekende regels: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, mondkapje op in de ‘publieke’ ruimtes van de Academie en niet reizen in de bekende ‘bloktijden’.

1. Slotbijeenkomsten Afstuderen

Ook de slotbijeenkomsten afstuderen mogen op de Academie plaatsvinden, eveneens onder dezelfde richtlijnen als die tot nu toe van toepassing waren.

2. Specifieke begeleiding van studenten

Studenten die vanwege de voortgang van hun studie of vanwege hun welzijn behoefte hebben aan meer persoonlijke begeleiding en het plezierig vinden om een gesprek te voeren met een decaan, hun docent of met een opleidingscoördinator, kunnen die behoefte bij de betreffende persoon kenbaar maken. In onderling overleg zal dan gekeken worden of er een ontmoeting op locatie geregeld wordt of dat het gesprek online plaatsvindt. Zeker studenten die last hebben van deze crisis en bijvoorbeeld eenzaamheid of depressie ervaren, nodigen we nadrukkelijk uit om daarvoor een afspraak te maken.

Wat kan niet meer op de Academie doorgaan

1. Ontwerponderwijs

Hoewel Hogeschool Rotterdam heeft besloten dat praktijkonderwijs, dat vanwege zijn aard niet online kan worden aangeboden, doorgaat op locatie, geldt dat helaas niet voor ontwerponderwijs. Maar als het meezit en de lockdown inderdaad tot 18 januari duurt, hebben we daar ook geen last van.

2. Theorieonderwijs

Voor het theorieonderwijs verandert er niets; dat blijft online. Maar ook theorieonderwijs is er niet in de periode tot 18 januari.

3. Drempel- en voortgangsgesprekken, Groen Lichtbijeenkomsten en peilingen afstuderen

De drempel- en voortgangsgesprekken, Groen Lichtbijeenkomsten en de peilingen afstuderen die de komende tijd gepland zijn, dienen online plaats te vinden.

4. Groepsbijeenkomsten en evenementen

Groepsbijeenkomsten zijn de komende weken niet toegestaan. In de periode tot 18 januari zijn er geen groepsbijeenkomsten gepland. Echter, als de lockdown langer duurt, kan het invloed hebben op de winterworkshop.

 

Kortom, de lockdown heeft wel impact, maar die impact valt in de periode tot 18 januari eigenlijk nog wel mee.

Fotografie: Jan van der Ploeg