menu sluiten
zoek terug
terug

De Rotterdamse Academie van Bouwkunst verhuist!

De Academie gaat verhuizen! In het nieuwe studiejaar zal het onderwijs starten op de Hogeschool- locatie Pieter de Hoochweg 129. 

Sinds 2009 is de Academie gevestigd op RDM. In de afgelopen jaren nam door de groei van de studentenaantallen de druk op de locatie toe. Met de verhuizing naar het nieuwe gebouw is een locatie gevonden met voldoende ruimte en met een uitstraling die past bij de identiteit van de RAvB. De Academie vertrekt echter niet geheel van RDM, studenten zullen gebruik blijven maken van de werkplaats in Innovation Dock. Tegelijkertijd wordt onderzocht of realisatie van een kleine werkplaatsvoorziening in het nieuwe gebouw mogelijk is.

Verbinding met de gebouwde omgeving
De masteropleidingen van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst hebben een duidelijke verbinding met de bacheloropleidingen van het Instituut Gebouwde Omgeving (IGO) en de stad. Op de nieuwe locatie, midden in de stad, kan de verbinding met de gebouwde omgeving makkelijker opgezocht worden, waarbij de eigen identiteit goed tot uiting kan komen. Teams van medewerkers en de studenten zullen samen met de Hogeschool Rotterdam de plannen voor het huisvesten van de Academie aan de Pieter de Hoochweg op hoofdlijnen uitwerken de komende tijd. We zetten ons ervoor in om de verhuizing, die in de zomervakantie zal plaatsvinden,  voor studenten en medewerkers vlekkeloos te laten verlopen.

Satellietlocatie
Het pand aan de Pieter de Hoochweg wordt vanaf volgend collegejaar ook gebruikt als vaste satelliet locatie van de Hogeschool Rotterdam. Dit betekent dat het gebouw vanaf volgend jaar ook voor andere IGO- opleidingen, waaronder de minoren, gebruikt kan worden.

Historie Pieter de Hoochweg
Het gebouw aan de Pieter de Hoochweg 129 is een rijksmonument. Het schoolgebouw en conciërgewoning zijn gebouwd in 1916. Het gebouw is ontworpen door gemeentearchitect Walter Dahlen in opdracht van de in 1833 opgerichte Hogere Zeevaartschool . De toren op het gebouw is gebouwd als sterrenwacht. Door de schaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog was er geen geld voor een sterrenkijker, deze kwam pas in 1922. (bron: https://nieuws.top010.nl/zeevaartschool-delfshaven.htm en Stadsarchief Gemeente Rotterdam)

Rondleiding
Alvast een kijkje nemen op locatie Pieter de Hoochweg? Student Daniël geeft een rondleiding in dit filmpje.