menu sluiten
zoek terug
terug

‘Everywhen’ – Daan de Jong

Afstudeerproject ‘Everywhen’ door Alumnus Stedenbouwkundige Daan de Jong opgenomen in ABC van Mooi Nederland.

Ruimtelijke kwaliteit ontstaat wanneer er synergie gevonden wordt tussen de herkomstwaarde, gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van een plek. Dat impliceert dat een dialoog over ruimtelijke kwaliteit ook altijd een dialoog over de relatie tussen verleden, heden en toekomst is. ‘Everywhen’ is een vloeibaar idee van tijd binnen de culturele sfeer van Aboriginals, waarin verleden, heden en toekomst met elkaar verweven zijn.

Het is tevens de naam van het afstudeerproject waarmee Daan de Jong zijn Masteropleiding Stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst op 1 maart 2024 afrondde. In dit project staat de vraag centraal hoe we onszelf op een andere manier kunnen verhouden tot de toekomst. Daarbij heeft Daan de Jong zich laten leiden door ‘Everywhen’. Het project laat zien hoe dit idee van tijd onderdeel kan worden van het ontwerpend denken en handelen. Aan de hand van ruimtelijke installaties, kaarten en verhalen worden de grenzen van deze ontwerphouding afgetast en ontdekken we hoe het is om Den Haag door de bril van ‘Everywhen’ te benaderen.

Het project sluit af met de Akte van Everywhen, vooralsnog bestaande uit zeven bepalingen die ons helpen te navigeren op het pad van langetermijndenken:

1. Loop achterwaarts de toekomst in

Loop achterwaarts de toekomst in met je ogen gericht op het verleden. Bezie de stad door de bril van Everywhen en maak dit leidend voor de keuzes die we dagelijks maken.

2. Erken de natuur

De duinen, het bos en de beek zijn van zichzelf en dienen als soevereine actor in de stad te worden erkend. De intrinsieke belangen van deze entiteiten worden gerespecteerd en gerepresenteerd in de wijze waarop de stad zich ontwikkelt.

3. Bewaak de diepe tijd

De diepe tijdslagen van de stad zijn er om gekoesterd te worden. De trage, natuurlijke processen waaruit de stad is ontstaan scheppen de condities waardoor de stad ook in de toekomst kan blijven gedijen.

4. Geef tegenmacht de ruimte

Tegenmacht is een krachtige motor voor verandering en houdt de temporele driften van de bestaande machtsorde in toom. Faciliteer daarom politieke ruimte waarbinnen ze zich kan ontplooien.

5. Vertegenwoordig de toekomst

Geef toekomstig leven een stem in het nu door het zevende generatie principe te hanteren. Betrek de zeven generaties bij besluitvorming over de toekomst en richt de politieke stelsels in volgens deze filosofie.

6. Denk en handel als erflater

Wij erven de stad van onze voorouders en geven haar door aan toekomstig leven. De stad wordt beschouwd als een entiteit die in bloeiende staat wordt gehouden, door binnen de draagkracht van de natuurlijke systemen te blijven.

7. Koester intergenerationele rituelen

We staan in verbinding met al het leven voor en na ons. Houd de intergenerationele banden in stand door gemeenschappelijke rituelen en tradities. Ze brengen ons in contact met het leven buiten de grenzen van ons eigen bestaan.

 

Samen bouwen aan een Mooi Nederland

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven: van woningbouw, tot energietransitie en het inspelen op klimaatverandering. Veel opgaven vragen om ruimte. Vanuit programma Mooi Nederland werken we intensief aan deze opgaven, waarbij ruimtelijke kwaliteit het hoogste doel is van de aanpak die het programma hanteert. Hierbij is ontwerpend onderzoek de leidende methode. Samen met ontwerpers en ruimtelijke ordening-partners in heel Nederland ontwikkelen we zowel wenkende toekomstperspectieven (2050 en 2100) als concrete handreikingen op gebiedsniveau (richting 2030). Deze vormen tevens bouwstenen voor  de nieuwe Nota Ruimte.