In Memoriam Jan Hoogstad (1930-2018)

In Memoriam Jan Hoogstad (1930-2018)

Op 3 oktober overleed in zijn geboortestad Rotterdam architect Jan Hoogstad. Hij werd 88 jaar. Hoogstad, kind van Rotterdam-Zuid en van de wederopbouw, verwierf landelijke bekendheid met zijn ontwerpen voor het Ministerie van VROM in Den Haag en het hoofdkwartier van Unilever aan het Weena. Minder bekend is dat Hoogstad in de jaren zestig de drijvende kracht was achter de oprichting van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

Hoogstad belandde via de Ambachtsschool (het huidige VMBO Techniek) op de HTS. Daar kreeg hij vanwege zijn belangstelling voor ontwerpen het advies om naar het Voorbereidend Bouwkunst Onderricht (VBO) te gaan, de voorloper van de huidige Academie van Bouwkunst. VBO-ers kregen ’s avonds en in het weekend op de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen (ABKTW)  les van ontwerpers als Rietveld, Van Tijen, Maaskant en Van den Broek. Overdag werkten ze vaak voor de bureau’s van deze architecten.

Tijdens zijn studie was Hoogstad betrokken bij het ambitieuze studievereniging X-functie. Voor X-functie organiseerde hij een studium generale-programma dat enkele  jaren later het fundament zou vormen onder het curriculum van de nieuwe Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

Zowel de studenten als de BNA waren al jaren ontevreden over het niveau van het VBO en de vervolgopleiding, het VHBO. Hogere toelatingseisen en een beter, en vooral breder, onderwijsprogramma waren noodzakelijk. Dit mondde in Rotterdam uit in de ‘Rhoonse avonden’, thuis bij Jan Hoogstad, inmiddels zelf VBO-docent. Tijdens deze avonden werd door Jan Hoogstad en andere jonge Rotterdamse architecten als Kees Hoogeveen, Jan Stokla en Hein Stolle het lesprogramma van een nieuwe opleiding voorbereid.

Ze ontwikkelden een leerplan van zes jaargangen, waarbij voor elk vak de leerstof nauwkeurig werd omschreven. Voor de praktische uitvoering schakelden ze Huig Maaskant in. Maaskant regelde via de gemeente een schoolgebouw aan het Bospolderplein. Omdat er geen geld was, zette Maaskant de eerste directeur van de Academie, Frans Smits, bij zijn eigen bureau op de loonlijst. In 1965 ging de Academie van start. Vooral dankzij Jan Hoogstad had Rotterdam eindelijk een volwaardige deeltijdopleiding tot architect.

Een uitgebreid In Memoriam is te lezen op de website van Ector Hoogstad architecten. Een interview met Hoogstad over de beginjaren van de Academie is te bekijken op het Vimeo-kanaal van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

share item