Mahaut Dael & Michał Długajczyk geselecteerd voor Archiprix International 2021

Mahaut Dael & Michał Długajczyk geselecteerd voor Archiprix International 2021

Archiprix International is een wereldwijde prijs voor het beste afstudeerwerk in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. De Academie mag elke twee jaar één project hiervoor indienen. Het project van alumni Mahaut Dael en MichaŁ Długajczyk (Architectuur) met als onderwerp “Rotterdamse Epifanieën – Description by Design“ zal worden ingezonden voor deze prestigieuze prijs.

De interne selectiecommissie was (opnieuw) lovend over het project: “Het project ‘Rotterdamse Epifanieën – Description by Design’ van Mahaut Dael en Michał Długajczyk presenteert zich, bij een eerste, vluchtige beschouwing, als een reeks verrassende interventies op het Beursplein in het hart van Rotterdam. Maar het project wil veel meer zijn en is dat ook. De ontwerpers omarmen hun initiële observatie dat de locatie, met haar historische stapeling aan plannen en ambities, zowel een moeilijk leesbaar, eclectisch geheel als een icoon van de Rotterdamse vooruitgangsdrift is. Van daaruit is het ontwerpmatig denken en handelen ingezet om de beleving en betekenis van het gebied te onderzoeken. Als ontwerpende archeologen delven ze, meebewegend met hun eigen architecturale subjectiviteit, de gelaagdheid van de locatie op en herkennen ongeziene middeleeuwse ingrediënten. Deze vruchten van de ontwerpmatige blik staan vervolgens aan de basis van een diepgravend ontwerpend onderzoek dat resulteert in de creatie van een parallelle Rotterdamse werkelijkheid. De manipulatie van bestaande architectonische ingrediënten laat een tweede natuur van de stad Rotterdam oplichten, die de beschouwer bewust laat worden van iets wat doorgaans niet gezien wordt en duidelijk maakt dat de stad veel gelaagder is dan vermoed. Tegelijkertijd laat het de beschouwer van het project ook begrijpen dat er nog vele andere bestaande realiteiten te herkennen zouden kunnen zijn in de stad. 3 Daarmee maakt het project haar titel meer dan waar: de architectuur blijkt in staat een zich aan de ratio onttrekkende, plotselinge, kortdurende, diep inwerkende ervaringen tot stand te kunnen brengen waarin een zintuiglijk waarneembaar element in de gewone, alledaagse werkelijkheid een niet binnen een gangbaar kader te plaatsen reactie oproept bij wie het ondergaat, door het ontwerp als ‘beschrijvingsinstrument’, en in het verlengde daarvan, als instrument van theorievorming, te hanteren. “

De Archiprix-NL-2021-selectie heeft nog niet plaatsgevonden, deze wordt voor 15 november bekendgemaakt. Informatie daarover volgt.

 

Klik hier om het project te bekijken op Studentenwerk en hier op de website van Archiprix International.

share item