menu sluiten
zoek terug
terug

‘Mensen in de architectuur’ door Sjoerdieke Feenstra

Mensen in architectuur

 

Meer vrouwen opnemen in de canon van architectuur is evident van belang, maar welke openingen kan het hedendaagse cultuurhistorische perspectief nog meer bieden voor een inclusievere benadering van het ontwerpersvak?

spread uit Vrouwen in architectuur

spread uit Vrouwen in architectuur

De publicatie Vrouwen in architectuur en het gelijknamige symposium braken het afgelopen jaar een lans voor de vrouwen die stelselmatig zijn genegeerd in de literatuur over ons vakgebied. Deze poging tot het samenstellen van een meer inclusieve geschiedenis heeft nadrukkelijk tot doel om een bijdrage te leveren aan een meer inclusieve architectuurpraktijk. Dat geschiedenis wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan het oplossen van een actueel probleem is in ons vakgebied uitzonderlijk. Deze eerste inventarisatie van de huidige stand van zaken in het onderzoek rond dit onderwerp in Nederland biedt daarbij een waardevol startpunt. Het laat enerzijds zien waar de mogelijkheden liggen, maar ook de problemen die je daarbij tegenkomt, en hoe moeilijk het is om die te omzeilen.

Hardnekkige mythes

Centraal en verbindend uitgangspunt in de pleidooien in het boek voor een meer inclusieve architectuurgeschiedenis en architectuurpraktijk is de noodzakelijkheid van een bredere kijk op het vak en het beroep van architect. In de zoektocht naar oplossingen voor de ‘leaky pipeline’ [1] in architectuur pleit architect en hoogleraar Lara Schrijver in haar essay voor een minder competitieve architectuurcultuur. Geïnspireerd door de feministische theorieën van onder meer bell hooks probeert zij de mythe te ontkrachten dat rivaliteit en creatieve genialiteit noodzakelijke voorwaarden zijn voor het bereiken van architectonische kwaliteit. In de huidige architectuurcultuur wordt de architect nog steeds stelselmatig gepresenteerd als een uniek genie die zijn rivalen probeert te ondermijnen door het positioneren van een eenzijdig wereldbeeld met een bijbehorende architectuur.  Aan de hand van historische voorbeelden toont Schrijver aan dat de werkelijkheid in essentie meerstemmig is. Deze meerduidigheid zou de grond van de architectuurpraktijk moeten vormen, waarbij het ruimte bieden aan verschillende perspectieven en het proberen te begrijpen van de ander het uitgangspunt is. Bij meer collectief georganiseerde architectenbureaus zullen ideeën en voorstellen logischerwijs gelaagder worden, waarbij de nu vaak buitengesloten zienswijzen ook kunnen worden opgenomen, zo stelt zij.

 

Lees het gehele artikel op Archined. 

 

Sjoerdieke Nicolson-Feenstra is coördinator architectuur bij de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, waar zij onder meer verantwoordelijk is voor de coördinatie van de beroepspraktijk en les geeft in architectuurgeschiedenis.

Florencia Fernndez Cardoso, Catja Edens, Hilde Heynen [et.al.], Vrouwen in architectuur: Documents and Histories, Nai010 2023, Nl, p. 206, isbn 978-94-6208-762-0, € 39,95
Verkrijgbaar bij NAi Boekverkopers. Klik hier.
Het symposium Vrouwen in Architectuur vond plaats op 16 juni 2023 en werd georganiseerd door Nai010 uitgevers tijdens de Rotterdam Architectuur Maand.

Op 8 maart om 17.00 uur opent in het Van Eesterenmuseum (Amsterdam) de tentoonstelling Vrouwen van het AUP die tot en met 26 mei te zien is. In het Nieuwe Instituut (Rotterdam) is op 8 maart van 19.00-23.00 The Women Gether, een “uitgebreid multi-zintuiglijk programma van performances en screenings waarin je de architectuur en de ruimtes van het museumgebouw kunt verkennen, in een rijk gezelschap van feministische kunstenaars”.