Thijs van Spaandonk en Renske van der Stoep nieuwe gezichten Academie

Thijs van Spaandonk en Renske van der Stoep nieuwe gezichten Academie

Met veel genoegen maken we bekend dat Thijs van Spaandonk (1981) benoemd is tot hoofd van de masteropleiding Stedenbouw en Renske van der Stoep (1974) tot hoofd van de masteropleiding Architectuur aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Zij volgen Wouter Veldhuis en Job Floris op, die respectievelijk na een periode van 6,5 en 8 jaar het stokje overdragen.

Vanaf het nieuwe studiejaar 2018-2019 vormen Thijs en Renske het gezicht van de masteropleidingen en zijn zij verantwoordelijk voor de kern van de opleidingen: het ontwerponderwijs. Vanuit hun specifieke ervaring binnen het vakgebied en het ontwerponderwijs zullen zij met groot plezier voortbouwen op het fundament dat Wouter en Job de afgelopen jaren hebben gelegd. Samen met de staf, docenten en studenten zullen zij met een open vizier het experiment, dat de Academie hoog in het vaandel heeft staan, inzetten om de ontwerpkracht van beide vakgebieden van een relevant, beroepsmatig en actueel handelingsperspectief te voorzien.

Vanaf 1 juni zullen zij al regelmatig aanwezig zijn op de Academie om een goede overdracht te waarborgen. Tijdens de opening van het nieuw academisch jaar spreken zij hun entreerede uit waarin zij hun ideeën over en visie op het vak en hun ambities voor de koers van het ontwerponderwijs zullen ontvouwen.

Graag stellen wij de nieuwe hoofden voor:

Thijs van Spaandonk, Partner Bright/ The Cloud Collective

Thijs van Spaandonk (1981) studeerde Architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven. Thijs heeft bijna vijftien jaar ervaring met ontwerpend onderzoek in binnen- en buiteland, opgedaan bij onder andere Urban Affairs, Studio Marco Vermeulen en VenhoevenCS. In 2017 richtte hij samen met Gerjan Streng BRIGHT op, dat zich binnen ontwerpscollectief The Cloud Collective richt op het verkennen van onzekerheden in de toekomst. Thijs is als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Future Urban regions en mede-auteur van het boek Stedelijke Vraagstukken, Veerkrachtige OplossingenOntwerpend onderzoek voor de toekomst van stedelijke regio’s.

“Hoe moeten wij onze steden herontwerpen om te voldoen aan het Parijs-akkoord? Wat levert het op als Google steden gaat bouwen? Welke invloed heeft de zelfrijdende auto op onze steden? Wat is een inclusieve stad? Dit zijn maar enkele vragen waarvan ik denk dat we ze moeten proberen te beantwoorden. Als stedenbouwkundigen van de 21e eeuw moeten we grip kunnen krijgen op de complexiteit en onzekerheid die hoort bij de toekomst. We moeten kennis opdoen van nieuwe vakgebieden en ontwikkelingen. We gaan nieuwe spelers ontmoeten. En we moeten als ontwerpers nieuwe instrumenten ontwikkelen die ons helpen bij het uitoefenen van ons vak. Dat is wat ik de komende jaren hoop bij te dragen aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

Renske van der Stoep, Partner KCAP Architects & Planners

Renske van der Stoep studeerde Bouwkunde aan de Hogeschool van Utrecht en daarna Architectuur aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Van 1998 tot en met 2003 werkte ze bij MVRDV, daarna bij Inbo Architecten. In 2006 ging ze terug naar MVRDV om als projectarchitect het ontwerpteam van de Markthal Rotterdam te leiden. Daarnaast was ze verantwoordelijk voor diverse nationale en internationale projecten en competities en was onderdeel van het managementteam. In 2015 maakt ze de overstap naar Ector Hoogstad Architecten. Vanaf medio 2016 versterkt Renske van der Stoep het team van KCAP, sinds 2018 als partner. Renske werkt vanuit het kantoor in Rotterdam aan zowel Nederlandse als internationale ontwerpopgaves vanuit een heldere en conceptuele benadering, continue op zoek naar vernieuwing, innovatie en verbindingen op verschillende schaalniveaus.

“Ik geloof stellig in samenwerken: met collega’s, met aanverwante ontwerpdisciplines, maar ook met andere vakgebieden. Het verhaal is niet louter gebaseerd op architectuur als een op zichzelf staande professie. Het moet meer lagen krijgen, moet slimmer worden en van meer betekenis. Ik geloof dat de architect daarbij in potentie de verbinder is die al deze lagen weet te vertalen naar een integraal ontwerp. Om daar te komen, moet je het avontuur aangaan: experimenteren, dromen, durven, uitdagen, en buiten de lijntjes kleuren. De Academie is daarvoor de uitgelezen plek. Het accent dat ik zou willen geven aan de voorliggende periode van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, is die van de architect als verbinder als inspirator: de architect als verhalenverteller.”

Afscheid Wouter Veldhuis en Job Floris

We zijn verheugd met de komst van de nieuwe boegbeelden. Tegelijkertijd vinden we het natuurlijk jammer afscheid te moeten nemen van Wouter en Job, die een enorme én ontzettend waardevolle bijdrage geleverd hebben aan de koers van de Academie. Zij gaven nadrukkelijk kleur aan het ontwerponderwijs en gaven daar ook op een prachtige manier handen en voeten aan, onder andere door de beste docenten binnen te halen. Onmiskenbaar hebben zij er met hun liefde voor het vak en het onderwijs mede voor gezorgd dat we vier opeenvolgende jaren werden benoemd tot beste Academie. Daar zijn we ze ontzettend dankbaar voor en we laten ze dan ook niet zonder kabaal vertrekken. Als onderdeel van de jaaropening eind augustus organiseren studenten een ‘tot ziens-feestje’, want we zien ze zonder twijfel nog terug op de Academie!

share item