menu sluiten
zoek terug
terug

Nominatie De Meester 2018: ‘Intense Stad Oude Westen’ – Jurian Voets

Nominatie De Meester 2018: ‘Intense Stad Oude Westen’ – Jurian Voets

“Behouden wat goed is, perceelsgewijs ontwikkelen waar mogelijk, om kleinschaligheid in weefsel te behouden, met de factor tijd als werkmiddel.”


Intense Stad Oude Westen – Jurian Voets
Afgestudeerd Stedenbouwkundige 24-11-2017

Genomineerd voor De Meester 2018, publieke presentaties, live jurering en uitreiking woensdagavond 31 oktober in Garage Rotterdam. Lees meer & aanmelden

Het afstudeerproject van Jurian Voets vormt een alternatief op de ‘Woonvisie 2030’, waarin de gemeente Rotterdam actief gentrificatie stimuleert zonder visie te tonen op passende stedelijke woonvormen voor bestaande én toekomstige wijkbewoners. Dat alternatief is de ‘intense stad’, de stad waar samenleven en ontmoeting centraal staan, waar hoge dichtheid en diversiteit van mensen leiden tot meer variatie, een rijk voorzieningenniveau en een gezonde lokale economie.

Het project introduceert een nieuwe voetgangersroute die voortbouwt op het bestaande en de wijk verbindt met de binnenstad en de wijk Middelland. Door een slimme fasering en verplaatsing van programma ontstaat er rond die route ruimte voor verdichting. Stenige doorbraken worden groene woonstegen en de nieuwe midrises geven wijk niet alleen een gezicht en oriëntatie, maar bieden ook ruimte voor functies die interactie in de wijk stimuleren. Dit afstudeeronderzoek laat zodoende zien dat er ruimte is voor twee keer zoveel inwoners en meer voorzieningen in het Oude Westen, zonder uitplaatsing van de huidige bewoners. Daarmee wil het project een voorbeeld zijn voor zorgvuldige verdichting in de vooroorlogse wijken buiten de brandgrens.

Afstudeercommissie:

Ivar Branderhorst (mentor), Reimar von Meding (vaste externe criticus), Endry van Velzen (toegevoegde externe criticus) en Margit Schuster (voorzitter)

“Het proces begon met een grote opwinding over de woonvisie en het verdunningsbeleid van Rotterdam. Deze opwinding heeft hij tot het einde kunnen vasthouden.”

– Ivar Branderhorst

“Een aanpak en perspectief die alle lof verdient.”

– Reimar von Meding

 “Communiceren is de kern van dit afstuderen, alles draait om de overtuigingskracht, zowel in de opbouw van het verhaal als in de kwaliteit van de ‘graphics’.”

– Endry van Velzen

Bijschriften afbeeldingen:

  • Afbeelding 1: Intense Stad Oude Westen in vogelvlucht, gezien vanuit het zuidwesten
  • Afbeelding 2: Een wandeling door Intense Stad Oude Westen