Nominaties De Meester 2019 bekend

Nominaties De Meester 2019 bekend

Dit jaar zijn de drie afgestudeerden Dirk Hovens, Mikolai Brus en Ruud van Leeuwen kanshebbers voor het binnenslepen van de titel De Meester 2019, dé Rotterdamse promotieprijs voor afgestudeerden van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

Namens de Fleur Groenendijk Foundation ben je van harte welkom op de vijfde uitreiking van de prijs tijdens de Avond van De Meester op woensdagavond 30 oktober in Het Nieuwe Instituut. Live presenteren zij hun afstudeerplannen en visie op actuele vraagstukken binnen het vakgebied voor jury en publiek. De winnaar gaat naar huis met de promotieprijs van € 5.000. De prijs wordt voor de vijfde keer uitgereikt.

Avond van De Meester
Woensdag 30 oktober, aanvang 19u30
Het Nieuwe Instituut
Toegang: gratis
Meer informatie over de avond en de prijs

Jury 2019

Elk jaar wordt opnieuw een vakkundige jury samengesteld die de afstudeerplannen vanuit verschillende perspectieven beoordelen. Dit jaar zijn dat: Dirk Jan Postel (Kraaijvanger Architects), Harm Tilman (hoofdredacteur De Architect, pers en stedenbouw), Victor Mani (architect en voormalig decaan MSA Munster), Joep van Lieshout (beeldend kunstenaar, atelier Van Lieshout) en juryvoorzitter Dikkie Scipio (KAANarchitecten). Aan hen de taak om de prijs uit te reiken aan het de afstudeerder die de maatschappelijke rol en betekenis van de architectuur en stedenbouw het het meest overtuigend voor het voetlicht weet te brengen. Lees meer

De genomineerden

De jury over het afstudeerplan van Dirk Hovens

“Dirk Hovens doet met zijn Shakespeare Terminal die toegang geeft tot de tunnel waarmee Groot-Brittannië verbonden is met het vasteland van Europa, een aanklacht tegen de snelheid waarmee wij door het leven gejaagd worden en de aandacht voor het moment en de plek verloren gaan. Het project is een pleidooi voor het belang van ‘het verblijven’ op en ‘het bewustzijn’ van de plek in de architectuur, in weerwil van de opgedrongen afleiding door winkels en fastfoodketens die de huidige terminal domineren…. Dirk hanteert een breed scala aan architectonische referenties en flirt in zijn beelden met een jaren 30 stijl uit de vorige eeuw. Dit roept heftige emoties op bij verschillende juryleden waarbij waardering en afschuw om het hardst wedijveren. Handelt het hier om een romantische inborst met een kunstzinnige aanleg of een doelbewuste zwartgallige strategie? Zal de presentatie de gemoederen kalmeren of de avond doen ontvlammen?”

De jury over het afstudeerplan van Mikolai Brus

“Mikolai Brus wil met zijn Verticale Buurtstraat een alternatief bieden voor de verdichtingsvraag van de toekomst. Hoogbouw ziet hij als een stapeling van eenzijdige woningplattegronden, die een sociaal isolement creëren voor de bewoners. Tegenover de toren zet hij een horizontaal verdichtingsmodel waarbij een mix van programma en bewoners garant moet staan voor een goede sociale en duurzame buurtgemeenschap. Een interessante analyse van woningbouw typologieën, die inderdaad leidt tot een realistisch bouwbaar en aantrekkelijk gepresenteerd alternatief. De jury vraagt zich af of de conclusie dat de typologie van de woontoren een interessante buurtgemeenschap uitsluit, niet te bout genomen is en of zijn verticale buurtstraat inderdaad tot dezelfde dichtheid als hoogbouw leidt, zoals Mikolai beweert. De Avond van de Meester zal leren of de rebellie van deze jonge architect standhoudt.”

De jury over het afstudeerplan van Dirk Hovens

“Ruud van Leeuwen stelt met Van Hammerbrook naar Hammerstadt een transformatiestrategie voor van een binnenstedelijke industriewijk in Hamburg naar een diverse, dichte en levendige stadswijk. De verdichtingsopgave is aangegrepen om het bestaande raamwerk van kanalen en stadstraten uit te bouwen en te versterken. Binnen dit raamwerk staat het nieuwe Hamburgse bouwblok model voor een toekomstbestendige, klimaatbestendige wijk. Twee stadsprojecten op een hoger schaalniveau jagen deze ontwikkelingen aan en verbinden Hammerstadt met de omliggende stadsdelen. Een omvangrijke, verfrissend geïllustreerde studie waarin alle denkbare actuele vragen, van duurzame mobiliteit tot decentrale afvalverwerking, ecologie, water en klimaatbestendig wonen op ambitieuze wijze worden beantwoord.”

Over de Fleur Groenendijk Foundation

De Fleur Groenendijk Foundation (FGF) wil jongeren stimuleren in hun opleiding en vorming op het terrein van architectuur. Architectuur in de breedste zin van het woord, ook in relatie tot kunst, cultuur of wetenschap. Ieder kwartaal kan je een aanvraag indienen voor een subsidie van €2.500 om daarmee jouw project te kunnen realiseren. 

Daarnaast heeft de foundation De Meester in het leven geroepen met als doel de jonge architect of stedenbouwkundige te ondersteunen en zijn/haar werk een podium te geven. Lees meer over de vorige winnaars en de prijs op hun site.

share item