menu sluiten
zoek terug
terug

Ontwerpen aan de Rotterdamse Klimaatopgave: de programmagids 2019-2020 is uit!

Voor je ligt de nieuwe programmagids 2019-2020 voor de masters architectuur en stedenbouw. Laaf je aan meer dan 100 pagina’s studio- en collegeprogramma en gecaste docenten. Naast vertrouwde zien we ook veel nieuwe gezichten die samen een rijk scala aan houdingen vertegenwoordigen binnen het vak.

Download de gids als PDF of lees op ISSUU

Rotterdamse Klimaatopgave
De klimaatverandering is een feit. De temperatuur op aarde is de afgelopen decennia met een graad gestegen. Het dagelijks nieuws wordt overspoeld met natuurextremen als droogte, hittestress, overstromingen en stijging van de zeespiegel. De klimaatverandering heeft grote invloed op ons dagelijks leven en op de ruimtelijke inrichting van ons land. We staan voor grote uitdagingen op het gebied van wonen, transformatie en verduurzaming van onze steden. Daarmee is de klimaatopgave vooral een ontwerpopgave. Hét domein van architecten en stedenbouwkundigen.
 
We geven het ontwerpen aan de Rotterdamse Klimaatopgave de komende jaren een prominente plek in het programma: veel studio’s, colleges en externe activiteiten, zoals de jaarlijkse winterworkshop en lezingen, zullen in het teken staan van de klimaatopgave. We dagen jullie uit om met verbeelding en ontwerpkracht de complexe klimaatopgaven verder uit te bouwen en in te kleuren.
 
Rotterdam en samenwerken
Rotterdam gebruiken we als broedplaats voor de opgaven omdat we die stad het beste kennen. We slaan de handen ineen met belanghebbenden en actoren zoals AIR, IABR en de Gemeente Rotterdam om kennis en ontwerpkracht te bundelen. Integraal werken staat hierin centraal, omdat de opgave botweg te groot is geworden om vanuit één discipline tegemoet te treden. Samen werken aan een gezamenlijke toekomst door het creëren van een veilige, gezonde, bereikbare en inclusieve stad.
 
Nog meer vakmanschap
Naast het klimaatprogramma bieden we natuurlijk ook studio’s aan waar andere onderwerpen centraal staan. Maar altijd ontwikkel je een breed aantal competenties dat hoort bij ons vakmanschap. De persoonlijke en professionele ontwikkeling van jou als ontwerper, en de bewustwording van het proces, blijft het kloppende hart van het ontwerponderwijs.
 
Beroepspraktijk
Naast het onderwijsdeel werken studenten aan hun professionele vakmanschap in de praktijk. Met een groeiende studentpopulatie groeit de diversiteit aan bureaus waar jullie werkzaam zijn nog steeds: in Rotterdam, de regio en (ver)daarbuiten. Bekijk het indrukwekkende overzicht!
 
Iktinos
Een extra katern met de beste studioprojecten van afgelopen jaar die genomineerd zijn voor de Iktinosprijs 2019. 

Foto: Jeroen Musch, Waterplein Benthemplein in Rotterdam, De Urbanisten