menu sluiten
zoek terug
terug

RAvB Nominaties Eo Wijersprijsvraag

De twaalfde editie van de Eo Wijersprijsvraag heeft als thema ‘Waar Wij Willen Wonen’. Multidisciplinaire teams van ontwerpers, onderzoekers, experts en planners hebben zich gebogen over de vraag hoe de leefomgeving – het landschap en bebouwing – op basis van klimaatadaptatie en stikstofreductie een kwaliteitsimpuls krijgt. Opdrachtgevers vanuit vier regio’s hebben hun ontwerpvraagstuk voorgelegd: Rijn-Maasmonding, Midden-Zeeland, de Achterhoek en Oostelijk Flevoland. De regiowinnaars zijn bekend; vijf teams gaan door naar de landelijke finale op donderdag 12 oktober 2023 in de Kunstlinie in Almere.

Tijdens de slotbijeenkomst bespreken we met partners, regio’s en de vak gemeenschap de oogst van de Eo Wijersprijsvraag. Wat kunnen de visies die voor de vier regio’s werden ontworpen bijdragen aan de ruimtelijke opgaven in Nederland? De landelijke winnaar wordt dan bekend gemaakt. Dit zijn de vijf regiowinnaars die kans maken:

– Rijn-Maasmonding: Tweestromenland
– Midden-Zeeland: Een ontdekkingsreis naar nieuw Zeeland
– Achterhoek: Aardkundig Fundamentalisme en Operatie Landschap
– Oostelijk Flevoland: De Flevotoop

We feliciteren RAvB alumnus Thijs de Boer founder van Voids met zijn werk voor ‘De Flevotoop’ en student Angéla Kortleven partner bij UFO Urbanism met haar werk voor Operatie Landschap ‘Een gezamenlijke aanpak voor het scheppen van land’. We vinden het leuk om te zien dat onder de genomineerden meerdere tutors/begeleiders van de RAvB vertegenwoordigt zijn. 

 

De Flevotoop

De Flevopolders zijn ooit bedacht vanuit een naoorlogs idealisme. Door het nieuwe land zou er nooit meer honger zijn en iedereen een dak boven zijn hoofd hebben. Maar tijdens het ontwerpproces kwam dit idealisme steeds meer onder druk te staan. Door nieuwe inzichten en innovaties werd de schaal van de verkaveling steeds groter, het aantal woonkernen minder en het netwerk grofmazig.

De afgelopen decennia kwam dat ideaalbeeld van toen – Flevoland als droomlandschap voor boeren en burgers – alleen maar verder in het gedrang. Nu al wordt het landschap ‘opgeofferd’ voor datacentra en bedrijventerreinen, nieuwbouwwijken en opening van een vliegveld voor vakantievluchten. Daarbij leidt de fabrieksmatige landbouw tot een uitputting van de bodem – waardoor meer en meer boeren kampen met brakke kwel, verdroging, bodemdaling en bodemverdichting.

Team : VOIDS strategy, urbanism & landscape Thijs de Boer, Charlotte van der Woude, Fruzsina Kovács, Lorenzo Novajra, Rho adviseurs Guido van Loenen, Stefan la Grand, Kai Nieuwenhuizen, Hidde van Beek, Jos Leijten.

 

Operatie Landschap

Klimaatverandering, CO2– en stikstofuitstoot, toenemende ongelijkheid en de economische positie van een krimpende regio – het zijn enkele van de vele ingewikkelde problemen waar de Achterhoek mee kampt. Deze complexe opgaven zijn niet met gangbare methoden of door bestaande instituties op te lossen.

Dat is ook niet zo gek: het is tamelijk lastig om veranderingen door te voeren als tachtig procent van de grond in privébezit is, en als de logica van de markt de koers bepaalt.

Team: UFO Urbanism; Angéla Kortleven, Fallow; Carmen van Maercke, Toekomst Sterk; Koen Weytingh, Hogeschool Saxion: Aniek Wierstra, Bauke de Vries, Kragten; Harry van Duijnhoven, Jaap Spaans. 

 

Vijf regiowinnaars in landelijke finale Eo Wijersprijsvraag — Eo Wijersstichting