menu sluiten
zoek terug
terug

Rotterdam heeft weer de beste Master Architectuur en Stedenbouw!

We vallen gelijk met de deur in huis: volgens de Keuzegids Masters 2017 zijn de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw opnieuw de beste in hun soort. De studenten zijn zeer tevreden over hun ontwerpopleiding aan de Maas. Daarnaast is de masteropleiding Stedenbouw voor het derde opeenvolgende jaar bekroond met het label ‘topopleiding’. Dat maakt ons ontzettend ‘groos’, oftewel trots op z’n Rotterdams.

 

Het oordeel in de Keuzegids Masters 2017 is gebaseerd op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2016 en het visitatierapport van de landelijke keurmeester NVAO. Ze baseren zich voor 80% op de oordelen van de studenten en voor 20% op de NVAO.

Bovengemiddeld tevreden

De resultaten van de NSE 2016 laten zien dat onze masterstudenten architectuur en stedenbouw zeer tevreden zijn. Op bijna alle punten scoren de twee opleidingen beter dan de andere Academies van Bouwkunst. Met deze score laten we ook de masteropleidingen Bouwkunde van de Technische Universiteiten achter ons.

In de NSE kunnen studenten hun vrede én onvrede uiten over uiteenlopende onderwerpen zoals curriculum, kwaliteit van de docenten, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studierooster, studielast, studiebegeleiding en communicatie. De Academie gebruikt de resultaten om het onderwijs te verbeteren en bespreken ze met studenten tijdens het Studentenoverleg.

Complimenten

Studenten zijn complimenteus over de praktijkgerichtheid van de opleidingen (werken en studeren) en de sfeer op de Academie. Ze zijn zeer te spreken over het niveau van de opleiding, de deskundigheid en het didactische niveau van de docenten en de informatie vanuit opleiding over de studie en studievoortgang. Als enige Academie zijn onze studenten ook tevreden over het aantal contacturen.

Verschil moet er zijn

Op enkele punten zijn er verschillen tussen de tevredenheid over de Rotterdamse masters. Studenten stedenbouw zijn nog complimenteuzer dan architectuurstudenten over het onderwijsprogramma, de onderzoekscomponent binnen het programma en de informatievoorziening. Niet voor niets is de masteropleiding Stedenbouw weer uitgeroepen tot ‘topopleiding’!

Ruimte voor verbetering

De studielast zien de studenten van beide masters voor verbetering vatbaar. Werken en studeren is een intensieve en contextrijke leeromgeving, maar vraagt tijd en toewijding. We verwachten dat het dit jaar geïntroduceerde  nieuwe studiomodel, de studielast zal verlichten.

Een Academie die meer zichtbaar is in de stad en ook in fysieke zin dichterbij ligt, is ook een verbeterpunt volgens de studenten. De Academiegemeenschap pleit voor ervoor dat wat de Academie produceert, zoals studio- en afstudeerwerk, maar ook lezingen en debatten, veel meer dan nu in de stad te zien en te horen is.

Conclusie

Chris van Langen, directeur van de RAvB, is blij dat de kwaliteit van onze kleinschalige masteropleidingen wederom zo geprezen wordt en trots dat de master Stedenbouw erin geslaagd is zijn toppositie vast te houden. Met dank aan de Staf en de docenten, die het niveau van de masters elk jaar weer hoog weten te houden. Dat betekent geenszins dat we op onze lauweren gaan rusten. We blijven, samen met onze studenten en docenten, werken aan kwaliteitsverbetering en gehoor geven aan klachten en verbeterpunten. Van daaruit gaan we aan de slag om de masteropleiding Architectuur ook weer het predicaat ‘topopleiding’ te bezorgen.