menu sluiten
zoek terug
terug

Ruimte Creëren voor Creatieve Ruimte

Groen licht voor landelijk onderzoek naar creatieve werkruimte.

De komende twee jaar gaan Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Fontys en Hogeschool Rotterdam praktijkgericht onderzoek doen naar creatieve werkruimte in negen Nederlandse gemeenten. Het project Ruimte Creëren voor Creatieve Ruimte heeft tot doel om gemeenten te ondersteunen bij het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor een bloeiend vestigingsklimaat voor de creatieve en culturele sector.

 

Broedplaatsen en ateliergebouwen voorzien in passende en betaalbare werkplekken voor creatieve professionals en zijn cruciaal voor de culturele infrastructuur van de stad. Maar creatieve broedplaatsen doen meer: hun kleinschalige, lokale werkwijze, met oog voor mens, materiaal en milieu maakt ze tot puntbronnen van maatschappelijke waardecreatie. Daarom zijn gemeenten erop gebrand deze locaties voor de stad te behouden. De afgelopen jaren is de druk op de ruimte echter stevig toegenomen, waardoor de huisvesting van creatieve en culturele makers steeds vaker in het nauw komt.

 

Projectleider Bart de Zwart, lector Vastgoed bij de Hanze: “Gemeenten zien de noodzaak van de beschikbaarheid van creatieve werk- en experimenteerplekken. Niet alleen voor cultuurmakers, maar voor de samenleving als geheel. Ze erkennen de brede publieke waarde die deze plekken creëren, maar lopen aan tegen een vastgoedmarktlogica waarin maatschappelijke impact nog onvoldoende gewaardeerd wordt. Bovendien zijn veel creatieve huisvestingsinitiatieven informeel en bottom-up georganiseerd. Dat maakt ze voor een institutionele gemeenteorganisatie soms lastig grijpbaar. Ons onderzoek is erop gericht om die sectorale verkokering te doorbreken. Gezamenlijk willen we werken aan een duurzaam en rechtvaardig huisvestingsmodel voor de creatieve sector.”

 

Dit project bouwt voort op eerder onderzoek door de betrokken hogescholen naar creatieve broedplaatsen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door lectoren, (docent-)onderzoekers, studenten en praktijkprofessionals uit zowel het ruimtelijke, het economische als het culturele domein. Binnen het onderzoek wordt samengewerkt met publieke professionals uit de gemeenten Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Heerlen, Maastricht, Nijmegen en Tilburg. Daarnaast zijn bij het onderzoek betrokken: Bureau Buiten, Bureau voor Economische Argumentatie, Stichting Roemte, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Triodos Bank, Landen Overleg Ateliers, Creatieve Hubs Nederland en Federatie Creatieve Industrie.

 

Binnen de Hogeschool Rotterdam werken de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en het Kenniscentrum Creating 010 samen aan het onderzoek.

Voor dit project is een onderzoeksfinanciering toegekend door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).