menu sluiten
zoek terug
terug

Studio ‘Ceci n’est pas Bruxelles’

Een terugblik op Studio Ceci nést pas Bruxelles, semester 1 van academiejaar 2023/2024. 

Studio omschrijving

Hoe kunnen we de druk op de openbare ruimte herdenken in de door de auto gedomineerde Brusselse Heyvaertwijk? De Europese hoofdstad kenmerkt zich door een eclectische vorm van stedenbouw, diversiteit aan culturen, binnenstedelijke bedrijvigheid en dominantie van automobiliteit. In het Brusselse district Anderlecht komen deze karakters samen; een verdichte woon-werkwijk met autodealers en industrie, waar nood is aan een herverdeling van de publieke ruimte. Door de auto-infrastructuur voorop te stellen is er gebrek aan ruimtes die plek bieden aan de natuur.

We focussen op het ontwerpen van een locatiespecifieke interventie die interacteert met de omgeving en gericht is op een niet-menselijke of niet-dominante entiteit binnen het stedelijke landschap. Dit perspectief nemen we als nieuw ijkpunt om te starten met ontwerpen en zo op strategische wijze een ruimtelijk-maatschappelijke opgave te agenderen. Hierbij gaan we te werk vanuit de methodiek van de ‘dérive’; deze psychogeografische methode vindt zijn oorsprong binnen het Situationisme in de vorm van de wandeling, om onbevooroordeeld de emotioneel ervaarde situaties in een stedelijk gebied in kaart te brengen. Deze ervaringen leggen we vast in een subjectieve kaart en video, en leiden tot een ontwerpinterventie uitgewerkt in maquette schaal 1:20.

Publicatie Studio Ceci nést Bruxelles

Beelden uit Studio Ceci nést Bruxelles

Docenten: Hedwig van der Linden, Dérive + TU Delft, Kevin Westerveld, Dérive + TU Delft, Margot De Caster, Dérive + KU Leuven, Breg Horemans, TAAT + KU Leuven, Goda Verikaitė, TAAT + Doepel Strijkers, Jan Minne, gardenist intimate gardens. 

Studenten: Denise van Baarle, Jurriaan Blom, Leonoor van Dijk, Tim van Dijk, Giovanni Moekmoedshek, Job Reus, Pien Schiphorst
Daphne Tielen, Freek Voetman, Joris Warndorff, Rogiér Wiratma, Brenda Zuijdervliet

 

ONOPVALLENDE STEKELS

door Freek Voetman, genomineerd door medestudenten voor de Iktinosprijs.

In the concrete jungle of the Heyvaertwijk with many inaccessible pertified,
forgotten and neglected urban places, life for a hedgehog often seems challenging.
However, amidst this urban environment, a small urban intervention can change
the fate of the hedgehog. A crucial aspect of this intervention is the introduction
of porous openings in a walled urban place that transform the Heyvaertwijk in
an unexpected way and provide these shy creatures with a safer home.
The hedgehog, a nocturnal wanderer, often struggles with barriers such as
walls and fences, especially when they are craving for food at night. By creating
strategically placed openings in walls and fences and reusing the ruble for
shelter spots, the city not only becomes more accessible for hedgehogs, but also
for human beings. These small permeable passages act as gates to a welcoming
environment where humans and non-human entities can find peace together.
The focus on porous openings illustrates a broader vision of urban planning,
considering not only the human residents but also the diverse fauna that shares
the city. This intervention contributes to a more inclusive city, where humans
and nature coexist in harmony. It literally opens the doors for the hedgehog,
making the city a place where various life forms thrive, and biodiversity is
celebrated amidst urban life

 

Betrokken experts: André De Baerdemaeker, ecoloog Bureau Stadsnatuur, Reems van der Linden, filmmaker Studio Reem, Marlies Vermeulen, cartopoloog Dear Hunter

Annelys de Vet, ontwerper en onderzoeker DEVET + Subjective Editions

Met dank aan
Cultureghem, Gilbard, Neo-futuristic walks & noAarchitecten

 

Opgave:

In deze studio verkennen we de toekomst van de Heyvaertwijk, een casus binnen Brussel 2030 – Brussel als culturele hoofdstad. We gaan te werk vanuit de methodiek van de ‘dérive’; deze psycho-geografische methode vindt zijn oorsprong in de vorm van de wandeling binnen het Situationisme om onbevooroordeeld de emotioneel ervaarde situaties in een stedelijk gebied in kaart te brengen.

Door middel van fotografie, film en registratie met pen en papier onderzoeken we de omgeving op een interdisciplinaire en intermediaire manier met het oog op een multitude aan gebruikers en hun beleving. Hierbij leggen we de focus op het vastleggen en in kaart brengen van dynamische en ruimtelijke ervaringen tijdens het wandelen in het Brusselse district Anderlecht.

Centraal staat de vraag hoe we de druk op de openbare ruimte, door de dominantie van mens en auto in deze wijk, kunnen herdenken vanuit de methodiek van de dérive. Verder focussen we in de studio op het ontwerpen van een site-specifieke interventie die interactie biedt met de omgeving en gericht is op een niet-menselijke soort binnen het stedelijke landschap van Brussel. Deze soort nemen we als nieuw ijkpunt om te starten met ontwerpen en zo op strategische wijze een ruimtelijk-maatschappelijke opgave te agenderen.

Gezamenlijk werken we als groep aan het in kaart brengen van het gehele studiegebied van de Heyvaertwijk, waarin zowel objectieve als subjectieve data worden vastgelegd. Door het combineren van diverse media in de onderzoeksfase ontstaat een gelaagde analyse die nieuwe inzichten blootlegt. Vanuit deze gelaagde analyse van de omgeving ontwikkelt elke student een individueel ontwerp dat bijdraagt aan de sociaal-ecologische waarden van de omgeving.