Vacature onderzoeksmedewerker

Vacature onderzoeksmedewerker

 

Wij zijn op zoek naar een onderzoeksmedewerker in tijdelijk dienstverband (0,4 fte) die ons team, liefst per 1 februari 2021, komt versterken.

 

De Rotterdamse Academie van Bouwkunst weeft al jaren thematische ontwerp- en onderzoekslijnen door haar curriculum. In het verleden hebben we ons daarbij in ontwerpmatige zin gericht op de sociale betekenis van de straat (Streetwise; 2013-2015) en de sociaaleconomische betekenis van de buurt (Bouwen aan de Buurt; 2017-2019). In de studiejaren 2019-2022 staat ‘De Rotterdamse Klimaatopgave’ op de agenda.
Dat betekent dat we de klimaatopgave naar een 3-jarig programma van studio’s, colleges en andere activiteiten vertalen. Daarbij gaat het om het agenderen van de klimaatopgave als maatschappelijk verschillige ontwerpopgave. Dus als ontwerpopgave waarin, door middel van ontwerpend onderzoek, de principes, de schaal, de werking én de waardes van water-, energie-, natuur- en materiaalsystemen in onze leefomgeving in relatie tot hun sociale, economische, culturele én politieke componenten verkend worden. Om vervolgens, op basis van de uitkomsten van die verkenningen, mogelijke toekomsten in de vorm van ruimtelijke scenario’s en/of typologieën inzichtelijk en bespreekbaar te maken, teneinde van daaruit zinvolle ruimtelijke interventies te kunnen voorstellen. De klimaatopgave-collegereeksen ondersteunen deze zoektocht vanuit een breed palet aan theoretische perspectieven.

Wat ga je doen?

Ter versterking van dit ontwerp- en onderzoeksprogramma zoeken we een onderzoeksmedewerker. Jouw taak als onderzoeksmedewerker is het betekenisgericht bewerken en opwerken van de resultaten van het (ontwerpend) onderzoek uit ontwerp- en theorieonderwijs. Deze bewerking vindt plaats door het cureren van de opbrengsten, het aanbrengen van ordening op basis van ontdekte gedeelde thematieken, oplossingsrichtingen of andere vormen van gemeenschappelijkheid en het vertalen hiervan in conclusies en aanbevelingen ten behoeve van de volgende onderwijsonderdelen én in publicaties, tentoonstellingen en/of, indien relevant, een event. De ritmiek van kennisdisseminatie loopt in gelijke pas met de ontwikkeling en uitvoering van het (ontwerp)onderwijs aan de Academie.
Onderliggende drager voor deze taakstelling is het idee om de resultaten van het (ontwerpend) onderzoek maximaal te delen. Het gaat er dan om de resultaten zowel naar buiten te brengen, richting vakwereld en maatschappij, om, als Academie, agenderend te kunnen opereren, als intern te delen, zodat de gegenereerde kennis op een hoger aggregatieniveau het onderwijs en de koers van de Academie zelf voedt.
De Rotterdamse Academie van Bouwkunst herbergt ontwerpopleidingen die de slagkracht van het ontwerp herkennen in het beeldende en narratieve karakter van het ontwerpen. Curatorschap van de uitkomsten van ontwerpend onderzoek wordt dan ook niet alleen beschouwd als kritisch reflectie, maar ook als cruciale stap om te komen tot kennisontwikkeling.

Profiel

Als nieuwe collega ben je professioneel, zelfstandig, gericht op samenwerken, kun je snel verbindingen maken, ben je creatief en oplossingsgericht. Meer specifiek zoeken we een onderzoeksmedewerker:
– Met een onderzoeksgedreven houding;
– Met ervaring in en affiniteit met ontwerpend onderzoek;
– Met interesse in en affiniteit met architectuur en stedenbouw, alsmede een goed inzicht in de (maatschappelijke) ontwikkelingen binnen die vakgebieden;
– Met kennis van de (Rotterdamse) architectuur- en stedenbouwsector, en, meer algemeen, de (Rotterdamse) cultuursector;
– Met affiniteit met onderwijs en werken binnen een onderwijsomgeving;
– Met een afgeronde masteropleiding die relevant is voor de functie
– Die de Nederlandse taal spreekt en de Engelse taal beheerst.
Daarnaast zijn ervaring met het cureren van tentoonstellingen en kennis van duurzaamheidsvraagstukken een pré.

Aanbod

Een functie met een omvang van 2 dagen in de week, binnen een dynamische werkomgeving vol enthousiaste professionals met liefde voor onderwijs, onderzoek en het vak.

We bieden een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar aan (D4 cao hbo), met uitzicht op verlenging met nogmaals een jaar. Het salaris bedraagt minimaal € 3.658,64 en maximaal € 5.717,25 (schaal 11 of 12, afhankelijk van je werkervaring) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Om bij Hogeschool Rotterdam te kunnen werken, heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Enthousiast?

Je kunt solliciteren door een sollicitatie/motivatiebrief en CV te sturen naar Chris van Langen (c.r.van.langen@hr.nl), uiterlijk tot en met 10 januari 2021.

De online gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 18 januari 2021, tussen 09.00 en 15.00 uur.

Heb je vragen over deze vacature? Chris van Langen beantwoordt ze met plezier; mail naar c.r.van.langen@hr.nl.

Fotografie: Jan van der Ploeg

 

share item