menu sluiten
zoek terug
terug

Werkconferentie ‘No More Building as Usual’: ‘Architecture Beyond Carbon and Greed’

De ticketverkoop is van start voor de werkconferentie van zaterdag 24 juni van 10.00 – 17:30 uur.

Early Bird Tickets €19,50 (€14,50 voor studenten) inclusief lunch, koffie, en drankjes o.a. van  Fat Blake en Club Raisin

Vanaf 1 juni Regular Tickets €22,50 (€17,50 voor studenten) inclusief lunch, koffie en drankjes o.a. van Fat Blake en Club Raisin.

[Nederlands hieronder]

The built environment is one of the largest drivers of natural resource depletion, ecosystem destruction, rising temperatures and more extreme weather conditions, and increasing socioeconomic inequality. Designers and other actors in the production of space play an important role in this and are responsible for developing alternative building practices that help counter these negative trends.

On Saturday June 24 we organise a gathering to discuss new roles that architects and urban designers can take up. How can we give shape to a different planning, design culture and construction industry? How can we learn to have positive footprints before a carbon lockdown goes into effect? What does it mean to approach the (built) environment from a perspective of regeneration? What type of architects do we want to be? And how can we do so in a healthy work culture? We want to explore a way of working that goes beyond the competitive model of individual success and soloist genius, towards one of collaboration around socio-ecological ambitions.

This work conference marks the end of the 5-year term of Renske van der Stoep and Thijs van Spaandonk as heads of the Masters in Architecture and Urbanism and a celebration of the education programme they introduced, “Design for the Rotterdam Climate Reality”. It will also be used to discuss the future of education at the Rotterdam Academy of Architecture and Urbanism.

Speakers (in English)

Maria Lisogorskaya (Assemble)
Maarten Gielen (Rotor)
Winne van Woerden (Commons Network)

Sessions (in English and Dutch)
Participating guest experts will be announced soon.

How to Cope (a group therapy)
Building Rituals
Designers’ Rebellion
Redesign the School
After Ego Architecture

A detailed time table for the event will follow soon.

Get your tickets via Eventbrite. €19,50  (€14,50 for students) including a vegetarian lunch and a shrub from Fat Blake. 

Saturday, June 24,  10:00h – 17:30 followed by drinks by our neighbours Rasin the Bar (@clubraisin) and Fat Blake (@fat.blake)

Rotterdam Academy of Architecture and Urbanism
Pieter de Hoochweg 129

Nederlands

De gebouwde omgeving draagt in belangrijke mate bij aan de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, de verstoring van ecosystemen, de opwarmende aarde en daaraan gerelateerde extremere weersomstandigheden, en grotere sociaaleconomische ongelijkheid. 

Ontwerpers en andere actoren in de productie van de gebouwde omgeving spelen hierin een belangrijke rol en zijn mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een alternatieve bouwpraktijk die de negatieve tendensen weet om te buigen.

Op zaterdag 24 juni gaan we in gesprek over nieuwe rollen die architecten en stedenbouwkundigen kunnen en moeten oppakken. Hoe kunnen we werken aan een andere planologie, ontwerpcultuur en bouwpraktijk? Hoe kunnen we bijvoorbeeld gebouwen een positieve footprint geven en voorkomen dat we in een totale CO2-lockdown terechtkomen? Hoe kunnen we de gebouwde omgeving ontwikkelen op basis van regeneratieve uitgangspunten? Wat voor ontwerpers willen we zijn? En hoe kunnen we een gezonde werkcultuur ontwikkelen? We streven naar een werkwijze die het competitieve model van individueel succes en het solistische genie achterlaat en samenwerking rond sociaal-ecologische ambities centraal stelt.

Deze werkconferentie markeert de afsluiting van de vijfjarige termijn van Renske van der Stoep en Thijs van Spaandonk als hoofden van de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw en een viering van het onderwijsprogramma ‘Ontwerpen aan de Rotterdamse Klimaatopgaven’, waartoe zij de aanzet hebben gegeven. De dag wordt ook gebruikt om vooruit te kijken naar de toekomst van onderwijs aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

Sprekers (Engelstalig)

Maria Lisogorskaya (Assemble)
Maarten Gielen (Rotor)
Winne van Woerden (Commons Network)

Sessies (Nederlands- en Engelstalig)
Deelnemende gastexperts worden binnenkort aangekondigd.

How to Cope (a group therapy)
Building Rituals
Designers’ Rebellion
Redesign the School
After Ego Architecture

Een gedetailleerd tijdschema volgt binnenkort.

Koop je ticket via Eventbrite. €19,50 (€14,50 voor studenten) inclusief lunch en een drankje van Fat Blake.

Bij bijzondere allergenen contact info@ravb.nl

Zaterdag 24 juni, 10.00 -17.30 uur met aansluitende borrel met Raisin the Bar (@clubraisin) en Fat Blake (@fatblake). 

Rotterdamse Academie van Bouwkunst
Pieter de Hoochweg 129