Ben Wegdam

Ben Wegdam

“In zowel het tweede als derde jaar van de Academie heb ik de Iktinosprijs voor het beste studentenproject gewonnen. Beide keren voor een grootschalig regionaal project. Mijn fascinatie gaat steeds meer uit naar deze grotere schaal. Het interessante eraan vind ik het onderzoek. Hoe beter je onderzoek is en hoe dieper je in de materie duikt, hoe rijker je projecten kunnen worden. Dat is voor mij erg belangrijk. Daarnaast houd ik ervan om strategisch na te denken. Ik vind het leuk om grote visies en nieuwe denkrichtingen te ontwikkelen en daarmee betekenis te hebben voor een grote groep mensen.

Mijn projecten hebben zowel een sociale als een technologische kant. Ik probeer daarmee een beeld te scheppen van hoe de toekomst zou kunnen zijn. Daarnaast zijn mijn ontwerpen altijd sterk regionaal gebonden. Een concept kan niet, zoals lang werd gedacht, overal één op één worden toegepast. De toepassing van mijn basisconcept zal voor een ieder gebied een andere uitwerking hebben.”