Duzan Doepel

Duzan Doepel

“Wat ik mooi vond aan mijn leerstoel, is dat er een heel sterke relatie is tussen onderzoek (dat gestoeld is op wetenschap) en de ontwerpwereld. Ik heb vier jaar gewerkt aan het instrumentarium waarmee die relatie verdiept kan worden. Dat deed ik door projecten te definiëren die gebruikt kunnen worden in ontwerpateliers. Het agenderen van onderzoek in het ontwerponderwijs van de Academie is belangrijk. Het belangrijkste vind ik dat studenten de vaardigheden ontwikkelen om de ontwerpvraag te kunnen herdefiniëren. Je bent erbij gebaat de vraag achter de vraag te stellen. Dit kun je bereiken door ontwerpend onderzoek te verrichten.”