Jan Jongert

Jan Jongert

“Veel ontwikkelingen in mijn loopbaan zijn een samenloop van toevalligheden. Ik vind het belangrijk dat er ruimte vrij blijft voor het spontane. Zo werkt Superuse Studios ook. Ons bureau werkt niet met een helder, van tevoren vastgesteld doel. Er is ruimte voor ontwikkelingen die het eindresultaat kunnen beïnvloeden. Deze context is minstens zo belangrijk als onze eigen visie.

Studeren aan de TU Delft gaf mij de theoretische achtergrond, maar ik miste hier een zeker cultureel besef. Op de Academie vielen de puzzelstukjes in elkaar, hier vond ik aansluiting bij de wijze van lesgeven – meer op de praktijk gericht. Daarnaast kreeg ik op de Academie de ruimte om mijn eigen positie binnen het vakgebied scherp te stellen. Tijdens een atelier werd ik uitgedaagd om uit te zoomen naar wijkniveau, waardoor het idee van Recyclicity ontstond: een stad die gebruik maakt van de afvalstromen en het hergebruik ervan. Dit project heeft een sterke basis gelegd voor het verdere verloop van mijn loopbaan. Mijn interesse omvat zowel onderliggende abstracte verbindingen als praktische: van stedenbouwkundige strategieën tot aan de positie waar een schroef geplaatst moet worden.

Na 2012 maakte ik samen met onder andere Academie-student Floris Schiferli met het bureau een doorstart onder de naam Superuse Studios. Deze naam dekt de lading van ons werkveld beter. Ik zou ons bedrijf eerder generalistisch dan specialistisch noemen. We onderzoeken en ontwikkelen stedelijke stromen, maar ontwerpen ook woningen, handelen in bouwmaterialen en schrijven software.”