Maarten Tenten

Maarten Tenten

“Het verschil tussen academiewerk en professioneel werk ligt niet zozeer in de benadering van het vak, maar meer in de taken en verantwoordelijkheden die de verschillende omgevingen met zich meebrengen. Doordat ik tegenwoordig aan meerdere projecten werk en binnen een project meerdere taken heb, neemt de complexiteit van de werkzaamheden toe. Meer verantwoordelijkheid binnen een project betekent ook meer contacten met externe partijen. Onvermijdelijk komt dan ook de financiële kant van het vak naar voren. Hoewel ik op dit gebied nog veel te leren heb, ben ik wel steeds meer betrokken en me dus bewuster van de strategieën rondom begrotingen, budgetten en bezuinigingsvoorstellen binnen het ontwerpproces. Buiten verwachting erg interessant. Dit zijn typisch dingen die niet direct met architectuur te maken hebben, maar in de praktijk wel erg belangrijk zijn en ook grote invloed op het architectonisch eindresultaat hebben. Deze extra vaardigheden zijn alleen in de praktijk goed te leren.”