Nina van Osta

Nina van Osta

“Tijdens mijn studie aan de kunstacademie was ik niet enkel geïnteresseerd in het ontwerpen van een interieur, maar vond ik het ook interessant om zélf de binnenruimtes te kunnen bepalen. Mijn zelf geformuleerde afstudeeropgave was een soort sociale woontoren. Dit had veel meer met architectuur en sociaal-maatschappelijke zaken te maken dan alleen met interieur. Er ging een nieuwe wereld voor me open: ik was na mijn afstuderen nog lang niet klaar, ik was net begonnen!

Techniek en constructie waren onderwerpen waar weinig aandacht aan besteed werd tijdens mijn vooropleiding. De pre-master Architectuur & Techniek sloot hier dan ook perfect op aan. In een half jaar tijd heb ik mijn technische basiskennis op peil kunnen brengen. Daarvoor wist ik niet eens wat bouwfysica was! De grootste eyeopener: niets is wat het lijkt. Elke ontwerpbeslissing heeft consequenties voor de detaillering en uitvoering. Ook nu ik studeer aan de master Architectuur leer ik nog veel op dit vlak en wordt de technische uitwerking van mijn ontwerpen steeds ietsje beter.”