Nieuws

De Academie biedt een technisch voorbereidend programma aan voor studenten met een diploma van een Beeldende Kunst opleiding richting interieurarchitectuur of architectonische vormgeving. Het techniekprogramma is bedoeld om de technisch kennis op peil te brengen, de kennis op constructief en technisch gebied die je nodig hebt om aan de masteropleiding Architectuur te kunnen starten, maar ook om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten....
Lees meer

De Academie biedt een technisch voorbereidend programma aan voor studenten met een diploma van een Beeldende Kunst opleiding richting interieurarchitectuur of architectonische vormgeving. Het techniekprogramma is bedoeld om de technisch kennis op peil te brengen, de kennis op constructief en technisch gebied die je nodig hebt om aan de masteropleiding Architectuur te kunnen starten, maar ook om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het programma bestaat uit praktijkopdrachten in de vorm van een atelier Ontwerp en Techniek, een laboratorium Construeren in beton, staal en hout, en een laboratorium Bouwfysica.

 

We bieden dit jaar een extra programma aan per februari 2015, het programma loopt tot juli 2015. Meer informatie over het techniekprogramma lees je hier.

 

Wil je meer weten over het techniekprogramma en de aanmeldprocedure? Kom dan naar de informatieavond op donderdag 14 november om 19:00 uur of vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan de opleidingscoördinator van het voorbereidend programma techniek. Stuur een e-mail naar info@ravb.nl

Lees minder
De Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) deelt met uitbundige blijdschap mee dat het Bureau Architectenregister (BA) de vrijstelling verleent van de tweejarige beroepservaringsperiode (BEP)! Dit geldt voor afgestudeerden van Master Architectuur of Stedenbouw die per september 2014 of daarna aan de RAvB zijn begonnen. Daarmee erkent het BA dat de eindtermen van ons buitenschools curriculum equivalent zijn aan die van de BEP en dat het diploma van de RAvB direct recht geeft op inschrijving in het Architectenregister.BEP...
Lees meer

De Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) deelt met uitbundige blijdschap mee dat het Bureau Architectenregister (BA) de vrijstelling verleent van de tweejarige beroepservaringsperiode (BEP)! Dit geldt voor afgestudeerden van Master Architectuur of Stedenbouw die per september 2014 of daarna aan de RAvB zijn begonnen. Daarmee erkent het BA dat de eindtermen van ons buitenschools curriculum equivalent zijn aan die van de BEP en dat het diploma van de RAvB direct recht geeft op inschrijving in het Architectenregister.

BEP
Afgelopen jaar zijn wij samen met de andere vijf Academies van Bouwkunst intensief in overleg geweest met het Bureau Architectenregister om deze vrijstelling, zoals bedoeld in artikel 12e van de Wet op de Architectentitel, te verkrijgen. De vrijstelling geldt dus voor alle afgestudeerden van de zes Academies van Bouwkunst in Nederland die dit jaar met hun opleiding gestart zijn.

Om deze vrijstelling te krijgen heeft het BA wel eisen gesteld aan de wijze waarop het buitenschools curriculum ingericht is. Dat wil zeggen dat het monitoren van de beroepsontwikkeling van studenten intensiever moet gebeuren, dat de rol van de begeleider (mentor in termen van het BA) nader gespecificeerd moet worden, en dat studenten een gedetailleerd praktijkportfolio moeten aanleggen waarin ‘bewijsmateriaal’ verzameld wordt waarop getoetst wordt.

Overgangsregeling
Voor studenten die na 1 januari 2015 afstuderen, maar met hun opleiding zijn gestart voor 1 september 2014, zal een overgangsregeling gelden. Over deze overgangsregeling zijn de academies nog in overleg met het BA, en is dus nog niet vastgesteld. Wij hopen onze studenten daarover dit kalenderjaar nog positief bericht te kunnen geven.

 

Onze speciale dank gaat uit naar Robert von der Nahmer, onze coördinator Beroepsprakijk, die een zeer actieve bijdrage heeft geleverd aan het verkrijgen van de vrijstelling.


Nieuwsbericht Bureau Architectenregister

"In de Wet op de architectentitel is de mogelijkheid opgenomen dat Bureau Architectenregister vrijstelling verleent van de tweejarige beroepservaringperiode als het praktijkgedeelte van de Academies van Bouwkunst wat betreft inrichting en inhoud vergelijkbaar zijn met de in de Regeling Beroepservaringperiode gestelde eisen.

De Academies van Bouwkunst Amsterdam, Arnhem, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Tilburg hebben met het oog daarop gezamenlijk het buitenschools curriculum vernieuwd en met ingang van het in september 2014 begonnen studiejaar ingevoerd. Het verzoek om vrijstelling is door het bestuur van Bureau Architectenregister om advies voorgelegd aan de Commissie Beroepservaringperiode. De commissie heeft met inachtneming van enkele verbeterpunten en aanbevelingen een positief advies uitgebracht, welk advies is overgenomen door het bestuur van Bureau Architectenregister. De hogescholen hebben toegezegd de verbeterpunten te zullen doorvoeren en de aanbevelingen ter harte te zullen nemen. Vervolgens is vrijstelling aan de Academies van Bouwkunst verleend."

 

Lees minder
Twee afgestudeerden van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, architect Dik Houben en stedenbouwkundige Wolbert van Dijk, kregen van het College van Rijksadviseurs (CRA) de opdracht om hun afstudeerproject uit te diepen. Welke opdracht kregen zij van het CRA, waar ging hun opdracht over en hoe hebben ze dit aangepakt? Tijd voor een interview met Wolbert en Dik! ...
Lees meer

Twee afgestudeerden van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, architect Dik Houben en stedenbouwkundige Wolbert van Dijk, kregen van het College van Rijksadviseurs (CRA) de opdracht om hun afstudeerproject uit te diepen. Welke opdracht kregen zij van het CRA, waar ging hun opdracht over en hoe hebben ze dit aangepakt? Tijd voor een interview met Wolbert en Dik!

 

Vrijdag 28 november 2014 presenteren de ‘Young Innovators’ de resultaten van die vervolgopdracht tijdens ‘Hitte in de delta – Opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderend klimaat’, een nationale publieke manifestatie georganiseerd door het Architectuur Lokaal.

 

Begin dit jaar is het College van Rijksadviseurs (CRA) het project ‘Young Innovators’ gestart. Doel van dit project is jong ontwerptalent in te zetten voor grote ruimtelijke opgaven. Uit een rijke en bonte verzameling Archiprix-inzendingen selecteerde het CRA - Frits van Dongen, Rients Dijkstra en Eric Luiten- 8 ontwerpers voor een concrete ontwerpopdracht die in het verlengde ligt van hun afstudeerproject. De geselecteerde ontwerpers zijn gevraagd om hun werk te verdiepen. Ze zijn betrokken bij de grote ruimtelijke opgaven ‘Her-pakken’, ‘Energietransitie en Ruimte’, ‘Nieuwe Cultuurlandschappen’, ‘Concentratie, Stabilisatie en Krimp’ en ‘Een Betere Delta’.

Lees meer over het afstudeerproject ‘Living Shell’ van Dik Houben en ‘Het Dijkplateau’ van Wolbert van Dijk

Lees minder
Plek Plint en Portico - intermediaire zones en interieurs van het publieke domein.Het stedelijke netwerk van straten en pleinen vormt de basis van de publieke ruimte. Maar de gevel in de rooilijn vormt niet altijd de strikte scheiding tussen het private en publieke ruimte. Vele vormen van intermediaire ruimte en toegankelijke interieurs verrijken het publieke domein. Of onttrekken zij juist stedelijke levendigheid aan de straat?...
Lees meer

Plek Plint en Portico - intermediaire zones en interieurs van het publieke domein.
Het stedelijke netwerk van straten en pleinen vormt de basis van de publieke ruimte. Maar de gevel in de rooilijn vormt niet altijd de strikte scheiding tussen het private en publieke ruimte. Vele vormen van intermediaire ruimte en toegankelijke interieurs verrijken het publieke domein. Of onttrekken zij juist stedelijke levendigheid aan de straat?

De lezing gaat over de balans tussen publiek interieur en de openbare ruimte van de straat, met voorbeelden uit Antwerpen, Rotterdam, Turijn en andere Europese steden.

 

Matthijs de Boer is stedenbouwkundige en architect en leidt het Rotterdamse bureau MDBS. Het bureau is actief op de volle breedte van het vakgebied: ontwerpprojecten in de praktijk, maar ook advies, onderzoek en publicaties. Matthijs de Boer is auteur van het boek "Binnen in de Stad, ontwerp en gebruik van publieke interieurs", en van regelmatig verschijnende blogs op www.mdbs.nl en www.deArchitect.nl

Lees minder
Dinsdag 2 december vindt de slotpresentatie plaats van Jürgen Maurer (Architectuur) met als onderwerp “Specialisten in beweging”. In de bijlage lees je een korte samenvatting over zijn afstudeerproject. Student Jürgen Maurer Commissie Robert von der Nahmer (RAvB), voorzitter Penne Hangelbroek (Jonathan Penne Architecten), mentor...
Lees meer

Dinsdag 2 december vindt de slotpresentatie plaats van Jürgen Maurer (Architectuur) met als onderwerp “Specialisten in beweging”. In de bijlage lees je een korte samenvatting over zijn afstudeerproject.

 

Student Jürgen Maurer

 

Commissie Robert von der Nahmer (RAvB), voorzitter

Penne Hangelbroek (Jonathan Penne Architecten), mentor

Gijs Raggers (EGM Architecten), criticus

Maartje Lammers (24h Architecture), criticus

 

Afstudeerdatum en plaats: Dinsdag 2 december om 19u00 in het auditorium van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst

 

De slotbijeenkomsten van onze afstudeerders zijn openbaar toegankelijk, je bent van harte welkom om deze bij te wonen!

Lees minder
Effectief alternatief voor collectiegebouw Boijmans van Beuningen van student Rotterdamse Academie van Bouwkunst ...
Lees meer

Effectief alternatief voor collectiegebouw Boijmans van Beuningen van student Rotterdamse Academie van Bouwkunst

 

“Christine Vriesema voegt iets toe aan de discussie over het depotgebouw. Niet alleen stelt zij een plek voor die de museumparken heel laat, zij verbetert daarmee de gebruikskwaliteit van die parken en zorgt voor nieuwe verbindingen met de binnenstad van Rotterdam. Bovendien heeft zij een alternatief voor het volstrekt onhandige voornemen om het depot in een apart gebouw onder te brengen. Christine accepteert Boijmans van Beuningen als een samengesteld gebouw waaraan steeds verder gebouwd kan worden. Zowel de museale als de logistieke aspecten van het Boijmans heeft Christine bijzonder intelligent opgelost. Haar idee verdient nadere bestudering. Dit is niet zomaar studentwerk.”

 

Volgens haar afstudeerbegeleider Hans van der Heijden heeft Christine Vriesema een bijzonder én een bijzonder effectief ontwerp gemaakt voor een nieuw binnenstedelijk depotgebouw voor Boijmans van Beuningen. Haar plan toont overtuigend aan dat het voorplein van het Museumpark niet opgeofferd hoeft te worden voor dit nieuwe collectiegebouw. Ook voor ook het museum zelf heeft dit voorstel tal van voordelen.

 

Nieuwe doorgang vanaf Museumpark naar Westersingel


Kritiek, Collectie, Constructie
Al jaren zit het museum Boijmans van Beuningen met een depotprobleem. De ruimtes in het museum zelf zijn volstrekt ongeschikt om kunst te conserveren en het hoofddepot ligt erg ver van het museum. Dit leidde tot de wens om een collectiegebouw te maken: een gebouw waarin kunst opgeslagen en gerestaureerd wordt, maar ook een publiek gebouw, waarin de machine achter het museum tentoongesteld kan worden.
Dit laatste werd mogelijk dankzij een grote financiële bijdrage van stichting De Verre Bergen, die in ruil voor een grote zak geld eigen ontvangst- en expositieruimtes krijgt in het gebouw. Een andere expliciete voorwaarde voor de schenking was dat het depot “een wereldprimeur” wordt, “een icoon” die een plek midden in het Museumpark verdient.

 

Stadsbestuur en museum reageerden enthousiast, maar zowel het locatievoorstel als het ontworpen icoon leidden tot forse kritiek, onlangs nog door de vertrekkende voorzitter van Welstand, Marinke Steenhuis. Het programma wordt te groot gevonden voor de plek en het bouwwerk vormt een forse inbreuk op het Museumpark - het pas gerestaureerde en internationaal gewaardeerde ontwerp van OMA, Petra Blaisse en Ives Brunier.

Nieuwe promenade met doorgang naar Westersingel

 

Vriesema kiest in haar plan daarom voor een plek achter de kantoorvilla’s aan de Westersingel, naast de bestaande museumtuin. Door het collectiegebouw tussen museumtuin en villa’s te plaatsen krijgen park en tuin een stedelijke omkadering, en kijk je vanuit het park niet langer tegen de achterkanten van de kantoorpanden aan. Hierdoor blijft het Museumpark volledig intact. Sterker nog: een nieuwe promenade in het ontwerp verbetert de gebruikskwaliteit van het bestaande park en de museumtuin, en zorgt bovendien voor een nieuwe verbinding met de binnenstad.

 

Ook biedt haar voorstel een alternatief voor het onhandige voornemen om het depot in een apart gebouw onder te brengen. Kunstwerken kunnen hier veilig tussen depot en museum vervoerd worden, iets dat op de Verre Bergen-locatie niet mogelijk is als gevolg van het schrappen van de oorspronkelijke geplande verbindingstunnel. Ook andere logistieke kwesties zijn in het collectiegebouw van Vriesema uitstekend opgelost, zowel voor de kunstwerken als voor de bezoekers van de publieke delen van het gebouw.

Ligiging depotgebouw tussen museumtuin en kantoorvilla's Westersingel

 

Een dergelijk depotgebouw, gesitueerd achter Boijmans in plaats van pontificaal in het park, zou een nieuw hoofdstuk vormen in de historische reeks aan- en uitbouwen van het museum. Voor haar aanbouw grijpt Vriesema terug op de vormentaal van de oorspronkelijke museumarchitect Van der Steur. Materialen als hout, natuursteen en baksteen markeren de verschillende functies en zorgen voor verschillende sferen binnen het gebouw.

 

Bekijk het hele plan van Christine Vriesema
Afstudeermentor: Hans van der Heijden, architect in Amsterdam

Lees minder
Afstudeerwerk Ruben Sannen
“Na al die tijd de stenen wil van Jakarta te hebben getorst zijnde drassige uiterwaarden van de Ciliwungrivier verzonken inhet gedrang om ruimte. Niet alleen de natuurlijke wortels vanhet deltabestaan zijn hierdoor in de verdrukking geraakt maarook de cultureel historische waarden van het Indonesischestadsleven. Tanah Antara toont de verbinding tussen duurzaamwatermanagement en een stedelijk verdichtingsmodel alsdoorontwikkeling van bestaande stadskampongs. Hiermee blijft dekampong de ruggengraat van de Indonesische samenleving.” 
Vrijdag 14 november vindt de slotpresentatie plaats van Stephan Boon (Stedenbouw) met als onderwerp “Getijdenperspectief Belgisch Kustpanorama”. In de bijlage lees je een korte samenvatting over zijn afstudeerproject. Student Stephan Boon Commissie Margit Schuster (RAvB), voorzitter Riëtte Bosch (West 8), mentor...
Lees meer

Vrijdag 14 november vindt de slotpresentatie plaats van Stephan Boon (Stedenbouw) met als onderwerp “Getijdenperspectief Belgisch Kustpanorama”. In de bijlage lees je een korte samenvatting over zijn afstudeerproject.

 

Student Stephan Boon

 

Commissie Margit Schuster (RAvB), voorzitter

Riëtte Bosch (West 8), mentor

Charlotte Geldof (Ruimte Vlaanderen), criticus

Marco Broekman (Karres en Brands), criticus

 

Afstudeerdatum en plaats: Vrijdag 14 november om 14u00 in het auditorium van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst

 

De slotbijeenkomsten van onze afstudeerders zijn openbaar toegankelijk, je bent van harte welkom om deze bij te wonen!

Lees minder
Vrijdag 14 november vindt de slotpresentatie plaats van Jarno Schellenberg (Architectuur) met als onderwerp “De Kuip Leeft”....
Lees meer
Vrijdag 14 november vindt de slotpresentatie plaats van Jarno Schellenberg (Architectuur) met als onderwerp “De Kuip Leeft”. In de bijlage lees je een korte samenvatting over zijn afstudeerproject.
 
Student Jarno Schellenberg
Commissie Robert von der Nahmer (RAvB), voorzitter
Robert Winkel (Mei architecten), mentor
Herman de Kovel (De Kovel Architecten), criticus
Gert Jan te Velde (Van Schagen Architecten), criticus
Afstudeerdatum en plaats: Vrijdag 14 november om 17u00 in het auditorium van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst
 
De slotbijeenkomsten van onze afstudeerders zijn openbaar toegankelijk, je bent van harte welkom om deze bij te wonen!
Lees minder
Atelierwerk david verdonk
Streetwise Berlin -  In dit atelier wordt een ontwerp gemaakt in de wijk Prenzlauerberg. dat in het tweede deel van het atelier op een rotterdam locatie wordt ingepast.  Op de locatie bevindt zich een door wijkbewoners geïnitieerd speelpark met aangrenzend een school en een gymzaal. In de wijk Prenzlauerberg zie dat steeds meer van deze speelplaatsen en wijkprogramma's  verdwijnen. met het idee van de dakstraat probeer ik een oplossing aan te dragen om deze programma’s te behouden en in de wijk toch op een slimme wijze te verdichten.
Atelierwerk david verdonk
Huis voor een schrijverNa jaren in het buitenland te hebben gewoond heeft de schijver besloten op weer terug naar Nederland te verhuizen. De schrijver is op zoek naar een woon- en werkplaats.Zijn huidige woonhuis in Italie aan de Middelandse zeekust gaf hem de rust en inspiratie om te kunnen schrijven. Op de momenten dat de schrijver geen inspiratie kon vinden pakte hij de boot en ging varen langs de rotsen aan de kust.
Atelierwerk david verdonk
Grand café | Rustpunt“De Rotterdamse Blaak, op de zaterdag en de dinsdag wanneer de markt plaats vindt fungeert de blaak als het centrum van de stad. Een plek waar alle inkomenslagen, etniciteiten en leefttijden samenkomen. “Op de marktdagen  zijn er echter weinig plekken waar mensen samen kunnen komen. De weinige plekken die er zijn, zijn de terrassen van cafes waar betaald moet worden voor een hapje en een drankje.De markt  is voor vele mensen ook een sociale gelegenheid een plek waar mensen eens per week elkaar ontmoeten. tijdens het boodschapplen doen.
Atelierwerk Rémy Konings
Ten midden van de hovenbebouwing van Prenzlauer berg bevindt zich een braakliggend terrein dat in gebruik genomen is door de buurtbewoners. Dit is de planlocatie voor de eerste ontwerpopgave, de opdracht: “verdicht!”De tweede ontwerpopgave luidt: implementeer het plan op een locatie in Rotterdam: wijkpark oude westen.
De Rotterdamse Academie van Bouwkunst leidt ondernemende architecten en stedenbouwkundigen op. Met een vierjarige ontwerpopleiding op masterniveau combineer je werken op een bureau met een academische studie. Binnen een kleinschalige en informele sfeer til je je ontwerpvaardigheden naar een hoger plan. Aansprekende architecten en stedenbouwkundigen dagen je uit om je onder te dompelen in een ontwerpcultuur....
Lees meer

De Rotterdamse Academie van Bouwkunst leidt ondernemende architecten en stedenbouwkundigen op. Met een vierjarige ontwerpopleiding op masterniveau combineer je werken op een bureau met een academische studie. Binnen een kleinschalige en informele sfeer til je je ontwerpvaardigheden naar een hoger plan. Aansprekende architecten en stedenbouwkundigen dagen je uit om je onder te dompelen in een ontwerpcultuur.


De diploma’s Master of Architecture (MArch) en Master of Urbanism (MUrb) geven recht op inschrijving in het architectenregister en vormen dé basis voor een nationale en internationale carrière als architect of stedenbouwkundige.

 

Kom voor meer informatie over de Masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw naar de volgende bijeenkomsten:

 

Informatieavond donderdag 30 oktober 2014, aanvang 19.00 uur.

 Je krijgt informatie over:
- de Masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw
- de beroepspraktijk
- student aan het woord: hoe ziet een week van de studerende professional eruit?
We geven het podium aan Femke Feenstra. Zij begon als interieurarchitect bij de Jong en Gortemaker Architectenen Ingenieurs in Rotterdam. Nu is ze partner van het bureau. Zij vertelt wat de combinatie van werken in de praktijk en een Masteropleiding aan de Academie haar heeft gebracht en hoe zij daar invulling aan heeft gegeven.
- voorbereidend programma Techniek voor studenten van een Beeldende Kunstopleiding richting Ruimtelijk Ontwerpen, Interieur en Vormgeving
- voorbereidend programma Architectuur en Stedenbouw voor studenten zonder de juiste specialisatie

 

De avond wordt afgesloten met een drankje aan de Academiebar waar de opleidingshoofden en studenten klaar staan om je vragen te beantwoorden.

Tevens is er gelegenheid om een kijkje te nemen in de atelierwerkplaats die 24/7 toegankelijk is voor onze studenten en studentenwerk te bekijken.

Meeloopdag vrijdag 21 november 2014, aanvang 8u00 tot circa 15u00
Tijdens de meeloopdag ervaar je zelf een onderwijsdag op de Academie. Loop mee met academiestudenten. Je volgt een laboratorium, kijkt mee bij atelierpresentaties van studenten en krijgt een rondleiding over de campus.

 

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan één van deze bijeenkomsten of wil je een vrijblijvend adviesgesprek met een opleidingscoördinator? Stuur een e-mail naar info@ravb.nl

 

Foto: De Markthal, officieel geopend op 1 oktober 2014. Gemaakt door Daria Scagliola en Stijn Brakkee

Lees minder
Atelierwerk Ruud van Leeuwen
De kanaalzone is een voornamelijk industriële zone dwars door Brussel. De gevestigde bedrijvigheid trekt echter langzaam weg naar andere delen van de stad waardoor er grote gaten ontstaan in het stedelijk weefsel. Deze wegtrekkende industrie geeft echter veel potentie en biedt bij uitstek kansen voor binnenstedelijke transformatie.