Nieuws

De Academie biedt een technisch voorbereidend programma aan voor studenten met een diploma van een Beeldende Kunst opleiding richting ruimtelijk ontwerpen of architectonische vormgeving. Het techniekprogramma is bedoeld om de technisch kennis op peil te brengen, de kennis op constructief en technisch gebied die je nodig hebt om aan de masteropleiding Architectuur te kunnen starten, maar ook om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten....
Lees meer

De Academie biedt een technisch voorbereidend programma aan voor studenten met een diploma van een Beeldende Kunst opleiding richting ruimtelijk ontwerpen of architectonische vormgeving. Het techniekprogramma is bedoeld om de technisch kennis op peil te brengen, de kennis op constructief en technisch gebied die je nodig hebt om aan de masteropleiding Architectuur te kunnen starten, maar ook om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het programma bestaat uit praktijkopdrachten in de vorm van een atelier Ontwerp en Techniek, een laboratorium Construeren in beton, staal en hout, en een laboratorium Bouwfysica.

 

We bieden dit jaar een extra programma aan per februari 2015, het programma loopt tot juli 2015. Meer informatie over het techniekprogramma lees je hier.

 

Wil je meer weten over het techniekprogramma en de aanmeldprocedure? Kom dan naar de informatieavond op donderdag 14 november om 19:00 uur of vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan de opleidingscoördinator van het voorbereidend programma techniek. Stuur een e-mail naar info@ravb.nl

Lees minder
De Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) deelt met uitbundige blijdschap mee dat het Bureau Architectenregister (BA) vrijstelling heeft verleend van de tweejarige beroepservaringperiode (BEP)! Dit geldt niet alleen voor alle afgestudeerden van de Master Architectuur of Stedenbouw aan de RAvB die op of na 1 september 2014 zijn begonnen met de opleiding, maar ook voor de studenten die voor die datum zijn begonnen en na 31 december 2014 afstuderen....
Lees meer

De Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) deelt met uitbundige blijdschap mee dat het Bureau Architectenregister (BA) vrijstelling heeft verleend van de tweejarige beroepservaringperiode (BEP)! Dit geldt niet alleen voor alle afgestudeerden van de Master Architectuur of Stedenbouw aan de RAvB die op of na 1 september 2014 zijn begonnen met de opleiding, maar ook voor de studenten die voor die datum zijn begonnen en na 31 december 2014 afstuderen. Daarmee erkent het BA dat de eindtermen van ons buitenschools curriculum equivalent zijn aan die van de BEP en dat het diploma van de RAvB direct recht geeft op inschrijving in het Architectenregister.

BEP
Afgelopen jaar zijn wij samen met de andere vijf Academies van Bouwkunst intensief in overleg geweest met het Bureau Architectenregister om deze vrijstelling, zoals bedoeld in artikel 12e van de Wet op de Architectentitel, te verkrijgen. De vrijstelling geldt voor alle afgestudeerden van de zes Academies van Bouwkunst in Nederland.

Om deze vrijstelling te krijgen heeft het BA wel een laatste set aan voorwaarden gesteld aan de wijze waarop het buitenschools curriculum ingericht is. Het gaat daarbij om een nadere specificering van de rol van de mentor, een aantal lacunes in de door de Academies van Bouwkunst geformuleerde beroepskwalificaties en de borging, in de OER, van de criteria waarop de beroepskwalificaties worden beoordeeld. De Academies van Bouwkunst hebben het BA toegezegd zo spoedig mogelijk aan deze laatste voorwaarden te zullen voldoen.


Nieuwsbericht Bureau Architectenregister

"In de Wet op de architectentitel is de mogelijkheid opgenomen dat Bureau Architectenregister vrijstelling verleent van de tweejarige beroepservaringperiode als het praktijkgedeelte van de Academies van Bouwkunst wat betreft inrichting en inhoud vergelijkbaar zijn met de in de Regeling Beroepservaringperiode gestelde eisen.

De Academies van Bouwkunst Amsterdam, Arnhem, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Tilburg hebben met het oog daarop gezamenlijk het buitenschools curriculum vernieuwd en met ingang van het in september 2014 begonnen studiejaar ingevoerd. Het verzoek om vrijstelling is door het bestuur van Bureau Architectenregister om advies voorgelegd aan de Commissie Beroepservaringperiode. De commissie heeft met inachtneming van enkele verbeterpunten en aanbevelingen een positief advies uitgebracht, welk advies is overgenomen door het bestuur van Bureau Architectenregister. De hogescholen hebben toegezegd de verbeterpunten te zullen doorvoeren en de aanbevelingen ter harte te zullen nemen. Vervolgens is vrijstelling aan de Academies van Bouwkunst verleend."

 

Lees minder
Afstudeerwerk Jürgen Maurer
Een ziekenhuis: er is geen gebouw dat een sterkere beleving oproept. Voor de patiënt is er stress en onzekerheid over zijn of haar gezondheid. De medewerker wil deze patiënten geruststellen en tegelijkertijd zijn werk optimaal kunnen uitvoeren. De complexiteit van deze belevingen leidt bij mij tot fascinatie en daagt mij uit om door middel van architectuur de voorwaarden te scheppen voor een optimale omgeving voor al deze menselijke interactie.
Afstudeerwerk Ronald van der Wel
Stel je voor… Je staat midden in de stad waar ringtones klinken, mensen schreeuwen en auto’s toeteren. Je bent toe aan rust. Rust omdat het een lange dag was, rust omdat het pauze is of rust, omdat het gewoon allemaal even te veel is. Vanuit je ooghoek zie je een gebouw staan, dat lijkt te zeggen; ik bied geborgenheid, hier vind je rust. Hoe verder je loopt, hoe meer je wordt gefascineerd door het lijnenspel van het gebouw. Al zittend op een stoel met het stadse lawaai fluisterend op de achtergrond neem je de ruimte in je op, omarm je de sfeer en kijk je omhoog.
Afstudeerwerk Stephan Boon
“De Belgische kust” Vijfenzestig kilometer badplaats van Knokke tot de Panne. Een panorama dat ooit gekenmerkt werd door een rijke diversiteit aan kustplaatsen en duingebieden maar tegenwoordig alleen nog bestaat als historische ansichtkaart.
De Rotterdamse Academie van Bouwkunst organiseert samen met Het Nieuwe Instituut 3 “Streetwise”-lezingen met finalisten van de Prix de Rome Architectuur 2014 op woensdag 26 november, 3 en 10 december. (Hoog)straatgesprek Donna van Milligen Bielke 10 december 2014Op 10 december sluit Donna van Milligen Bielke, winnares van Prix de Rome Architectuur 2014, de reeks af!...
Lees meer

De Rotterdamse Academie van Bouwkunst organiseert samen met Het Nieuwe Instituut 3 “Streetwise”-lezingen met finalisten van de Prix de Rome Architectuur 2014 op woensdag 26 november, 3 en 10 december.

 

(Hoog)straatgesprek Donna van Milligen Bielke 10 december 2014

Op 10 december sluit Donna van Milligen Bielke, winnares van Prix de Rome Architectuur 2014, de reeks af!

Cabinet of curiosities. In haar analyse constateert Donna van Milligen Bielke dat architectuur en stedenbouw elkaar in de Rotterdamse binnenstad nauwelijks aanvullen. De opgave bestaat er in haar ogen dan ook niet uit om architectuur en stedenbouw los te koppelen, maar deze juist te integreren. Haar project gaat uit van het zoeken naar een homogene stedenbouwkundige en een architectonische tegenhanger van de Rotterdamse binnenstad.

Klik hier voor een Kunstuur-item over de Prix de Rome 2014, met een toelichting op haar inzending door Donna van Milligen Bielke.

 

Praktische informatie (Hoog)straatgesprekken
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam
Voertaal: Nederlands
Entree: € 7,50 / Studenten gratis

 

(Hoog)straatgesprek met Tim Prins 26 november 2014
Wat is de toekomst van de Rotterdamse Hoogstraat als levendige stadsstraat? Op woensdag 26 november om 20u00 geeft Tim Prins van o.a. Stad.Academie zijn visie hierop, waarna een discussie volgt met het panel onder begeleiding van moderator Chris van Langen, directeur van de Academie.

Who owns my city? Er is al veel onderzoek naar de Hoogstraat en de Binnenrotte gedaan, en daarnaast wordt op dit moment een aantal projecten gerealiseerd, die weinig ruimte overlaten voor nieuwe gebouwen. Meer dan als een ontwerpopgave ziet Tim Prins het als zijn taak om de bestaande informatie over het gebied te (her)gebruiken en opnieuw te interpreteren. Door het hele gebied ‘kadastraal binnenstebuiten te keren’, wil hij inzicht geven in de machtspolitiek die de wijk heeft gevormd.

 

(Hoog)straatgesprek David Mulder en Max Cohen de Lara 3 december 2014
Op 3 december is de beurt aan David Mulder en Max Cohen de Lara van XML. 

Rotterdam Reconfigured. Sinds de jaren tachtig heeft Rotterdam zich ontwikkeld tot hoogbouw stad. Onder de wat ontheemde slogan ‘Manhattan aan de Maas’ profileert de stad zich sindsdien met gebouwen die elkaar als hoogtepunt proberen te overtreffen. Het gevolg is een serie onsamenhangende incidenten. Hoe dit hoogbouwprogramma in de stad om te buigen? 

 

(Hoog)straatgesprekken

De bijeenkomsten worden georganiseerd door Het Nieuwe Instituut en de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, die onder de titel ‘Streetwise – de straat als sociale ruimte’, een tweejarig themaproject wijdt aan de straat in en buiten Rotterdam. Ze worden ondersteund door het Mondriaan Fonds, organisator van de Prix de Rome.

 

Opgave Prix de Rome Architectuur 2014

De fictieve opdracht voor de finalisten spitste zich toe op het gebied in Rotterdam waar de Hoogstraat en de Binnenrotte elkaar kruisen. De locatie kent een rijke geschiedenis die terugvoert tot de 13e eeuw toen in de rivier de Rotte een dam werd aangelegd. Op deze dam is uiteindelijk de stad Rotterdam ontstaan. Tegenwoordig is het een weinig tot de verbeelding sprekende plek waar nieuwbouw, oudbouw, een drukke winkelstraat, een gedeelte met veel leegstand, een grote openluchtmarkt en gecompliceerde infrastructuur elkaar ontmoeten in de schaduw van de Laurenskerk en de Markthal.


Beeld: Donna van Milligen Bielke, Cabinet of Curiosities

Lees minder
Twee afgestudeerden van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, architect Dik Houben en stedenbouwkundige Wolbert van Dijk, kregen van het College van Rijksadviseurs (CRA) de opdracht om hun afstudeerproject uit te diepen. Welke opdracht kregen zij van het CRA, waar ging hun opdracht over en hoe hebben ze dit aangepakt? Tijd voor een interview met Wolbert en Dik! ...
Lees meer

Twee afgestudeerden van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, architect Dik Houben en stedenbouwkundige Wolbert van Dijk, kregen van het College van Rijksadviseurs (CRA) de opdracht om hun afstudeerproject uit te diepen. Welke opdracht kregen zij van het CRA, waar ging hun opdracht over en hoe hebben ze dit aangepakt? Tijd voor een interview met Wolbert en Dik!

 

Vrijdag 28 november 2014 presenteren de ‘Young Innovators’ de resultaten van die vervolgopdracht tijdens ‘Hitte in de delta – Opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderend klimaat’, een nationale publieke manifestatie georganiseerd door het Architectuur Lokaal.

 

Begin dit jaar is het College van Rijksadviseurs (CRA) het project ‘Young Innovators’ gestart. Doel van dit project is jong ontwerptalent in te zetten voor grote ruimtelijke opgaven. Uit een rijke en bonte verzameling Archiprix-inzendingen selecteerde het CRA - Frits van Dongen, Rients Dijkstra en Eric Luiten- 8 ontwerpers voor een concrete ontwerpopdracht die in het verlengde ligt van hun afstudeerproject. De geselecteerde ontwerpers zijn gevraagd om hun werk te verdiepen. Ze zijn betrokken bij de grote ruimtelijke opgaven ‘Her-pakken’, ‘Energietransitie en Ruimte’, ‘Nieuwe Cultuurlandschappen’, ‘Concentratie, Stabilisatie en Krimp’ en ‘Een Betere Delta’.

Lees meer over het afstudeerproject ‘Living Shell’ van Dik Houben en ‘Het Dijkplateau’ van Wolbert van Dijk

Lees minder
Plek Plint en Portico - intermediaire zones en interieurs van het publieke domein.Het stedelijke netwerk van straten en pleinen vormt de basis van de publieke ruimte. Maar de gevel in de rooilijn vormt niet altijd de strikte scheiding tussen het private en publieke ruimte. Vele vormen van intermediaire ruimte en toegankelijke interieurs verrijken het publieke domein. Of onttrekken zij juist stedelijke levendigheid aan de straat?...
Lees meer

Plek Plint en Portico - intermediaire zones en interieurs van het publieke domein.
Het stedelijke netwerk van straten en pleinen vormt de basis van de publieke ruimte. Maar de gevel in de rooilijn vormt niet altijd de strikte scheiding tussen het private en publieke ruimte. Vele vormen van intermediaire ruimte en toegankelijke interieurs verrijken het publieke domein. Of onttrekken zij juist stedelijke levendigheid aan de straat?

De lezing gaat over de balans tussen publiek interieur en de openbare ruimte van de straat, met voorbeelden uit Antwerpen, Rotterdam, Turijn en andere Europese steden.

 

Matthijs de Boer is stedenbouwkundige en architect en leidt het Rotterdamse bureau MDBS. Het bureau is actief op de volle breedte van het vakgebied: ontwerpprojecten in de praktijk, maar ook advies, onderzoek en publicaties. Matthijs de Boer is auteur van het boek "Binnen in de Stad, ontwerp en gebruik van publieke interieurs", en van regelmatig verschijnende blogs op www.mdbs.nl en www.deArchitect.nl

Lees minder
Dinsdag 2 december vindt de slotpresentatie plaats van Jürgen Maurer (Architectuur) met als onderwerp “Specialisten in beweging”. In de bijlage lees je een korte samenvatting over zijn afstudeerproject. Student Jürgen Maurer Commissie Robert von der Nahmer (RAvB), voorzitter Penne Hangelbroek (Jonathan Penne Architecten), mentor...
Lees meer

Dinsdag 2 december vindt de slotpresentatie plaats van Jürgen Maurer (Architectuur) met als onderwerp “Specialisten in beweging”. In de bijlage lees je een korte samenvatting over zijn afstudeerproject.

 

Student Jürgen Maurer

 

Commissie Robert von der Nahmer (RAvB), voorzitter

Penne Hangelbroek (Jonathan Penne Architecten), mentor

Gijs Raggers (EGM Architecten), criticus

Maartje Lammers (24h Architecture), criticus

 

Afstudeerdatum en plaats: Dinsdag 2 december om 19u00 in het auditorium van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst

 

De slotbijeenkomsten van onze afstudeerders zijn openbaar toegankelijk, je bent van harte welkom om deze bij te wonen!

Lees minder
Effectief alternatief voor collectiegebouw Boijmans van Beuningen van student Rotterdamse Academie van Bouwkunst ...
Lees meer

Effectief alternatief voor collectiegebouw Boijmans van Beuningen van student Rotterdamse Academie van Bouwkunst

 

“Christine Vriesema voegt iets toe aan de discussie over het depotgebouw. Niet alleen stelt zij een plek voor die de museumparken heel laat, zij verbetert daarmee de gebruikskwaliteit van die parken en zorgt voor nieuwe verbindingen met de binnenstad van Rotterdam. Bovendien heeft zij een alternatief voor het volstrekt onhandige voornemen om het depot in een apart gebouw onder te brengen. Christine accepteert Boijmans van Beuningen als een samengesteld gebouw waaraan steeds verder gebouwd kan worden. Zowel de museale als de logistieke aspecten van het Boijmans heeft Christine bijzonder intelligent opgelost. Haar idee verdient nadere bestudering. Dit is niet zomaar studentwerk.”

 

Volgens haar afstudeerbegeleider Hans van der Heijden heeft Christine Vriesema een bijzonder én een bijzonder effectief ontwerp gemaakt voor een nieuw binnenstedelijk depotgebouw voor Boijmans van Beuningen. Haar plan toont overtuigend aan dat het voorplein van het Museumpark niet opgeofferd hoeft te worden voor dit nieuwe collectiegebouw. Ook voor ook het museum zelf heeft dit voorstel tal van voordelen.

 

Nieuwe doorgang vanaf Museumpark naar Westersingel


Kritiek, Collectie, Constructie
Al jaren zit het museum Boijmans van Beuningen met een depotprobleem. De ruimtes in het museum zelf zijn volstrekt ongeschikt om kunst te conserveren en het hoofddepot ligt erg ver van het museum. Dit leidde tot de wens om een collectiegebouw te maken: een gebouw waarin kunst opgeslagen en gerestaureerd wordt, maar ook een publiek gebouw, waarin de machine achter het museum tentoongesteld kan worden.
Dit laatste werd mogelijk dankzij een grote financiële bijdrage van stichting De Verre Bergen, die in ruil voor een grote zak geld eigen ontvangst- en expositieruimtes krijgt in het gebouw. Een andere expliciete voorwaarde voor de schenking was dat het depot “een wereldprimeur” wordt, “een icoon” die een plek midden in het Museumpark verdient.

 

Stadsbestuur en museum reageerden enthousiast, maar zowel het locatievoorstel als het ontworpen icoon leidden tot forse kritiek, onlangs nog door de vertrekkende voorzitter van Welstand, Marinke Steenhuis. Het programma wordt te groot gevonden voor de plek en het bouwwerk vormt een forse inbreuk op het Museumpark - het pas gerestaureerde en internationaal gewaardeerde ontwerp van OMA, Petra Blaisse en Ives Brunier.

Nieuwe promenade met doorgang naar Westersingel

 

Vriesema kiest in haar plan daarom voor een plek achter de kantoorvilla’s aan de Westersingel, naast de bestaande museumtuin. Door het collectiegebouw tussen museumtuin en villa’s te plaatsen krijgen park en tuin een stedelijke omkadering, en kijk je vanuit het park niet langer tegen de achterkanten van de kantoorpanden aan. Hierdoor blijft het Museumpark volledig intact. Sterker nog: een nieuwe promenade in het ontwerp verbetert de gebruikskwaliteit van het bestaande park en de museumtuin, en zorgt bovendien voor een nieuwe verbinding met de binnenstad.

 

Ook biedt haar voorstel een alternatief voor het onhandige voornemen om het depot in een apart gebouw onder te brengen. Kunstwerken kunnen hier veilig tussen depot en museum vervoerd worden, iets dat op de Verre Bergen-locatie niet mogelijk is als gevolg van het schrappen van de oorspronkelijke geplande verbindingstunnel. Ook andere logistieke kwesties zijn in het collectiegebouw van Vriesema uitstekend opgelost, zowel voor de kunstwerken als voor de bezoekers van de publieke delen van het gebouw.

Ligiging depotgebouw tussen museumtuin en kantoorvilla's Westersingel

 

Een dergelijk depotgebouw, gesitueerd achter Boijmans in plaats van pontificaal in het park, zou een nieuw hoofdstuk vormen in de historische reeks aan- en uitbouwen van het museum. Voor haar aanbouw grijpt Vriesema terug op de vormentaal van de oorspronkelijke museumarchitect Van der Steur. Materialen als hout, natuursteen en baksteen markeren de verschillende functies en zorgen voor verschillende sferen binnen het gebouw.

 

Bekijk het hele plan van Christine Vriesema
Afstudeermentor: Hans van der Heijden, architect in Amsterdam

Lees minder
Afstudeerwerk Ruben Sannen
“Na al die tijd de stenen wil van Jakarta te hebben getorst zijnde drassige uiterwaarden van de Ciliwungrivier verzonken inhet gedrang om ruimte. Niet alleen de natuurlijke wortels vanhet deltabestaan zijn hierdoor in de verdrukking geraakt maarook de cultureel historische waarden van het Indonesischestadsleven. Tanah Antara toont de verbinding tussen duurzaamwatermanagement en een stedelijk verdichtingsmodel alsdoorontwikkeling van bestaande stadskampongs. Hiermee blijft dekampong de ruggengraat van de Indonesische samenleving.” 
Vrijdag 14 november vindt de slotpresentatie plaats van Stephan Boon (Stedenbouw) met als onderwerp “Getijdenperspectief Belgisch Kustpanorama”. In de bijlage lees je een korte samenvatting over zijn afstudeerproject. Student Stephan Boon Commissie Margit Schuster (RAvB), voorzitter Riëtte Bosch (West 8), mentor...
Lees meer

Vrijdag 14 november vindt de slotpresentatie plaats van Stephan Boon (Stedenbouw) met als onderwerp “Getijdenperspectief Belgisch Kustpanorama”. In de bijlage lees je een korte samenvatting over zijn afstudeerproject.

 

Student Stephan Boon

 

Commissie Margit Schuster (RAvB), voorzitter

Riëtte Bosch (West 8), mentor

Charlotte Geldof (Ruimte Vlaanderen), criticus

Marco Broekman (Karres en Brands), criticus

 

Afstudeerdatum en plaats: Vrijdag 14 november om 14u00 in het auditorium van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst

 

De slotbijeenkomsten van onze afstudeerders zijn openbaar toegankelijk, je bent van harte welkom om deze bij te wonen!

Lees minder
Vrijdag 14 november vindt de slotpresentatie plaats van Jarno Schellenberg (Architectuur) met als onderwerp “De Kuip Leeft”....
Lees meer
Vrijdag 14 november vindt de slotpresentatie plaats van Jarno Schellenberg (Architectuur) met als onderwerp “De Kuip Leeft”. In de bijlage lees je een korte samenvatting over zijn afstudeerproject.
 
Student Jarno Schellenberg
Commissie Robert von der Nahmer (RAvB), voorzitter
Robert Winkel (Mei architecten), mentor
Herman de Kovel (De Kovel Architecten), criticus
Gert Jan te Velde (Van Schagen Architecten), criticus
Afstudeerdatum en plaats: Vrijdag 14 november om 17u00 in het auditorium van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst
 
De slotbijeenkomsten van onze afstudeerders zijn openbaar toegankelijk, je bent van harte welkom om deze bij te wonen!
Lees minder
Atelierwerk david verdonk
Streetwise Berlin -  In dit atelier wordt een ontwerp gemaakt in de wijk Prenzlauerberg. dat in het tweede deel van het atelier op een rotterdam locatie wordt ingepast.  Op de locatie bevindt zich een door wijkbewoners geïnitieerd speelpark met aangrenzend een school en een gymzaal. In de wijk Prenzlauerberg zie dat steeds meer van deze speelplaatsen en wijkprogramma's  verdwijnen. met het idee van de dakstraat probeer ik een oplossing aan te dragen om deze programma’s te behouden en in de wijk toch op een slimme wijze te verdichten.
Atelierwerk david verdonk
Huis voor een schrijverNa jaren in het buitenland te hebben gewoond heeft de schijver besloten op weer terug naar Nederland te verhuizen. De schrijver is op zoek naar een woon- en werkplaats.Zijn huidige woonhuis in Italie aan de Middelandse zeekust gaf hem de rust en inspiratie om te kunnen schrijven. Op de momenten dat de schrijver geen inspiratie kon vinden pakte hij de boot en ging varen langs de rotsen aan de kust.