Nieuws

...
Lees meer

Gisteravond, 16 november 2016, is in Het Nieuwe Instituut voor de tweede maal de Rotterdamse promotieprijs ‘De Meester’ uitgereikt. Met zijn afstudeerproject ‘Water vernieuwt!’ heeft Alex de Jong, alumnus stedenbouw van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, een geldprijs van 5.000 euro binnengesleept. De jury was zeer onder de indruk van de actuele relevantie en zeggingskracht van zijn project. Bekijk de foto’s van deze feestelijke avond!
 
De prijs is in het leven geroepen door de Fleur Groenendijk Foundation en heeft als doel de jonge architect of stedenbouwkundige te ondersteunen en zijn/haar werk een podium te geven. Met deze prijs wil de Fleur Groenendijk Foundation vooral de maatschappelijke betekenis van de architectuur en stedenbouw benadrukken.
 
Live beoordeling
Tijdens de tweede feestelijke editie van De Avond van De Meester presenteerden de drie genomineerde kandidaten hun plannen voor het publiek en de vakjury: Barend Mense – Inclusive Hackney (Stedenbouw), Martins Duselis – Roseform (Architectuur) en Alex de Jong – Water vernieuwt! (Stedenbouw)

Aan het einde van de avond maakte Dikkie Scipio, secretaris van de Fleur Groenendijk Foundation en voorzitter van de jury, De Meester van 2016 bekend.
 
De jury bestond, naast praktiserende architecten en stedenbouwkundigen, ook uit vertegenwoordigers van de wetenschap & de kunsten en van de media: Frits van Dongen (architect, van Dongen Koschuch architects and planner en oud-Rijksbouwmeester), Dikkie Scipio (architect, Kaan Architecten), Arjen Knoester (stedenbouwkundige, senior ontwerper Stadsontwikkeling Rotterdam, Morfis architecture and urbanism), Hans Lensvelt (designexpert Lensvelt Contract Furniture) en Merel Pit (architectuurjournalist).
 
Bij alle genomineerde afstudeerders herkende de jury een behoorlijke mate van radicaliteit. Vanuit een scherpe analyse en diepgravend onderzoek zijn alle drie genomineerden volgens de jury tot krachtige ontwerpen gekomen die de bestaande praktijken in de architectuur en, met name, stedenbouw, stevig ter discussie stellen. Van de afstudeerders kon er uiteindelijk maar een winnaar zijn en dat is Alex de Jong met zijn project ‘Water vernieuwt!’ voor Arnhem.
 
Water vernieuwt!
Nederland kent een enorme wateropgave. Het water komt van alle kanten. Daar wordt al op allerlei manieren aan gewerkt, maar er blijven majeure knelpunten bestaan. Zoals in Arnhem, waar zich een enorm ‘bottleneck’ in het nationale rivierensysteem bevindt. Terwijl een vergelijkbaar probleem in Nijmegen inmiddels is aangepakt, gebeurt er in Arnhem niets. Met zijn project laat Alex de Jong zien dat een enorme ingreep, een ‘stadsoverlaat’, mogelijk is, die tegelijkertijd de katalysator kan zijn voor de vernieuwing van de naoorlogse wijk Groot Malburgen.
 
De jury is onder de indruk van de diepgravende combinatie van civiele techniek en stedenbouw in het project. Alex de Jong brengt de polytechnische benadering van de stedenbouw volgens de jury naar een hoger niveau. Vanuit een ijzige waterstaatkundige logica wordt niet alleen een grote wateropgave aangepakt, maar ook een heel stadsdeel een wenkend perspectief geboden.
Daarnaast looft de jury de enorme communicatieve kracht van het project en de ontwerper. Alex de Jong is zich ervan bewust, zo constateert de jury, dat de reikwijdte van de stedenbouwkundige ontwerpkracht sterk bepaald wordt door de toegankelijkheid van de wijze waarop het ontwerp en de intenties van de ontwerper worden gecommuniceerd. Dat bewustzijn is van groot belang.

Lees minder
De Rotterdamse Academie van Bouwkunst leidt ondernemende architecten en stedenbouwkundigen op. Met een vierjarige ontwerpopleiding op masterniveau combineer je werken op een bureau met een academische studie. Binnen een kleinschalige en informele sfeer til je je ontwerpvaardigheden naar een hoger plan. Aansprekende docenten dagen je uit om je onder te dompelen in een ontwerpcultuur. Kom voor meer informatie over de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw naar de volgende bijeenkomsten: ...
Lees meer

De Rotterdamse Academie van Bouwkunst leidt ondernemende architecten en stedenbouwkundigen op. Met een vierjarige ontwerpopleiding op masterniveau combineer je werken op een bureau met een academische studie. Binnen een kleinschalige en informele sfeer til je je ontwerpvaardigheden naar een hoger plan. Aansprekende docenten dagen je uit om je onder te dompelen in een ontwerpcultuur.

 

Kom voor meer informatie over de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw naar de volgende bijeenkomsten:

 

Informatieavond donderdag 3 november, aanvang 19u00

In een presentatie van opleidingscoördinatoren en een student krijg je informatie over:
-    de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw
-    de beroepspraktijk
-    een week van de studerende professional volgens de student
-    de pre-master Architectuur & Techniek voor studenten van een Beeldende Kunstopleiding richting Ruimtelijk Ontwerpen, Interieur en Vormgeving

 

Aanmelden: info@ravb.nl

 

Meeloopdag  + adviesgesprek vrijdag 11 november, aanvang 8u45
Wil je een dag komen proefstuderen aan de Academie? Kom naar de meeloopdag om te ervaren hoe het ontwerponderwijs hier is vormgegeven. Samen met masterstudenten volg je een studiobijeenkomst en krijg je een lezing van een spraakmakende ontwerper.

 

Daarnaast is het mogelijk om een vrijblijvend adviesgesprek aan te vragen met één van onze opleidingscoördinatoren. Op basis van het gesprek en je portfolio kunnen we adviseren of een ontwerpopleiding aan de Academie jou een goed toekomstperspectief kan bieden.

 

Aanmelden: info@ravb.nl
Geef aan bij je aanmelding of je interesse hebt in een adviesgesprek.

 

Lees minder
Tijdens de jaaropening op 26 augustus hebben we onze drie inzendingen voor de landelijke Archiprix 2017 gepresenteerd: ‘Inclusive Hackney’ van Barend Mense, ‘Parkway Drive’ van Jan Willem Terlouw en 'Roseform' van Martins Duselis. Het gaat om drie zeer verschillende afstudeerprojecten die echter een onvoorwaardelijk vertrouwen in de kracht van het ontwerp delen. Jurylid Tracy Metz, winnaar van de Grote Maaskantprijs 2016, maakte via een videoboodschap de genomineerde plannen bekend en gaf een algemene beschouwing op het afstudeerwerk van het afgelopen studiejaar. ...
Lees meer

Tijdens de jaaropening op 26 augustus hebben we onze drie inzendingen voor de landelijke Archiprix 2017 gepresenteerd: ‘Inclusive Hackney’ van Barend Mense, ‘Parkway Drive’ van Jan Willem Terlouw en 'Roseform' van Martins Duselis. Het gaat om drie zeer verschillende afstudeerprojecten die echter een onvoorwaardelijk vertrouwen in de kracht van het ontwerp delen. Jurylid Tracy Metz, winnaar van de Grote Maaskantprijs 2016, maakte via een videoboodschap de genomineerde plannen bekend en gaf een algemene beschouwing op het afstudeerwerk van het afgelopen studiejaar.

 

Bekijk de video’s van de onthulling van de 3 nominaties en de algemene beschouwing van Tracy Metz.

De drie plannen zijn gekozen vanuit alle afstudeerplannen van studiejaar 2015-2016. Lees het gehele commentaar op alle afstudeerplannen in de bijlage.

 

Drie zeer verschillende projecten
Met deze selectie kiest de Academie voor drie zeer verschillende projecten. ‘Inclusive Hackney’ van Barend Mense formuleert een transformatiestrategie voor de hippe Londense wijk Hackney. Het hart van het project wordt gevormd door een set van urban design guidelines. Daarmee legt Barend Mense een overtuigende basis voor een toekomst van de wijk waarin zaken als de verbindende kwaliteit van de openbare ruimte, hergebruik van cultuurhistorisch erfgoed, woningbouwdifferentiatie en het ruimte bieden aan binnenstedelijke (maak)industrie hun terechte plaats kunnen claimen.

 

Jan Willem Terlouw opent met ‘Parkway Drive‘, op basis van gedegen onderzoek en met een indrukwekkende ontwerpkracht, het zicht op de A13/16 als een betekenisvol infrastructureel stadslandschap. Een doorontworpen infrastructurele architectuur die de gebruikers op en rond de weg een opwindende esthetische ervaring oplevert.

 

Het project ‘Roseform’ van Martins Duselis, een architectonisch ontwerp voor bebouwing boven de treintunnel in Rotterdam-Zuid, valt in de eerste plaats op door haar zeggingskracht op het schaalniveau van de stad. Het agenderende gebaar op stedelijk niveau wordt ondersteund door een architectonische uitwerking die zich richt op de reparatie van de stad op het schaalniveau van het alledaagse en het tastbare. Het rijke palet aan vakopvattingen dat uit deze projecten naar voren komt, is kenmerkend voor de RAvB, gezien onze nadruk op de persoonlijk-professionele positionering van de afstudeerders.
 
 

De kracht van het ontwerp
De drie projecten zijn heel verschillend, maar delen tegelijkertijd een onvoorwaardelijk vertrouwen in de kracht van het ontwerp om een overtuigend en voorstelbaar alternatief voor bestaande praktijken te bieden. De transformatiestrategie van Barend Mense toont aan, juist dankzij de focus op het ontwerpen van ontwerprichtlijnen, dat een geloofwaardig alternatief voor de huidige, puur economisch gedreven aanpak in London denkbaar is. Het integrale ontwerp van Jan Willem Terlouw laat zien dat een alternatief voor de volledig door civieltechnische (deel)oplossingen gestuurde ontwerpen voor onze wegeninfrastructuur, ver voorbij een standaardweg van A naar B, daadwerkelijk voorstelbaar is. Martins Duselis' project agendeert de stedelijke, maar niet noodzakelijkerwijs spectaculaire, betekenis van de architectuur als alternatief voor de hedendaagse voorzichtigheid van het vak. Daarmee demonstreren de drie projecten, elk op hun eigen manier, wat ontwerpkracht vermag.

 

Lees minder
Architectuurstudent Umut Türkmen werd verrast tijdens de jaaropening op vrijdag 26 augustus: hij kreeg de Iktinosprijs 2016 uitgereikt voor zijn project ‘The imported Towerhouses’. Juryvoorzitter Martin Aarts, die de prijs mocht uitreiken, meldde dat de jury vooral de sprekende volwassenheid van het ontwerp had geprezen: de actuele relevantie van het project wordt bovenal bepaald door de poëtische verbeeldingskrachtwaar het plan van zindert. De prijs is een stipendium van € 2.000 en een ereplaats op de ‘Wall of fame’ van meer dan 40 jaar Iktinos!...
Lees meer

Architectuurstudent Umut Türkmen werd verrast tijdens de jaaropening op vrijdag 26 augustus: hij kreeg de Iktinosprijs 2016 uitgereikt voor zijn project ‘The imported Towerhouses’. Juryvoorzitter Martin Aarts, die de prijs mocht uitreiken, meldde dat de jury vooral de sprekende volwassenheid van het ontwerp had geprezen: de actuele relevantie van het project wordt bovenal bepaald door de poëtische verbeeldingskrachtwaar het plan van zindert. De prijs is een stipendium van € 2.000 en een ereplaats op de ‘Wall of fame’ van meer dan 40 jaar Iktinos! Bekijk het filmpje van de bekendmaking.

 

Iktinos is de jaarlijkse prijs voor het beste atelierproject van het afgelopen studiejaar. Uit meer dan 200 projecten werden 17 plannen genomineerd voor de prijs, waarvan twee van Umut. In het licht van de door Huig Maaskant geformuleerde criteria voor de prijs vond de jury dat er projecten bovenuit staken: ‘The Imported Towerhouses’ van Umut en ‘Noordoosteiland, de capitulatie van Flevoland’ van Bram van Ooijen agenderen de culturele betekenis van het ontwerp het scherpst en bieden daadwerkelijk een nieuw zicht op de werkelijkheid. Van die twee heeft het project van Umut de meeste zeggingskracht als ontwerp, zo stelt de jury. Het tweede genomineerde project van Umut kwam ook nog eens in de top 5 terecht. De jury bewondert de volwassenheid van de projecten zo vroeg in de studie. Umut begon na zijn bachelorstudie in Zwolle in september 2015 aan de master Architectuur en werkt momenteel bij IAA Architecten.

 

Het atelierproject ‘The imported Touwerhouses’, begeleid door docent Hans van der Heijden, richt zich op ‘The London Mansion’. The London Mansion is een fenomeen binnen de Britse architectuur, niet alleen vanwege haar institutionele en educatieve eigenschappen, maar ook en vooral vanwege haar unieke architecturale manifestatie. Umut definieert ‘The Londen Mansion’ in zijn project als een importproduct en introduceert torenhuizen uit Yemen als respons op de recente ontwikkelingen in huisvesting en hoge grondprijzen in Londen. De formele loskoppeling van de plotvorm en woningbouwtypologie werkt hij in zijn project zo uit dat er daadwerkelijk iets nieuws ontstaat.

 

Volgens de jury “zindert het plan van de poëtische verbeeldingskracht, die, misschien meer nog dan de overtuigende architectonische articulatie, de goede plattegronden, de krachtige ruimtelijke oplossingen, de intelligente omgang met de buitenruimte en de consistentie van het plan, de overtuigingskracht en de actuele relevantie van dit project bepaalt. ’Niet alleen een prachtig, op het eerste oog soms wat genadeloos, plan, maar ook een voorstelbaar prototype voor andere locaties’’. Lees het commentaar op alle plannen.

 

Lees minder
Op zaterdag 18 juni, tijdens het slotweekend van het jubileum van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, zijn in een vol Museum Rotterdam in het Timmerhuis de winnaars bekend gemaakt van Archiprix 2016. Archiprix is de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste afstudeerprojecten van de Nederlandse masteropleidingen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. De jury selecteerde twee projecten voor de (gedeelde) eerste prijs: ‘Art in Context’ van Katarzyna Nowak (Rotterdamse Academie van Bouwkunst) en ‘Pairi Dæza’ van Milad Pallesh (Academie van Bouwkunst Rotterdam)....
Lees meer

Op zaterdag 18 juni, tijdens het slotweekend van het jubileum van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, zijn in een vol Museum Rotterdam in het Timmerhuis de winnaars bekend gemaakt van Archiprix 2016. Archiprix is de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste afstudeerprojecten van de Nederlandse masteropleidingen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. De jury selecteerde twee projecten voor de (gedeelde) eerste prijs: ‘Art in Context’ van Katarzyna Nowak (Rotterdamse Academie van Bouwkunst) en ‘Pairi Dæza’ van Milad Pallesh (Academie van Bouwkunst Rotterdam).

De jury beoordeelde 26 afstudeerprojecten van ontwerpers die in 2014 en 2015 zijn afgestudeerd. Naast de twee eerste prijzen kende de jury nog één derde prijs en drie eervolle vermeldingen toe. Met de toekenning van twee eerste prijzen, voor “… een innovatief idee voor een museum en een ontwerp voor de steengeworden participatiemaatschappij”, zoals Kirsten Hannema het op 20 juni in de Volkskrant omschreef, gaf de jury aan dat de afstudeerprojecten van Katarzyna Nowak en Milad Pallesh er duidelijk bovenuit staken.

‘Art in Context’, het project van Katarzyna, betreft een ontwerp voor een nieuwe museumtypologie, waarbij het museum een gedifferentieerde context biedt voor de historische en de hedendaagse collectie. Elke ruimte heeft een ander karakter dat is toegesneden op de gepresenteerde kunst. De achterliggende gedachte is dat de context van de kunst de interpretatie van het kunstwerk beïnvloedt; ruimte en het kunstwerk zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Uit het juryrapport: “Met dit fascinerende afstudeerplan dat het karakter heeft van een ontwerpend onderzoek, slaagt de ontwerpster er op overtuigende wijze in om gestalte te geven aan haar ambitie om een nieuwe museumtypologie te ontwikkelen. (…) In een goede balans tussen de theorie en het ontwerp wordt een intrigerend museum ontwikkeld met een geheel eigen karakter. Interessant is bovendien dat het ontworpen museum niet alleen een doorsnede toont van de kunstgeschiedenis, maar dat de architectuur van het museum zelf ook een doorsnede van de architectuurgeschiedenis is. Het ontwerp biedt daarmee een heel nieuwe kijk op de typologie van musea. (…) Het intrigerende ontwerp heeft diepgang en weet de beschouwer te pakken, mede dankzij de sprekende maquette en heldere presentatie.”

 

Lees hier of hier meer over het project van Katarzyna!

 

Lees minder
Met trots presenteren de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en nai010 Uitgevers het boek ‘Verankerd vakmanschap’. In dat boek houden we het Rotterdamse DNA van de Academie tegen het licht. ...
Lees meer

Met trots presenteren de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en nai010 Uitgevers het boek ‘Verankerd vakmanschap’. In dat boek houden we het Rotterdamse DNA van de Academie tegen het licht.

 

‘Verankerd Vakmanschap - 50 jaar Rotterdamse Academie van Bouwkunst’ belicht de geschiedenis van de beste Academie van Nederland gelegen in dé architectuurstad. In het boek wordt uitgebreid ingegaan op de visie op de vakgebieden architectuur en stedenbouw, die de Academie in die vijftig jaar heeft ontwikkeld. Een visie die zich het best laat samenvatten als ‘verankerd vakmanschap’. De ingrediënten van dit vakmanschap worden in dit boek aan een kritische beschouwing onderworpen, vooral ook om in gesprek te gaan over de relevantie van dit vakmanschap voor de toekomst van architectuur en stedenbouw én van het onderwijs daarover.

 

In een aantal essays wordt dieper ingegaan op de specifieke methodiek van het academie-onderwijs, op de combinatie van studie en praktijk, op de grote onderzoeksprojecten en op de relatie tussen school en stad. Interviews met studenten, alumni en prominente Rotterdammers bieden een meer persoonlijke blik op de Academie. En bovenal wordt het werk van alumni getoond, een rijk gevarieerd beeld van ontwerpen voor gebouwen en gebieden verspreid over de hele wereld, maar vooral ook in Rotterdam. Denk aan Rotterdamse landmarks zoals WTC Rotterdam van Rob van Erk (Groosman Partners), Waterplein Benthemplein van Dirk van Peijpe (De Urbanisten) en De Markthal van projectarchitect Renske van der Stoep (MVRDV).

 

Feestelijke boekpresentatie

Met dit prachtige boek, vormgegeven door studenten van de grafische opleiding van de Willem de Kooning Academie, vieren we 50 jaar Rottedamse Academie van Bouwkunst! De feestelijke boekpresenatie vindt plaats op zondag 19 juni om 15u00 in het sfeervolle Theater Wallhalla op Katendrecht. Lees meer

 

Te koop

Vanaf dinsdag 21 juni zal het boek te verkrijgen zijn bij de boekhandel (€ 29,95).

 

Lees minder
Elk jaar wordt de Masters Keuzegids uitgebracht. Hierin informeert een onafhankelijke jury de studiekiezer over de kwaliteit van opleidingen op basis van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) en van de accreditatiebesluiten van de NVAO. In de Keuzegids 2016 blijken beide Rotterdamse masteropleidingen voor het derde opvolgende jaar de beste opleidingen in hun soort te zijn en worden ze voor het tweede opeenvolgende jaar bekroond met het label ‘topopleiding’. ...
Lees meer

Elk jaar wordt de Masters Keuzegids uitgebracht. Hierin informeert een onafhankelijke jury de studiekiezer over de kwaliteit van opleidingen op basis van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) en van de accreditatiebesluiten van de NVAO. In de Keuzegids 2016 blijken beide Rotterdamse masteropleidingen voor het derde opvolgende jaar de beste opleidingen in hun soort te zijn en worden ze voor het tweede opeenvolgende jaar bekroond met het label ‘topopleiding’.

 

De NSE wordt elk jaar uitgezet onder alle bachelor- en masterstudenten in Nederland. Studenten geven hun mening over uiteenlopende onderwerpen zoals het curriculum, kwaliteit van de docenten, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studierooster, studielast, studiebegeleiding en communicatie. De resultaten worden door ons gebruikt om het onderwijs te verbeteren en bespreken deze tevens met studenten bij het Studentenoverleg.

 

De resultaten van de NSE 2015 liegen er niet om: de studenten Architectuur en Stedenbouw zijn zeer tevreden over hun opleiding in de architectuurstad van Nederland. Op bijna alle punten scoren de twee opleidingen bovengemiddeld. Met deze score laten we de TU’s ook ver achter ons.

 

Studenten zijn in het bijzonder te spreken over de praktijkgerichtheid van de opleidingen (werken en studeren) en de sfeer op de Academie, voelen zich zeer betrokken bij kwaliteitsverbeteringen en constateren dat ze serieus genomen worden door de Staf bij klachten en problemen.

 

Studenten zijn minder tevreden over de studielast. Dat studeren en werken als zwaar wordt ervaren, is algemeen bekend. Dit zien we ook terug in de beoordeling bij de andere Academies.

 

Ook op de studieomgeving zijn studenten nog steeds kritisch. Uit gesprekken met studenten blijkt dat de lage score vooral te maken heeft met de bereikbaarheid. Daarnaast mag de Academie meer zichtbaar zijn in de stad. Ze zien graag dat wat de Academie produceert, zoals ateliertentoonstellingen, maar ook lezingen en debatten, in de stad plaatsvindt. Daar staat tegenover dat er ook pluspunten worden genoemd van de nieuwe locatie, zoals de antikraakwoningen en de atelierwerkplaats die 24/7 voor studenten toegankelijk is.

 

Chris van Langen, directeur van de RAvB, is trots op het feit dat beide opleidingen erin geslaagd zijn hun toppositie vast te houden. Met dank aan de Staf en de docenten, die de kwalificatie ‘top’ telkens weer waar maken.
“Met zulke toppers ‘in huis’ moeten we in staat zijn om als opleidingen op de huid van de actualiteit te blijven zitten en nog beter te worden!”

 

Lees minder
Afstudeerwerk Rudolf van Ee
Voor vele is de Oude Rijn vooral bekend van de dagelijkse verkeersopstoppingen. De rivier is echter veel meer: een fascinerende (werk-)rivier door oer Hollandse landschappen en steden. Aan haar oevers staat circa 350 hectare niet toekomstbestendig bedrijfsterrein. In deze gebieden vindt een traag en ongestuurd transformatieproces plaats, de verschijningsvorm van de Oude Rijn verandert van rauwe werkrivier tot een woonrivier.
Afstudeerwerk Barend Mense
Londen kan de groei van het aantal nieuwe inwoners niet meer aan. Veel mensen trekken naar andere omliggende steden omdat de stad Londen niet in genoeg geschikte nieuwe woningen ontwikkelt op korte termijn.
Atelierwerk Max Melching
Brussel, de hoofdstad van Europa. De stad die een eenheid zou moeten uit stralen ten opzichte van de rest van Europa, maar is dat wel zo is de vraag? Het ligt helaas anders en is al jaren een gevoelige kwestie. Brussel bestaat uit 19 verschillende deelgemeenten. Alle 19 deelgemeenten hebben hun eigen burgermeester en ook hun eigen belangen.
Atelierwerk Umut Turkmen
'The Imported Towerhouses' By Umut TurkmenThe London mansions are ready for typological innovations. The London mansions from the last centuries introduced completely new types of scale and architecture. The architects of the London Mansions kept constantly looking to Parisian and Scottish flat systems for examples, they were comparing them selves weekly to others and were following trends overseas.
“Ideas, realized – Steven Holl Architect’s work in Asia” All the way from Beijing komt Roberto Bannura, architect en directeur bij het internationale en gevierde bureau Steven Holl Architects, vrijdag een lezing geven op de RAvB! Wij zijn bijzonder enthousiast en vereerd dat hij speciaal voor ons over komt om zijn verhaal te vertellen over Steven Holl Architects en hoe zij functioneren als één bureau vanuit twee plekken: New York City & Beijing....
Lees meer

“Ideas, realized – Steven Holl Architect’s work in Asia” All the way from Beijing komt Roberto Bannura, architect en directeur bij het internationale en gevierde bureau Steven Holl Architects, vrijdag een lezing geven op de RAvB! Wij zijn bijzonder enthousiast en vereerd dat hij speciaal voor ons over komt om zijn verhaal te vertellen over Steven Holl Architects en hoe zij functioneren als één bureau vanuit twee plekken: New York City & Beijing. Daarna zal hij inzoomen op hun werk en ambities in China en één project uitlichten voor een gedetailleerd voorbeeld over het ontwerpproces van concept tot realisatie.

 

Bio
Roberto Bannura has spent the last 8 years living and working in Beijing since he joined Steven Holl Architects in 2007. In 2010, Mr. Bannura was made Director of the Beijing office, and as such has overseen a number of ongoing projects and competitions. Prior to his involvement in China, Mr. Bannura spent 10 years living and working in New York City, six of which he spent working with Gwathmey Siegel & Associate Architects as a Project Architect. He was responsible for the design development and management of a number of high profile educational, commercial and residential projects. Mr. Bannura received his Degree of Architect and Urban Planner from the Universidad de Chile in 1995 (master degree equivalent), where he graduated Summa Cum Laude. He then continued his studies in Pontificia Universidad Catolica de Chile where he obtained a degree on Urban Economy in 1997.

Sliced Porosicy Block - Raffles City Chengdu, more info

Qingdao Culture and Art Center, more info

Design for the Taiwan ChinPaoSan Necropolis, more info

Lees minder
Atelierwerk Michael van der Keur
Rotterdamse Grandeur is een korte film over een groots hotel. Een hotelconcept voor de bestaande Marconi torens, waarin grootsheid uitgestraald wordt door proporties en eenvoudig materiaalgebruik.  bekijk de korte film via deze link!: https://www.youtube.com/watch?v=374mnaAjBB8  
De opening van het nieuw academisch jaar vindt plaats op vrijdag 26 augustus met een feestelijk programma. We beginnen met de StudioMarkt waar de studiodocenten van het eerste semester hun studio aan de man moeten brengen bij de studenten. 's Middags huldigen we huldigen we Katerazyna Nowak, onze alumna die de Archiprix 2016 binnen heeft gesleept, en geven we haar nogmaals het podium om haar afstudeerproject 'Art in Context' aan ons te presenteren....
Lees meer

De opening van het nieuw academisch jaar vindt plaats op vrijdag 26 augustus met een feestelijk programma. We beginnen met de StudioMarkt waar de studiodocenten van het eerste semester hun studio aan de man moeten brengen bij de studenten. 's Middags huldigen we huldigen we Katerazyna Nowak, onze alumna die de Archiprix 2016 binnen heeft gesleept, en geven we haar nogmaals het podium om haar afstudeerproject 'Art in Context' aan ons te presenteren. Daarna maken we onze drie inzendigen voor de Archprix 2017 bekend en rijken we de Iktinosprijs 2017 uit, de prijs voor beste ontwerpproject van het afgelopen studiejaar.

 

Ochtendprogamma / Auditorium RAvB

09u00 Inschrijven colleges 1e kwartaal (tot 14u00)


09u00 Inloop

 

10u00 StudioMarkt!
  
Tijdens deze markt ‘verkopen’ de studiodocenten van het gehele eerste semester (eerste en tweede kwartaal) in een wervende presentatie hun studio aan de studenten. Na de presentaties geven studenten hun keuze door met ‘stembriefjes’ voor de studio die hen het meest enthousiast heeft gemaakt. De definitieve indeling van de studio’s wordt gemaakt door de opleidingscoördinatoren.


Middagprogramma / Innovation Dock Baai 2

12u45  Lunch & bezichtiging Iktinos- en Archprixtentoonstelling
   
13u30  Openingslezing Kasia Nowak, Archiprix-winnares 2016

 

Dit jaar won alumna Kasia Nowak de eerste prijs bij de Archiprix 2016 voor haar afstudeerproject ‘Art in Context’, een ontwerp voor een kunstmuseum. Hierin neemt zij stelling over dat kunst nooit los kan worden gezien van de context waarin zij wordt getoond. Tijdens haar lezing vertelt ze ons over dit prachtige project, wat het haar heeft gebracht en haar toekomstambities.

 

Prijzenfestijn!

 
14u30  Bekendmaking Archiprix-selectie 2017 (door extern jurylid Tracy Metz via vidioboodschap)

 

Uit alle afstudeerprojecten van studiejaar 2015-2016 worden 3 plannen geselecteerd door de academiestaf & een extern jurylid, dit jaar Tracy Metz, die worden ingezonden voor de Archprix 2017

 

14u45  Bekendmaking Iktinoswinnaar 2016 (door Martin Aarts, voorzitter Vrienden van de Academie)

 

De Iktinosprijs is de nalatenschap van één van de medeoprichters van de Academie, Huig Maaskant. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt met het oogmerk die Academiestudent te prijzen die “… door kwaliteit en karakteristiek van het studieresultaat een (culturele) bijdrage heeft geleverd aan onderwijs, onderzoek en praktijk aan de architectuur of stedenbouw”. Het ging Maaskant daarbij nadrukkelijk om tussentijdse studieresultaten en niet om afstudeerprojecten.

Bekijk de geprojecten van alle genomineerden.

 

15u00  Borrelen en bekendmaking Studio-indeling

 

16u00  Einde

Lees minder
Atelierwerk Bob-Willem van Hooft
De geschiedenis herhaalt zich op een grotere schaal!(geschreven 10 oktober 2020)