menu sluiten
zoek terug
terug
Toelating

Toelating

Toelating

Om de masteropleiding tot architect of stedenbouwkundige te volgen, moet je voldoen aan zowel formele als inhoudelijke toelatingseisen. 

Formele toelatingseisen

Vooropleiding master architectuur
  • hbo-bachelor of science in bouwkunde met een specialisatie in architectuur. Met een specialisatie wordt een meerjarige afstudeerrichting in de bachelor opleiding bedoeld. Enkel een minor architectuur van 1 semester biedt onvoldoende kennis en vaardigheden.
  • wo-bachelor of science in bouwkunde.
  • hbo-bachelor of arts in vormgeving in de richting ruimtelijk ontwerpen of interieurarchitectuur, aangevuld met een pre-master architectuur & techniek.
Vooropleiding master stedenbouw
  • hbo-bachelor in ruimtelijke ordening en planologie, landschapsarchitectuur, bouwkunde of ruimtelijk ontwerp met een minor in stedenbouw, of aangevuld met een pre-master stedenbouw.
  • wo-bachelor in ruimtelijke ordening en planologie, landschapsarchitectuur, of bouwkunde.

Voor beide masteropleidingen zijn studenten met een buitenlands bachelor- of masterdiploma vergelijkbaar met bovengenoemde vooropleidingen en erkend door EP-Nuffic, ook formeel toelaatbaar. Daarnaast kunnen bij uitzondering studenten met een ander bachelor- of masterdiploma gecombineerd met voldoende ervaring met ruimtelijk ontwerpen na een inhoudelijke beoordeling worden toegelaten.

Overige vereisten

De masteropleiding is in het Nederlands. Hiervoor geldt dat je het Nederlands minimaal op niveau B2 moet beheersen (havo). Indien je niet Nederlandstalig bent is het vereist om een NT2 certificaat te behalen om je in te kunnen schrijven. Indien je je NT2-certificaat niet hebt behaald bij de start van je studie en je aan de overige vereisten (collegegeld en in te leveren documenten) vanuit de Hogeschool Rotterdam (SSC) niet hebt voldaan is het niet mogelijk om te starten met je opleiding. 

De opleiding kent ook een praktijkdeel. Tijdens de master werk je op een voor de opleiding relevante werkplek. Het hebben van een baan is daarom een vereiste als je eenmaal bent toegelaten. 

Inhoudelijke toelatingseisen

De inhoudelijke toelating wordt beoordeeld aan de hand van de beginkwalificaties. We verwachten een onderzoekende ontwerphouding die aansluit bij de onderwijsvisie van de Academie. De Academie biedt een vrije keuze in het te volgen programma waarbij van de student wordt verwacht dat hij of zij zelfstandig aan de door hem of haar zelf gestelde ontwikkelingsdoelen werkt. De opgaven zijn gericht op maatschappelijke vraagstukken waaraan de discipline een bijdrage kan leveren. Ruimtelijk ontwerp wordt daarbij ingezet als onderzoeksmiddel om vernieuwende oplossingen te generen en de dialoog te stimuleren.

Toelating
agenda

Het gehele jaar door biedt de Academie activiteiten aan om kennis te maken met de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw.

08.03

Afstudeerpresentatie Bram Franken


openbaar toegankelijk
Lees meer

15.03

Lecture Bert Gellynck (English)


public lecture
Lees meer

03.04

Afstudeerpresentatie Joey van der Maat


openbaar toegankelijk
Lees meer