Studentgerichte informatie

Studentgerichte informatie

 Onderwijslogistiek

 • Programmagids 2018 – 2019: download de PDF of bekijk op ISUU
 • Programmagids 2017-2018
 • Rooster 2017-2018
 • Rooster 2018-2019
 • Ga naar HINT/Osiris student om je studieresultaten te raadplegen (inloggen met hogeschool studentnummer + wachtwoord) 
 • Het binnenschools curriculum van de masteropleidingen wordt beoordeeld op basis van 6 integrale beroepskwalificaties verdeeld in de categorieën vakmanschap en houding, deze vind je op pagina 19 van de Hogeschoolgids Masteropleidingen
 • Het buitenschools curriculum van de masteropleidingen wordt beoordeeld op basis van 8 beroepskwalificaties die zijn opgesteld voor de BeroepsErvaringsPeriode (BEP) en gelden voor alle Academies van Bouwkunst.  Het schema met beroepskwalificaties, leerresultaten en niveau-indicatoren vind je op pagina 9 van de Handleiding Buitenschools curriculum.

Documenten en Formulieren

Via de links of  ‘Downloads’ onderaan deze pagina kun je de volgende documenten en formulieren downloaden:

1) Hogeschoolgids Masteropleidingen 2017-2018

Hierin worden alle formele regelingen vermeld, zoals het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Het specifieke deel van de OER voor de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw is opgenomen in hoofdstuk 10. Hier vind je onder andere informatie over de studieopbouw en studiepunten, toetsing en beoordeling, en de organisatie van het onderwijs. 

2) Beroepspraktijk

 • Handleiding Buitenschools curriculum 2017-2018
  Deze handleiding gaat het over het buitenschools curriculum met betrekking tot de voorwaarden en eisen, de begeleiding, en de ondersteuning vanuit de Academie. Doel hiervan is dat je zelf binnen de gegeven kaders een opleidingstraject kan uitstippelen en dit traject zo efficiënt en effectief mogelijk stuurt en inricht.
 • Instructie Portfolio 2017-2018
  Vanaf dag één aan je studie bouw je aan je portfolio. Hierin verzamel je materiaal uit jouw beroepspraktijk en je studie die een beeld geven van je ontwikkeling in relatie tot de eindkwalificaties van de opleiding en beroepskwalificaties. In de instructie staat beschreven wat we precies in je portfolio terug willen zien.
 • Informatiebrochure werkgevers
  Voor werkgevers hebben we speciaal een brochure ontwikkeld met informatie over de Academie, het werken & leren model en welke beroepskwalificaties de student moet ontwikkelen.

3) Praktijkformulieren

 • Formulier Overzicht Buitenschools curriculum (nodig bij drempelgesprek of wisseling van werkgever)
  Dit formulier betreft het buitenschools curriculum van de opleiding c.q. de beroepspraktijk van jou als student. Het is één van de informatiebronnen ter beoordeling van jouw beroepspraktijk. Het formulier wordt door jou ingevuld ingevuld en dient mede door je mentor/leidinggevende ondertekend te worden. 

 • Evaluatieformulier Mentor 2017-2018 & 2016-2017 (nodig bij drempelgesprek of wisseling van werkgever) 
  Het evaluatieformulier is ook één van de instrumenten die we gebruiken ter beoordeling van jouw beroepspraktijk. Deze dient ingevuld en ondertekend te worden door jouw mentor/begeleider op het bureau, of door de externe mentor in het geval je een praktijk als zelfstandige hebt.
 • Verslag Bureaubezoek 2017-2018
  Tijdens je studie komt een opleidingscoördinator twee keer op bureaubezoek die wordt gepland samen met je mentor/leidinggevende. Het bureaubezoek en het ‘Verslag Bureaubezoek’ zijn eveneens die we gebruiken ter beoordeling van jouw beroepspraktijk. Na het gesprek dien je het verslag binnen een week in bij de opleidingscoördinator die het verslag ondertekend. 

4) Afstuderen

 • Informatie (over de procedure van) het afstuderen 2017-2018
  In deze handleiding geven we informatie over de voorwaarden waaronder je mag afstuderen, de procedure, de werkwijze en planning, de toets- en beoordelingswijze, de samenstelling van de afstudeercommissie, en de ondersteuning vanuit de Academie.
 • Praktijkschouw
  Voor de groenlichtbijeenkomst van je afstuderen word je uitgenodigd voor de praktijkschouw. Dit is de finale beoordeling van het buitenschools curriculum waarin je jouw ontwikkeling binnen de beroepspraktijk presenteert die je onderbouwt middels je prakijkportfolio. 

5) Voortgangs- en drempelgesprekken

 • Tijdens je studie heb je drie keer een drempelgesprek: na het eerste studiejaar en na 4 en 6 met een voldoende afgeronde studio’s. Op basis van een presentatie en je praktijkportfolio wordt beoordeeld hoe je studie- en praktijkresultaten aansluiten op de beroepskwalificaties binnen- en buitenschools curriculum. Neem mee: formulier Beroepsprakijk + Evaluatie mentor. 
 • Heb je geen drempelgesprek? Dan kom je in aanmerking voor het halfjaarlijkse voortgangsgesprek, een intervisiegesprek samen met andere studenten over de voortgang van je studie, beroepsprakijk en alle praktische zaken daar omheen. 
Ja, ik accepteer cookies

Rotterdamse Academie van Bouwkunst gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. 


Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-statement.