Studentgerichte informatie

Studentgerichte informatie

 Onderwijslogistiek

 • Programmagids 2019-2020: download de PDF of lees op ISUU
 • Programmagids 2018-2019: download de PDF of lees op ISUU
 • Rooster 2019-2020
 • Rooster 2018-2019
 • Informatie over de mediatheek, onze collectie en contact
 • Informatie over het gebruik van de houtwerkplaats en reserveren van 3D-printers en freesmachine
 • Informatie over studeren in het buitenland
 • Ga naar HINT , de intranetomgeving van de Hogeschool Rotterdam (altijd inloggen met hogeschool studentnummer + wachtwoord), voor:
  • het raadplegen van je studieresultaten in Osiris student;
  • contactgegevens van het studentendecanaat van IGO. Decanen kunnen vertrouwelijke ondersteuning en advies geven als je ergens tegenaan loopt tijdens je studie. Lees hier wat ze voor je kunnen betekenen. 

Documenten en Formulieren

Via de links of ‘Downloads’ onderaan deze pagina kun je de volgende documenten en formulieren downloaden:

1) Onderwijs- & Examenregeling 2018-2019

In de Hogeschoolgids masteropleidingen IGO staan alle formele regelingen vermeld die gelden voor alle masteropleidingen van de Hogeschool Rotterdam. Hoofdstuk 10 betreft de Onderwijs- & Examenregeling met daarin de regelingen die specifiek zijn voor de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw van de RAvB. Hier vind je onder andere informatie over de studieopbouw en studiepunten, toetsing en beoordeling, en de organisatie van het onderwijs. Op pagina 26 en 27 vind je de 6 integrale beroepskwalificaties die voor de opleidingen als geheel gelden. 

2) Beroepspraktijk

Het binnenschools curriculum van de masteropleidingen wordt beoordeeld op basis van 6 integrale beroepskwalificaties verdeeld in de categorieën vakmanschap en houding, deze vind je op pagina 26 en 27 van de Onderwijs- en Examenregeling 1819. Deze kwalificaties gelden tevens voor de opleidingen als geheel.

Het buitenschools curriculum van de masteropleidingen wordt beoordeeld op basis van 8 beroepskwalificaties die zijn opgesteld voor de BeroepsErvaringsPeriode (BEP) en gelden voor alle Academies van Bouwkunst. In de Handleiding Buitenschools curriculum 1819 vind je het schema met deze BEP-beroepskwalificaties, leerresultaten en niveau-indicatoren.

 • Handleiding Buitenschools curriculum 1819

  Deze handleiding gaat over jouw beroepspraktijk, het zogenaamde buitenschools curriculum, met betrekking tot de voorwaarden en eisen, de begeleiding, en de ondersteuning vanuit de Academie. Doel hiervan is dat je zelf binnen de gegeven kaders een opleidingstraject kan uitstippelen en dit traject zo efficiënt en effectief mogelijk stuurt en inricht. In de bijlage staan de 8 beroepskwalificaties die specifiek voor de beroepservaring gelden.

 • Handleiding Portfolio 

  Van dag één van de opleiding bouw je aan jouw portfolio. Hierin verzamel je relevant materiaal uit jouw beroepspraktijk en studie om beeld te geven van jouw ontwikkeling in relatie tot de 6 integrale eindkwalificaties van de totale opleiding en de 8 beroepskwalificaties die specifiek voor de beroepservaring gelden. In de handleiding staat beschreven wat we precies in je portfolio terug willen zien.  

 • Informatiebrochure werkgevers

  Voor werkgevers hebben we speciaal een brochure ontwikkeld met informatie over de Academie, het werken & leren model en de BEP-beroepskwalificaties die de student moet ontwikkelen, inclusief de leerersultaten en niveau-indicatoren. 

 • Startformulier Buitenschools curriculum

  Wanneer je aan de masteropleiding begint of van werkgever wisselt dan breng je ons met dit formulier op de hoogte van je actuele werksituatie (bureau, leidinggevende, werkzaamheden etc). Met deze informatie plannen we o.a. de bureaubezoeken in. Het formulier wordt door jou ingevuld en mede door je mentor/leidinggevende ondertekend. 

 • Formulier Beroepspraktijk + Evaluatieformulier Mentor

  Dit is één van de informatiebronnen ter beoordeling van jouw beroepspraktijk. Het formulier wordt door jou en je mentor/ leidinggevende ingevuld en ondertekend, of door de externe mentor in het geval je een praktijk als zelfstandige hebt. 

  Wanneer heb je dit formulier nodig? Je levert de formulieren in bij een drempelgesprek en de praktijkschouw, en bij het beëindigen van een werkplek in te leveren bij het secretariaat.

 • Formulier verslag Bureaubezoek 2018-2019

  Tijdens je studie komt een opleidingscoördinator twee keer op bureaubezoek die wordt gepland samen met je mentor/leidinggevende. Het bureaubezoek en het  verslag gebruiken wij eveneens ter beoordeling van jouw beroepspraktijk. Na het gesprek dien je het verslag binnen een week in bij de opleidingscoördinator die het verslag controleert en na goedkeuring ondertekent. 

4) Afstuderen

 • Informatie (over de procedure van) het afstuderen 2018-2019
  In deze handleiding geven we informatie over de voorwaarden waaronder je mag afstuderen, de procedure, de werkwijze en planning, de toets- en beoordelingswijze, de samenstelling van de afstudeercommissie, en de ondersteuning vanuit de Academie.
 • Informatie (over de procedure van) de praktijkschouw 2018-2019
  Voordat de één-na-laatste afstudeerbijeenkomst plaatsvindt, de zogenaamde GroenLichtbijeenkomst, wordt je uitgenodigd voor de Praktijkschouw. Dit is de finale beoordeling van het buitenschools curriculum waarin je jouw ontwikkeling binnen de beroepspraktijk presenteert in relatie tot de BEP-beroepskwalificaties en de door jou geambieerde positie en rol als professional, die je onderbouwt middels relevant materiaal uit jouw portfolio. 

5) Voortgangs- en drempelgesprekken

 • Tijdens je studie heb je drie keer een drempelgesprek: na het eerste studiejaar en na 4 en 6 met een voldoende afgeronde studio’s. Op basis van een presentatie en je praktijkportfolio wordt beoordeeld hoe je studie- en praktijkresultaten aansluiten op de beroepskwalificaties binnen- en buitenschools curriculum. Neem mee: het formulier Overzicht Buitenschools curriculum + het Evaluatieformulier mentor. 
 • Heb je geen drempelgesprek? Dan kom je in aanmerking voor het halfjaarlijkse voortgangsgesprek, een intervisiegesprek samen met andere studenten over de voortgang van je studie, beroepsprakijk en alle praktische zaken daar omheen. 
Ja, ik accepteer cookies

Rotterdamse Academie van Bouwkunst gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. 


Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-statement.