Hier wordt studentgerichte informatie aangeboden

Hier wordt studentgerichte informatie aangeboden

 Onderwijslogistiek

 • Programmagids 2017-2018
 • Rooster 2017-2018
 • Ga naar HINT/Osiris student om je cijfers te raadplegen (om in te loggen heb je je hogeschool inloggegevens nodig)

Documenten en Formulieren

Hieronder kunnen academiestudenten de volgende documenten en formulieren downloaden:

1) Hogeschoolgids Masteropleidingen 2017-2018

In de Hogeschoolgids worden alle formele regelingen vermeld, zoals het Onderwijs- en Examenreglement (OER). De Onderwijs- en Examenregeling bestaat uit zowel een instellings- als een opleiding specifiek deel voor de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw (zie hoofdstuk 10). Hierin vind je onder andere informatie over de studieopbouw en studiepunten, toetsing en beoordeling, en de organisatie van het onderwijs.

2) Beroepspraktijk

 • Handleiding Buitenschools curriculum 2017-2018
  Deze handleiding gaat het over het buitenschools curriculum met betrekking tot de voorwaarden en eisen, de begeleiding, en de ondersteuning vanuit de Academie. Doel hiervan is dat je zelf binnen de gegeven kaders een opleidingstraject kan uitstippelen en dit traject zo efficiënt en effectief mogelijk stuurt en inricht.
 • Instructie Portfolio 2017-2018
  Vanaf dag één aan je studie bouw je aan je portfolio. Hierin verzamel je materiaal uit jouw beroepspraktijk en je studie die een beeld geven van je ontwikkeling in relatie tot de eindkwalificaties van de opleiding en beroepskwalificaties. In de instructie staat beschreven wat we precies in je portfolio terug willen zien.
 • Informatiebrochure werkgevers
  Voor werkgevers hebben we speciaal een brochure ontwikkeld met informatie over de Academie, het werken & leren model en welke beroepskwalificaties de student moet ontwikkelen.

3) Praktijkformulieren

 • Formulier Overzicht Buitenschools curriculum Architectuur 2017-2018 & 2016-2017
 • Formulier Overzicht Buitenschools curriculum Stedenbouw 2017-2018 & 2016-2017
  Dit formulier betreft het buitenschools curriculum van de opleiding c.q. de beroepspraktijk van jou als student. Het is één van de informatiebronnen ter beoordeling van jouw beroepspraktijk. Let op, er zijn verschillende formulieren voor architectuur en stedenbouw. Het formulier dient door de student ingevuld en door de mentor/leidinggevende gecontroleerd te worden. Zowel student als mentor/leidinggevende dienen het formulier te dateren en te ondertekenen.
 • Evaluatieformulier Mentor 2017-2018 & 2017-2018
  Het evaluatieformulier is ook één van de instrumenten die we gebruiken ter beoordeling van jouw beroepspraktijk. Deze dient ingevuld en ondertekend te worden door jouw mentor/begeleider op het bureau, of door de externe mentor in het geval je een praktijk als zelfstandige hebt.
 • Verslag Bureaubezoek 2017-2018 & 2016-2017
  Tijdens je studie komt een opleidingscoördinator je werkplek. Het ‘Verslag Bureaubezoek’ is eveneens één van de instrumenten die we gebruiken ter beoordeling van jouw beroepspraktijk. Deze dient ingevuld door de student en ondertekend te worden door de opleidingscoördinator.

4) Afstuderen

 • Informatie (over de procedure van) het afstuderen 2017-2018
  In deze handleiding geven we informatie over de voorwaarden waaronder je mag afstuderen, de procedure, de werkwijze en planning, de toets- en beoordelingswijze, de samenstelling van de afstudeercommissie, en de ondersteuning vanuit de Academie.

5) Informatiebulletins

 • Informatie over (de procedure van) de drempelgesprekken 1718
 • Informatie over (de procedure van) de praktijkschouw 1718
 • Informatie over (de procedure van) de voortgangsgesprekken 1718
 • Informatie over (de procedure van) de praktijkschouw 1718