Coronavirus updates

Coronavirus updates

Hier houden we je op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het coronavirus met betrekking tot de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

 

De Academie volgt de richtlijnen van Hogeschool Rotterdam die het actuele beleid volgt van de Rijksoverheid en het RIVM. Het Informatiepunt Coronavirus op de site van Hogeschool Rotterdam is in dat licht een handige informatiebron. 

Maandag 8 juni, 10u00

Afgelopen vrijdag, 5 juni, maakte Hogeschool Rotterdam (HR) bekend dat er vanaf 15 juni weer iets meer ruimte komt voor fysiek onderwijs. Hoewel ons onderwijs, in ieder geval tot 1 september, voor het overgrote deel online zal blijven, verandert er deze keer toch wel iets, vooral voor onze afstudeerders.

De situatie na 15 juni algemeen

Er is door HR een rooster gemaakt voor de periode tussen 15 juni en 1 september (voor de periode na 29 juni kunnen er nog wijzigingen optreden). Uitgangspunt is de beperkte ruimte (waarbij meerdere instituten van hetzelfde gebouw gebruik moeten maken) in combinatie met de onderwijs-venstertijden die opgelegd zijn door de overheid, om het openbaar vervoer te ontzien (11.00-15.00 uur en 20.00-22.00 uur). Hierbij blijft gelden: wat online kan, gebeurt online.

Op locatie worden alleen de volgende onderwijsactiviteiten geroosterd:

  • Fysieke digitale toetsing in grote groepen
  • Praktijk- en vaardigheidsonderwijs
  • Afstudeersessies

Tevens is besloten op RDM, voor de hele Hogeschool, ruimte te bieden aan afstudeerzittingen waarbij het presenteren van een fysieke of vaardigheidscomponent – zoals bijvoorbeeld een maquette, een handeling of ontwerp – noodzakelijk is.

De situatie na 15 juni voor de Academie

Voor de Academie betekent dit dat er op RDM, zowel in Innovation Dock, als in Droogdok (ons ‘eigen’ gebouw), ruimte beschikbaar komt voor afstudeer-gerelateerde onderwijsactiviteiten.

De Houtwerkplaats is vanaf 15 juni, van 11.00 tot 15.00 uur, beschikbaar voor afstudeerders die aan hun maquettes willen werken (maximaal 12 tegelijk). Afstudeerders die er gebruik van willen maken, moeten contact opnemen met Piet of Krijn van de Houtwerkplaats: RDMhout@hr.nl, 0614674673 (Krijn) of 0611916148 (Piet).

In Innovation Dock is er daarnaast, op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en op vrijdag van 11.00 tot 15.00 uur, een aantal lokalen beschikbaar voor afstudeerpeilingen en Groen Licht-bijeenkomsten. De voorzitters van de afstudeercommissies nemen deze week contact op met ‘hun’ afstudeerders (of hebben dat al gedaan) om te bezien wat de behoefte is. Op vrijdag 12 juni beslissen we of, waar en wanneer precies die fysieke peilingen plaats kunnen vinden.

In Droogdok is er, op maandag t/m vrijdag, van 08.00 tot 17.00 uur, ruimte voor Slotbijeenkomsten Afstuderen. Helaas is er daarbij slechts ruimte voor 8 aanwezigen. Afstudeerders die voor de zomer willen afstuderen, worden benaderd door hun voorzitter om af te stemmen of ze, binnen de voorwaarden, ‘live’ willen in Droogdok. De Academie vraagt vervolgens, via IGO, ruimte voor de afstudeerzitting aan; pas als het ingeroosterd is, is het definitief.

De situatie na 1 september

Daar is helaas nog niet veel duidelijkheid over. Wordt vervolgd, dus.

Maar ondanks dat er nog onduidelijkheid is, gaan de voorbereidingen voor studiejaar 2020-2021 gewoon door. Het studio-team, Renske, Thijs, Hinke en Margit, is druk bezig met de studio’s voor komend studiejaar en Jeroen met de colleges. Tijdens het zeer druk bezochte online studentenoverleg op 5 juni hebben jullie daar alweer meer over gehoord. In de op 8 juni verspreide nieuwsbrief staan wat leestips om het denken over de wereld voorbij de uitzonderingstoestand aan te scherpen.

En we hebben inmiddels ook een aangepast concept-rooster voor 2020-2021 op de website gezet, dus met de ‘studio-start-workshop’ erin opgenomen.

Oproep

Heb je tips of nieuws dat je graag wilt delen met de Academiegemeenschap, stuur deze naar info@ravb.nl.

Geactualiseerde onderdelen uit de vorige updates

Curriculum 2019-2020

Het lesrooster 1920 blijft gehandhaafd. Er kan door de omstandigheden van afgeweken worden. Als er wijzigingen optreden, hoor je dat zo snel mogelijk (hetzij vanuit het studiesecretariaat, hetzij van je docent(en)).

Praktijkdeel

De eisen t.a.v. het praktijkdeel zijn (natuurlijk) niet veranderd. Tegelijkertijd weten – en horen – we dat de actuele ontwikkelingen binnen de beroepspraktijk onze studenten heel erg bezig houden. Dus blijft de oproep staan: heb je vragen over het praktijkdeel, stuur een mail naar Robert voor Architectuur en Margit voor Stedenbouw. Of bespreek het met het staflid waar je ‘onder’ valt.

Afronden en beoordelen

Ook bij afstandsonderwijs hoort afronden en beoordelen. Het besluit dat al het onderwijs tot 1 september op afstand verzorgd wordt, betekent daarom dat niet alleen onze ontwerp-, onderzoeks- & communicatiebegeleiding in de studio’s, de hoor- en werkcolleges en de afstudeerbegeleidingen op afstand plaats vinden, maar dat dat ook voor de afrondingen en beoordelingen van studio’s, colleges en afstudeerprojecten, en voor de beoordelingen tijdens drempelgesprekken, geldt.

Je hebt, als het goed is, al van de docent van je college gehoord hoe het college wordt afgerond. Over de wijze van afronden van de 2de semesterstudio’s en de 4de kwartaalstudio’s krijg je binnenkort uitgebreid bericht. Hetzelfde geldt voor de planning van de voortgangs- en drempelgesprekken.

Bereikbaarheid en aanwezigheid

Het studiesecretariaat is per mail bereikbaar via info@ravb.nl of persoonlijke mailadressen van Jacqueline, Sandra en Carla. We proberen zoveel mogelijk vanuit huis te werken.

Voor overige medewerkers (stafleden) geldt ook dat ze per mail bereikbaar zijn.

De mediatheek van de Academie blijft in ieder geval tot 1 september gesloten. Veel materiaal is digitaal beschikbaar, via hr.nl/mediatheek. Ook veel e-books zijn via deze route te vinden. Docenten die niet in vaste dienst zijn kunnen hier helaas niet bij omdat ze geen HR account hebben, studenten wel. Voor wie vragen heeft, student, docent of medewerker, vandaag of in de komende weken, neem gerust contact op met Tineke of Annette, of mail naar: Mediatheek@hr.nl.

Hoewel ook de houtwerkplaats dicht is, is Piet (en ook Krijn) altijd bereikbaar voor advies!

share item