‘Het Vooruitkijkende Monument’ wint Iktinosprijs 2021

‘Het Vooruitkijkende Monument’ wint Iktinosprijs 2021

Het werd een extra feestelijke jaaropening voor stedenbouwstudent Daan de Jong afgelopen donderdagavond 26 augustus: hij kreeg in de KeileZaal de Iktinosprijs 2021 uitgereikt voor zijn project ‘Het Vooruitkijkende Monument’. De belangrijkste runner-up was ‘Vlaanderen aan de leiding’ van Michelle Ritzen.

Juryvoorzitter Martin Aarts over ‘Het Vooruitkijkende Monument‘: “Een project dat aan het denken zet en mysterieus is, maar tegelijkertijd conceptueel sterk. Maar is er eigenlijk wel sprake van architectuur of stedenbouw als er niet echt een programma is? Wel een overtuigend narratief, maar geen functies? Is er dan niet gewoon sprake van een kunstwerk? Tegelijkertijd gaat het over een plek, over rituelen, over vormgeven aan ruimte. Uiteindelijk was de jury het er over eens dat dit project nadrukkelijk het ruimtelijk ontwerp inzet als instrument om na te denken over de toekomst, en daarmee overtuigend de kracht toont van wat het ontwerp, of het nu architectuur of stedenbouw is, vermag.” Het volledige juryrapport is hier na te lezen.

Daan de Jong gebruikt de obelisk in het Museumpark, opgericht ter nagedachtenis aan de negentiende-eeuwse stadsbouwmeester G.J. de Jongh, als vertrekpunt voor het ontwikkelen van een nieuw monument; een rituele plek die gericht is op de post-fossiele toekomst van de stad. “Het is tijd om af te rekenen met ons woekerende korte termijn denken en op zoek gaan naar een symbolische manier waarop we ons kunnen blijven verhouden tot het verleden en tegelijkertijd ruimte laten aan nieuwe vormen van representatie die voorbij ons eigen menselijke bestaan durven te treden”, stelt hij in zijn projectvideo.

Uit studiejaar 2020-2021 is werk uit 26 van de 27 studio’s voor de prijs voorgedragen. ‘Het Vooruitkijkende Monument’ is een product uit de studio ‘Post Fossiele Stedelijke Narratieven’ (semesterstudio Stedenbouw). In deze studio werden voorbeelden van fossiel erfgoed verzameld, in kaart gebracht en onderzocht, om van daaruit nieuwe stedelijke verhalen voor de regio Rotterdam te formuleren. Door het ontwerpen van plaatsen, rituelen en typologieën, ontwikkelden de studenten mogelijke verbeeldingen van een post-fossiele samenleving.

De totaal 25 genomineerde projecten zijn nog tot en met 3 september te zien op de RDM-Campus.

Over de Iktinosprijs
De Iktinosprijs is in 1969 ingesteld door architect Huig Maaskant, medeoprichter van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. De prijs is een stipendium van € 2.000 en wordt jaarlijks uitgereikt met het oogmerk de Academiestudent te prijzen die “… door kwaliteit en karakteristiek van het studieresultaat een (culturele) bijdrage heeft geleverd aan onderwijs, onderzoek en praktijk van de architectuur of stedenbouw”. Het ging Maaskant daarbij uitdrukkelijk om tussentijdse studieresultaten en niet om afstudeerprojecten.

Fotografie: Wijnand van Till

share item