menu sluiten
zoek terug
terug
Visie

Visie

Visie

De Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) profileert zich ten opzichte van de andere architectuur- en stedenbouw masteropleidingen door haar inhoudelijke focus en de vertaling ervan in de visie en inrichting van het onderwijs. We hebben vier inhoudelijke pijlers geformuleerd waarop de strategische keuzes ten aanzien van het opleiden van architecten en stedenbouwkundigen binnen de huidige context steunen:
1. Concurrent Curriculum
2. Verankerd Vakmanschap
3. Professionele Positionering
4. De Rotterdamse Klimaatopgave

De Rotterdamse Academie is altijd een maatschappelijk geëngageerde opleiding geweest. Een opleiding die impact wil hebben op de urgente opgaven van onze tijd. Dat hopen we te doen door studenten de ruimte te geven zich te ontwikkelen tot ontwerpers die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een duurzame en rechtvaardige samenleving. Daar is niet één model voor, we hebben veel verschillende ontwerpers nodig. Het aanbod van studio’s weerspiegelt deze diversiteit. We dagen jullie uit goed na te denken over welke ontwerper je wilt zijn en welke bijdrage je wilt leveren aan het vak.

Visie
agenda

Het gehele jaar door biedt de Academie activiteiten aan om kennis te maken met de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw.

18.04

Afstudeerpresentatie Ivo van Doorn


openbaar toegankelijk
Lees meer

19.04

Lecture Stephen Taylor


19.04

Afstudeerpresentatie Marjolijn Vrolijk


openbaar toegankelijk
Lees meer