Visie

Visie

De Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) profileert zich ten opzichte van de andere architectuur- en stedenbouw masteropleidingen door haar inhoudelijke focus en de vertaling ervan in de visie en inrichting van het onderwijs. We hebben vier inhoudelijke pijlers geformuleerd waarop de strategische keuzes ten aanzien van het opleiden van architecten en stedenbouwkundigen binnen de huidige context steunen:
1. Concurrent Curriculum
2. Verankerd Vakmanschap
3. Professionele Positionering
4. Robuust Rotterdams

agenda

Het gehele jaar door biedt de Academie activiteiten aan om kennis te maken met de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw.

30.09

Slotpresentatie Danny Buitelaar


openbaar toegankelijk
Lees meer

08.10

Slotpresentatie Robert Zandjans


openbaar toegankelijk
Lees meer