Beroepspraktijk

Beroepspraktijk

In de visie van de Academie gaat het om ontwerpers die denken en doen combineren. Dat uitgangspunt vertaalt zich 1-op-1 in het concurrent-onderwijsmodel van de opleidingen: je combineert werken met studeren, zodat je leert wat werkt, en verwerkt wat je leert. Op de Academie leer je om jouw ervaringen en werkzaamheden uit de praktijk in relatie te brengen met de ontwerpkennis en vaardigheden in het studiedeel, en daarop te reflecteren. Die combinatie zorgt voor een snelle ontwikkeling in je professionele houding en carrière.

Zowel het studie als het praktijkdeel wordt met 120 studiepunten gehonoreerd. Als studerende professional werk je 20 tot 32 uur per week op een bureau of (overheids)instelling. Daar doe je ervaring en kennis op rond de ontwerp- en planvorming, het uitvoerings- en implementatieproces, hoe die processen georganiseerd worden, daarover te communiceren en ondernemend op te treden. Met deze praktijk- en beroepservaring voldoe je aan het eind van de opleiding aan de eisen die gelden voor de wettelijke BeroepsErvaringsperiode (BEP).

agenda

Het gehele jaar door biedt de Academie activiteiten aan om kennis te maken met de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw.

02.06

Slotpresentatie Wesley Capelle


openbaar toegankelijk
Lees meer