menu sluiten
zoek terug
terug
Portfolio

Portfolio

Portfolio

Studenten die zich aanmelden voor één van de masteropleidingen aan de Rotterdamse Academie worden uitgenodigd voor een startgesprek. Het portfolio speelt een belangrijke rol tijdens dit gesprek. In dit portfolio verzamel je al je ontwerpwerk. Dit zijn projecten uit je vooropleiding en/of uit je beroepspraktijk. Ook zien we graag projecten die je op eigen initiatief hebt ontworpen.

Aan de inhoud van je portfolio en motivatie stellen wij de volgende eisen:

  • Toon je ontwerpvaardigheden aan met een documentatie in beeld en tekst van minimaal drie relevante ontwerpprojecten. Dit kunnen projecten zijn die je verricht hebt tijdens je vooropleiding, beroepspraktijk of eigen initiatief (bijv. prijsvragen);
  • Dat je tijdens het ontwerpproces verschillende ontwerpvarianten en oplossingsrichtingen onderzocht en gevisualiseerd hebt aan de hand van vijf handschetsen die je hebt gemaakt tijdens het ontwerpproces. Hiermee toon je ook je visuele presentatievaardigheden aan;
  • Maak aantoonbaar dat je de juiste kennis en vaardigheden bezit voor de gewenste opleiding aan de hand van werkervaring en afgeronde vooropleiding en/of cursussen (CV);
  • Maak je fascinatie binnen het vakgebied inzichtelijk aan de hand van minstens vijf zelf gemaakte foto’s of handschetsen van ontwerpen of objecten. Vertel aan de hand van deze beelden wat jouw beeld van het vak is en hoe jij daaraan invulling wilt geven.

De genoemde aantallen zijn minimumeisen, natuurlijk mogen meer beelden en projecten opgenomen worden. Zorg echter wel dat het portfolio en motivatie een samenhangend geheel vormen. Je kan ervoor kiezen om een hard-copy mee te nemen of je portfolio op je laptop te presenteren.

Portfolio
agenda

Het gehele jaar door biedt de Academie activiteiten aan om kennis te maken met de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw.

16.06

Archprix 2024 Ceremony


Openbare Bijeenkomst
Lees meer

18.06

Afstudeerpresentatie Jessica Simons


openbaar toegankelijk
Lees meer

20.06

Afstudeerpresentatie Jodie Joossen


openbaar toegankelijk
Lees meer