Ruud van Leeuwen wint Rotterdamse afstudeerprijs

Ruud van Leeuwen wint Rotterdamse afstudeerprijs

Fotografie Rhalda Jansen


De Meester jury 2019: “Een omvangrijke, verfrissend geïllustreerde studie waarin alle denkbare actuele vragen, van duurzame mobiliteit tot decentrale afvalverwerking, ecologie, water en klimaatbestendig wonen op ambitieuze wijze worden beantwoord. De jury bekijkt het plan met grote waardering…”

Ruud van Leeuwen, afgestudeerd stedenbouwkundige van de Rotterdamse Academie, won gisteravond tijdens een feestelijke avond in Het Nieuwe Instituut De Meester titel van 2019! Hij won deze prijs met zijn afstudeerproject Van Hammerbrook naar Hammerstadt een transformatiestrategie voor van een binnenstedelijke industriewijk in Hamburg. De Meester is een promotieprijs speciaal voor recent afgestudeerden van de Rotterdamse Academie van € 5.000 geïnitieerd door de Fleur Groenendijk Foundation bedoeld om de jonge architect of stedenbouwkundige te ondersteunen met zijn/haar werk en carrière. Ruud had twee collega-concurrenten, Dirk Hovens en Mikolai Brus. 

 

Bram van Ooijen, afgestudeerd stedenbouwkundige aan de Rotterdamse Academie, won gisteravond 31 oktober 2018, De Meester 2018 met een strategisch afstudeerplan dat zich afspeelt in Amman gaat over het besef dat de vluchtelingencrisis van de eenentwintigste eeuw een stedelijk probleem is. De Meester is een promotieprijs van € 5.000 geïnitieerd door de Fleur Groenendijk Foundation bedoeld om de jonge architect of stedenbouwkundige te ondersteunen met zijn/haar werk en carrière. Naast Bram streden Nina van Osta en Jurian Voets om de felbegeerde titel in GarageRotterdam voor jury en publiek.

De jury: “Bram stelt met zijn vraag aan de orde, wat nu precies de rol van de stedenbouwkundige zou kunnen zijn, in een complexe situatie waar geen sprake is van sturing door een vorm van centraal gezag. De jury geeft met de prijs de opdracht aan Bram om die vraag te beantwoorden.” Hij kan nu de volgende stap zetten: wat kunnen stad & stedenbouw leren van zijn dialectische strategie voor vluchtelingenstad Al-Wihdat?

  • Afbeelding 1: Ontwikkeling Al Wihdat, 1955-1975-2050: van uitzonderingstoestand, via heterotopie, naar de nieuwe norm

 

 

 

Van Hammerbrook naar Hammerstadt – Ruud van Leeuwen
Afgestudeerd Stedenbouwkundige 1-12-2017

“Ruud van Leeuwen stelt met Van Hammerbrook naar Hammerstadt een transformatiestrategie voor van een binnenstedelijke industriewijk in Hamburg naar een diverse, dichte en levendige stadswijk. De verdichtingsopgave is aangegrepen om het bestaande raamwerk van kanalen en stadstraten uit te bouwen en te versterken. Binnen dit raamwerk staat het nieuwe Hamburgse bouwblok model voor een toekomstbestendige, klimaatbestendige wijk. Twee stadsprojecten op een hoger schaalniveau jagen deze ontwikkelingen aan en verbinden Hammerstadt met de omliggende stadsdelen. Een omvangrijke, verfrissend geïllustreerde studie waarin alle denkbare actuele vragen, van duurzame mobiliteit tot decentrale afvalverwerking, ecologie, water en klimaatbestendig wonen op ambitieuze wijze worden beantwoord.”

 

  • Afbeelding 2: De evolutie van het plan

Vanuit die verbondenheid formuleert Bram een strategie op basis waarvan het vluchtelingenkamp zich vanuit de uitzonderingstoestand, via een heterotopische tussenfase, kan ontwikkelen tot een inclusieve stadswijk. Het project onderzoekt die mogelijke toekomst voor Al Wihdat, een 60 jaar oude, inmiddels in Amman gelegen, Palestijnse vluchtelingennederzetting, die anno 2017 nog steeds afhankelijk is van internationale hulpverlening. Het onderzoek leidt tot een reeks organisatorische en ruimtelijke spelregels, in verregaande mate ontleend aan de ruimtelijke en de cultureel bepaalde gebruiks-logica van het kamp, die zicht biedt op een nieuwe norm voor het hulpverleningsvraagstuk als stedelijk probleem.

Afstudeercommissie:

Martin Aarts (mentor), Mark Veldman (vaste externe criticus), Jan Willem Petersen (toegevoegde externe criticus) en Wouter Veldhuis/Margit Schuster (voorzitter)

“wihdaTopia is een manifest dat aantoont dat Brams’ manier van denken helpt de realiteit van het vluchtelingenvraagstuk onder ogen te zien en daarmee onderdeel te maken van een narratief over steden van de toekomst wereldwijd.”

-Martin Aarts, afstudeermentor

“De kennisontwikkeling door middel van onderzoek en ontwerp heeft geresulteerd in een onderbouwde visie en een duidelijke stellingname, die uitdaagt tot verdere discussie en reflectie.”

-Mark Veldman, lid afstudeercommissie

“Het schept vertrouwen dat Bram, door zijn brede interesse en ondervragende houding, in staat is om naast zijn (strategische) ontwerpkwaliteiten een breder vocabulaire te ontwikkelen.”

-Jan Willem Petersen, lid afstudeercommissie

 

share item