Opleidingsgegevens

Instituut:
Hogeschool Rotterdam
Instituut van de Gebouwde Omgeving (IGO)

Opleidingsnaam:
Master Stedenbouw

Studielast:
240 studiepunten (studie- en praktijkdeel)

Studieduur:
4 jaar deeltijd

Voertaal:
Nederlands.
De Academie biedt als onderdeel van het curriculum een Engelstalig programma aan.

CROHO-code:
Stedenbouw 44338

Graad:
Master of Science (MSc)

Accreditatie:
31 januari 2015
Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

Directeur:
Chris van Langen

agenda

Het gehele jaar door biedt de Academie activiteiten aan om kennis te maken met de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw.

30.09

Slotpresentatie Danny Buitelaar


openbaar toegankelijk
Lees meer

08.10

Slotpresentatie Robert Zandjans


openbaar toegankelijk
Lees meer