Thijs van Spaandonk partner ontwerperscollectief The Cloud Collective l Hoofd Stedenbouw
Lees meer
sluiten

Thijs van Spaandonk

partner ontwerperscollectief The Cloud Collective l Hoofd Stedenbouw

“Hoe moeten wij onze steden herontwerpen om te voldoen aan het Parijs-akkoord? Wat levert het op als Google steden gaat bouwen? Welke invloed heeft de zelfrijdende auto op onze steden? Wat is een inclusieve stad? Dit zijn maar enkele vragen waarvan ik denk dat we ze moeten proberen te beantwoorden. Als stedenbouwkundigen van de 21e eeuw moeten we grip kunnen krijgen op de complexiteit en onzekerheid die hoort bij de toekomst. We moeten kennis opdoen van nieuwe vakgebieden en ontwikkelingen. We gaan nieuwe spelers ontmoeten. En we moeten als ontwerpers nieuwe instrumenten ontwikkelen die ons helpen bij het uitoefenen van ons vak. Dat is wat ik de komende jaren hoop bij te dragen aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. 

nieuwe instrumenten ontwikkelen om toekomstige vraagstukken tegemoet te treden

Master Stedenbouw

Steden zijn meer dan de fysieke structuren waardoor we dagelijks bewegen. Het zijn levende verhalen, met personages, gebeurtenissen en verhaallijnen die elkaar raken en ruimte betekenis geven. De stedenbouwkundige is de verbindende kracht die samen met anderen ruimte maakt voor nieuwe betekenissen. Hij ontdekt wat er speelt, verkent wat nodig is en ontwerpt wat mogelijk is. Voor een straat, een buurt, een stad of een regio.

De basis daarvoor legt hij met een breed stedenbouwkundig vakmanschap. Hij analyseert het krachtenveld, zet zijn ontwerpinstrumentarium in en schakelt tussen de schaalniveaus om elke opgave tegemoet te treden. Daarin positioneert de stedenbouwkundige zich in dialoog met het vak, zijn traditie en aangrenzende disciplines. Zo bepaalt hij zijn eigen signatuur als ontwerper, onderzoeker, adviseur of regisseur. Op het snijvlak van techniek, wetenschap en kunst creëert hij nieuwe strategieën en ontwerpen voor de samenleving van nu en maakt die bespreekbaar met schetsen, tekeningen, maquettes en teksten.

Die maatschappelijke verankering is een onderscheidende waarde van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Als toekomstige stedenbouwkundige combineer je hier studeren met werken, zodat theorie praktisch blijft en de praktijk inspireert tot nieuw denken. Je leert de culturele, sociale, economische en politieke trends herkennen en deze in te zetten bij ruimtelijke opgaven. Je leert je bewegen op het grensvlak van stedenbouw en architectuur. En dat is altijd uitdagend, met de grootstedelijke vraagstukken en de inspirerende omgeving van architectuurstad Rotterdam binnen handbereik.

De dynamiek van deze internationale stad resoneert in de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Hier kijk jij naar de wereld en de wereld kijkt naar jou. Een kleinschalige community van de beste ontwerpers helpt jou je ontwerpkracht te ontdekken en de regie te nemen om morgen meer ruimte te geven.

Afgestudeerden van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst kunnen zich direct inschrijven bij het Architectenregister als stedenbouwkundige.

Bekijk het onderwijsaanbod in onze

Alex de Jong | Water vernieuwt!
winnaar ‘de Meester’ 2016' | stedenbouwalumnus 2016 |
mentor: Jeroen Ruitenbeek

Prijs ‘de Meester’ 2016
Gepubliceerd in de Blauwe Kamer - Juni 2017 

Sluiten
Barend Mense | Inclusive Hackney
nominatie Archiprix NL 2017 | nominatie 'De Meester' 2016 | stedenbouwalumnus 2016 |
mentor: Pieter Jannink

Archiprix nominatie 2017
Gepubliceerd in de Blauwe Kamer - Juni 2017

Sluiten
Ben Wegdam | Nieuwe energie Twente – De impact van de energietransitie
stedenbouwalumnus 2017 | mentor: Sander Lap

Gepubliceerd in de Blauwe Kamer - Juni 2017

Sluiten
Amber Peters l The rules of the maze – behind ideology
Winnaar Priktinos 2016 l studio The Long Harbour l architectuurstudent
docenten: Francesco Marullo & Amir Djalali

First, let’s get back to the history of the city of Genova. Because, history will always repeat.. In 1097 Genova emerged as an independent citystate, the commune. In this time eight powerful families ruled the city. Each family had his own “city square” in Genova. This square was an independent part of the city itself, functioned like a real single city. Between the different families were a lot of fights but in general the republic was run like a big business affair. This business, especially the banking, was one of the strongest fundings of Genova. This fact proves itself by the first bank of the world; Palazzo St. Goirgio. The finance economy started. The golden ages of Genova came between 1300 and 1400. This brought also poverty. For these people the Albergo dei Poveri was planned: an accommodation outside the city walls with the church in the middle. Around 1600 the industrial economics started and the harbour grew. Warehouses and other harbour buildings like the customs were built on the always coming back grid of 4 by 4 meters. This harbour was the biggest employer of Genova, but when the harbour automates jobs were given up for technology.

Nowadays unemployment is one of the main problems in Genova. The group of people around the age of 30 years are moving out of Genova towards Milan or Turin for more job opportunities. This
results in an increasing aging population of Genova. This project responds to this problem and it functions as a mirror to the society and it's working drift.

Sluiten
Madelon Pluis | Transition Zone
studio Brussel | architectuurstudent
docenten: Han Dijk, Jan Vermeulen & Ivar Branderhorst

Brussel is op zoek naar een verdichtingsstrategie binnen haar eigen grenzen, omdat ze een bevolkingsgroei verwachten van 170.000 inwoners tot 2040. Dit is ter grootte van de stad Nijmegen. Het gebied rondom de kanaalzone is erg in opkomst. Deze zone staat momenteel nog bekend als industriegebied. Die een belangrijke rol spelen in de economie van Brussel.

Verder kampt de stad met een hoge werkeloosheid onder de laaggeschoolde bevolking. De industriesector zorgt voor werkgelegenheid onder de laaggeschoolden. Het is dus belangrijk dat de industrie in Brussel behouden blijft, maar tegelijkertijd dient deze aantrekkelijke locatie verdicht te worden.

Het plan heeft mede dankzij de huidige functies vorm gekregen. De daken van de distributiecentra zijn momenteel verloren oppervlaktes, maar zullen de verbinding gaan vormen naar de kanaalzone en het park. Vanuit Schaarbeek zijn verschillende verbindingen gemaakt naar deze daken en stapsgewijs transformeren de daken van een stedelijke structuur naar een landschappelijke structuur. Van een stenig plan naar een steeds meer groene en open omgeving. Op deze manier ontstaat er een overgang tussen de stad en het park. Een woonmilieu met een landschappelijk karakter in een stedelijke omgeving.

Sluiten
Pui lun Tam l Polderland aan de Knar
studio Nieuw land in zicht l stedenbouwstudent
docenten: Bernadette Janssen & Wolbert van Dijk

Het Hollandse polderlandschap is het meest ultieme cultuurlandschap, met Flevoland als grootste eiland dat geheel door mensenhanden is gemaakt. Polders zoals de Beemster en de Ronde Venen zijn behalve functioneel ook esthetisch en hebben tegelijkertijd een recreatieve functie. Maar hoe zit dat met de droogmakerijen in Flevoland?

 

Nederland als vakantieland; Noord-Holland is de meest bezochte provincie van Nederland, het direct naastliggende Flevoland is 1 van de minst bezochte provincies. Desondanks laten de kerncijfers van Economie & Arbeidsmarkt van Flevoland een groei zien in de vrijetijdssector met een hoger percentage ten opzichte van de rest van Nederland. Deze groei is gebaseerd op de attracties aan de randmeren, en is vooral geconcentreerd op de randen.

 

De randmeren vormen samen met de Veluwegemeenten een sterk recreatief programma. Andere ontwikkelingen in de provincie zijn o.a. de uitbreiding van Lelystad Airport die gaat uitbreiden om vluchten binnen Europa op te vangen van Schiphol. Vanuit de Metropool Amsterdam wordt er gewerkt aan 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien'. Het project heeft als doel om meer toeristen te verleiden om naast Amsterdam ook de omgeving te bezoeken, een kans voor Flevoland om hierop aan te takken.

 

'Holland' bezoeken in Flevoland door het ultieme cultuurlandschap hier tentoon te stellen als een openluchtmuseum. Een plek waar men verschillende polders kan zien en beleven, langs de Knardijk die destijds als buitendijk over de 'Knar' was aangelegd, een ondiepte in het voormalige Zuiderzee. Een historisch element in 1 van de laatste polders van Nederland. Met de uitbreiding van Lelystad Airport is het middengebied een kans om toeristen die hier aan komen te verleiden om hier te verblijven.

 

Verschillende polders zijn hier te ervaren; het oude terpenlandschap, het slagenlandschap, de droogmakerij zoals de beemster en droogmakerij van Flevoland in haar huidige vorm. Het Polderland is bewoond, en open voor iedereen. Het zien en beleven van deze polders kan op 3 manieren; met een trein in een snelle tocht rondom het landschap om de weidsheid te beleven, van bovenaf via de kabelbaan waarin men juist de mooie esthethiek van het landschap kan zien en door het gebied per boot / fiets (-monorail) om de polder zelf te beleven in verschillende activiteiten. In de actieve zone zijn voorzieningen geconcentreerd met een park aan miniatuur-polders die de werking van de polders laat zien. En met de uitkijktoren in de actieve zone als dè attractie van het polderland!

Sluiten
Stephan Boon | Getijdenperspectief Belgisch Kustpanorama
nominatie De Meester 2015 | Master Stedenbouw
mentor: Riëtte Bosch

Vijfenzestig kilometer badplaats van Knokke tot de Panne. Een panorama dat ooit gekenmerkt werd door een rijke diversiteit aan kustplaatsen en duingebieden maar tegenwoordig alleen nog bestaat als historische ansichtkaart. Sinds de tweede helft van de 20e eeuw heeft de kuststrook een extreme transformatie ondergaan. Uitgestrekte duinen en vergezichten hebben plaatsgemaakt voor een nieuw panorama van appartementencomplexen, kustpromenades en vakantieparken. Een landschap dat fascineert in zijn uitgesprokenheid maar ook kwetsbaar is. Wat is de toekomst van deze verstedelijkte kuststrook, rekeninghoudend met veranderende recreatiepatronen, het eenzijdige aanbod aan vastgoed, het toenemend belang van natuur en landschap en een steeds verder stijgende zeespiegel.

Dit afstudeerproject presenteert een alternatief toekomstperspectief voor het Belgische kustlandschap tot 2100. Een visie die de strategische relaties tussen zee, kuststrook en achterland inzet bij het formuleren van alternatieven vormen van verstedelijking, recreatie en kustverdediging.

Sluiten
Ben Wegdam | The Open Source Society
Iktinos-winnaar 2014 | studio Randstad Utopia | stedenbouwstudent
docenten: Jaakko van 't Spijker & Riëtte Bosch

The future urban society will be a society where knowledge and resources will be shared in an open system, accessible to anyone. The way to shape society derives from the open source ideology and is called Apertaism, what is the counterpart of Capitalistic ideology. Future of urban living will change drastically when oil will be insufficient to support every aspect that makes urban live as we know it today possible. The solution is that Apertaistic movements all over the world start to claim parts of the city to create self-sufficient communities where everyone can participate to shape their own future.

 

Scenario:

In the year 2020 the first pioneers (hackers) occupy the first office building in the centre of Schalkwijk. This modernistic extension of the city from the sixties, seventies and eighties is the place gets the worst hits after the energy crisis. Companies have left this area, inhabitants are isolated from work, food and resources. The first pioneers are followers of the Apertaistic movement, who believe in a society where resources and knowledge are free to share. The Apertaistic movements all over the world start to claim parts of the city to shape their own community. To exchange the self-sufficient knowledge and technologies digital grids are implemented to standardize these new technologies. Soon after the start people see the opportunities of this self-sufficient and open ideology and joining this movement. Old and obsolete buildings start to be recycled to build the new Apertaistic society. In the year 2100 Apertaism have oppressed the Capitalistic ideology and equality has finally been reached.

De jury

In het licht van de eisen die Huig Maaskant stelde aan de toekenning van de Iktinosprijs, kent de jury de prijs toe aan het project dat de culturele betekenis van het ontwerp het scherpst agendeert en zodoende stelling neemt. Het is een project dat het ontwerp inzet voor een - misschien niet op alle fronten overtuigende, maar wel heel krachtige en moedige - poging om te laten zien wat een mogelijke toekomst zou kunnen zijn, die toekomst daarmee inzichtelijk maakt en zodoende openstelt voor discussie. Juist daartoe voelde de jury zich door dit project uitgedaagd. De uitgebreide discussie die over én naar aanleiding van het project gevoerd werd, maakt mede duidelijk dat dit een zeer bijzonder voorstel is, een voorstel dat volledig voldoet aan Maaskants' intenties bij het instellen van de prijs. 

Het project is gedurfd, met de introductie van een goed doordachte en uitgewerkte utopische ideologie als basis voor de Randstad van de toekomst. Een project ook, dat bij de juryleden veel, soms tegenstrijdige reacties oproept. De tekenstijl van en de ruimtelijke articulatie op de grote tekening worden door sommige juryleden zeer achterhaald gevonden – is dit een ontwerp uit 1968? – terwijl anderen juist de grote rijkdom en gedetailleerde, aan alle onderzoeksthema's verbonden, inhoud van de tekening prijzen. Men is het er over eens dat de wijze van presenteren van het beeld van veel lef getuigt en er (een poging tot) een duidelijke visie uit spreekt. Ook is de jury enthousiast over de consequente opbouw van het verhaal, en de wijze waarop dit in een ontwerp is vertaald. Daarbij is de jury er bovendien van overtuigd dat het plan een aantal trefzeker gekozen, belangrijke actuele vraagstukken in samenhang agendeert.

 

Tijdens de jaaropening kreeg hij door de voorzitter van de Iktinosjury het felbegeerde Maaskantspeltje uitgereikt.

Sluiten
Ruud van Leeuwen | Tegendruk!
studio Nieuw Land in Zicht | stedenbouwstudent
docenten: Bernadette Janssen & Wolbert van Dijk

Bodemdaling vormt een grote bedreiging voor het goed functioneren van het huidige poldersysteem en veroorzaakt veel schade aan onder andere landbouwgewassen, historisch erfgoed, archeologie, infrastructuur en bebouwing. Op veel plekken in Flevoland, met name rond Almere en het zuidelijke deel van de Noordoostpolder, wordt verwacht dat de bodem tot 2050 nog ongeveer 1 meter wegzakt. Een belangrijk gevolg is dat de traditionele landbouw, zoals die nu nog op grote schaal wordt bedreven, in de nabije toekomst niet meer mogelijk is. Daarnaast ondervindt verschillend historisch erfgoed, bijvoorbeeld bij Schokland en omgeving, schade door het wegzakken van de bodem. Bodemdaling is een urgente opgave die nu nog teveel wordt onderschat. Logisch ook, want de grond in de Flevopolders is veel waard en men zal niet snel erkennen dat de grond, wanneer we zo doorgaan als nu, over twintig jaar geen waarde meer heeft.

 

Tegendruk! is een onderzoek waarbij bodemdaling als motief wordt ingezet voor een duurzame transformatie van het watersysteem in combinatie met de transitie naar nieuwe vormen van grondgebruik. Wanneer we bodemdaling niet als bedreiging maar juist als kans gaan zien, wordt het mogelijk een nieuw toekomstperspectief te schetsen. Een toekomstbeeld waarbij de traditionele landbouw plaats maakt voor bijvoorbeeld natte landbouw, natuurontwikkeling en/of recreatie. De strategie behelst het aanpassen van het watersysteem in combinatie met een transitie van het grondgebruik. Alleen zo kan bodemdaling worden tegengegaan. Vanuit twee verschillende invalshoeken wordt de strategie geïllustreerd. De twee invalshoeken smelten samen in één ontwerp.

 

Productie voor productie, van traditionele landbouw naar natte landbouw

De polders zijn aangelegd met het doel meer landbouwgronden te realiseren. Door bodemdaling is over enkele jaren traditionele landbouw niet meer mogelijk. Om toch de oorspronkelijke doelstelling van de polders niet uit het oog te verliezen en ervoor te zorgen dat Flevoland een productieprovincie blijft, is het noodzakelijk dat er andere vormen van landbouw worden geïntroduceerd. Natte landbouw is een realistisch alternatief.

 

Nieuwe impuls voor onze monumenten, recreatie en natuurontwikkeling

Nagele als icoon van wederopbouwarchitectuur en Schokland als symbool van de eeuwige stijd tegen het water. Het huidige aangezicht van deze twee monumenten doet hier echter weinig recht aan. Daarnaast heeft Nagele te kampen met vergrijzing en een teruglopend bevolkingsaantal. Door het introduceren van een nieuw peilvak rondom Schokland ontstaat de mogelijkheid een prachtig recreatiemeer te maken met een divers en dynamisch oeverlandschap. Nagele wordt weer een aantrekkelijk dorp te midden van een spectaculair landschap en Schokland wordt opnieuw een eiland. Oude glorie herleeft!

Sluiten
Nina van Osta l I’ll take the slow road
studio Streetwise Rotterdam - Hamburg l architectuurstudent
docenten: Wouter Veldhuis & Martin Aarts

Hamburg
     De binnenstad van Hamburg bezit van nature veel gebieden met potentiële verblijfskwaliteit. Toch is het opvallend dat deze kwaliteiten in Hamburg niet goed waar te nemen zijn. De binnenstad kenmerkt zich namelijk door een hoogstedelijke context met onsamenhangende verhoudingen. Grootse bouwblokken resulteren in buitenproportionele verhoudingen tussen mens en gebouw. Daarnaast bestaat het grootste gedeelte van de binnenstad uit kantoren of winkels, met als gevolg dat de binnenstad er ’s nachts verlaten bij ligt.

In één blik op de kaart wordt al duidelijk dat het om een echte autostad gaat. De WillyBrandt Straße gedraagt zich als een snelweg door de stad. De auto zo’n belangrijke positie geven binnen de stad brengt een aantal consequenties met zich mee; in positieve zin omdat automobilisten in een rap tempo de stad kunnen doorkruisen en vrijwel alle voorzieningen goed te bereiken zijn; in negatieve zin door de fiets- en voetgangersonvriendelijke paden, de doodse plinten en de vermindering van prettige en veilige woonomgevingen.

Rotterdam
De Blaak gedraagt zich in zekere zin hetzelfde als de Willy-Brandt Straße in Hamburg. Ook hier levert het onvriendelijke ruimtes op voor fietsers, voetgangers en bewoners. Toch blijkt dat de Blaak een natuurlijk onderdeel vormt van de boulevardstad Rotterdam. De blaak is ontworpen als een stadstraat; het voelt er als een echte, bruisende binnenstad.

Als er wordt gekeken naar de routes die voetgangers in de binnenstad afleggen, is te concluderen dat sommige gebieden in de West-Blaak liever worden vermeden. Er ontstaan zogenoemde dwaalroutes langs de meest aantrekkelijke plekken. Opvallend is dat de West-Blaak vaak geen rol in deze route speelt. Terwijl de hele West-Blaak potentie bezit om een prachtig verblijfsgebied te worden en om ook echt iets te betekenen voor de stad Rotterdam en haar bewoners.

Door de auto een minder grote rol te geven in de West-Blaak, ontstaat ruimte voor een nieuw programma. Concreet betekent dit in de straat het aanpassen van 3x2 naar 2x1 rijbaan, het toevoegen van een tram- en busbaan over de hele blaak en het toevoegen van een nieuw recreatief programma zoals de skatebaan, een openluchtbioscoop en een poppodium. Maar ook ter plaatse van de locaties waar onaantrekkelijke en onnuttige gebouwen staan, zo ook de vrijgekomen bovengrondse parkeergarages. Deze parkeergarages zouden vervangen kunnen worden voor kwalitatief hoogwaardige starters- en gezinswoningen in de vorm van nieuwbouw. De West-Blaak kan als gevolgd hiervan een transformatie ondergaan: van doorgaansweg naar een autoluwe straat, waar voetgangers voorrang hebben en een prettig verblijfs- en verkeersklimaat heerst

Sluiten
agenda

Het gehele jaar door biedt de Academie activiteiten aan om kennis te maken met de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw.

23.04

Slotpresentatie Jason Oosterman


besloten bijeenkomst
Lees meer

Ja, ik accepteer cookies

Rotterdamse Academie van Bouwkunst gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. 


Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-statement.