menu sluiten
zoek terug
terug
Thijs van Spaandonk partner ontwerperscollectief The Cloud Collective l Hoofd Stedenbouw
Lees meer
sluiten

Thijs van Spaandonk

partner ontwerperscollectief The Cloud Collective l Hoofd Stedenbouw

“Hoe moeten wij onze steden herontwerpen om te voldoen aan het Parijs-akkoord? Wat levert het op als Google steden gaat bouwen? Welke invloed heeft de zelfrijdende auto op onze steden? Wat is een inclusieve stad? Dit zijn maar enkele vragen waarvan ik denk dat we ze moeten proberen te beantwoorden. Als stedenbouwkundigen van de 21e eeuw moeten we grip kunnen krijgen op de complexiteit en onzekerheid die hoort bij de toekomst. We moeten kennis opdoen van nieuwe vakgebieden en ontwikkelingen. We gaan nieuwe spelers ontmoeten. En we moeten als ontwerpers nieuwe instrumenten ontwikkelen die ons helpen bij het uitoefenen van ons vak. Dat is wat ik de komende jaren hoop bij te dragen aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. 

nieuwe instrumenten ontwikkelen om toekomstige vraagstukken tegemoet te treden

Master Stedenbouw

Steden zijn meer dan de fysieke structuren waardoor we dagelijks bewegen. Het zijn levende verhalen, met personages, gebeurtenissen en verhaallijnen die elkaar raken en ruimte betekenis geven. De stedenbouwkundige is de verbindende kracht die samen met anderen ruimte maakt voor nieuwe betekenissen. Hij ontdekt wat er speelt, verkent wat nodig is en ontwerpt wat mogelijk is. Voor een straat, een buurt, een stad of een regio.

De basis daarvoor legt hij met een breed stedenbouwkundig vakmanschap. Hij analyseert het krachtenveld, zet zijn ontwerpinstrumentarium in en schakelt tussen de schaalniveaus om elke opgave tegemoet te treden. Daarin positioneert de stedenbouwkundige zich in dialoog met het vak, zijn traditie en aangrenzende disciplines. Zo bepaalt hij zijn eigen signatuur als ontwerper, onderzoeker, adviseur of regisseur. Op het snijvlak van techniek, wetenschap en kunst creëert hij nieuwe strategieën en ontwerpen voor de samenleving van nu en maakt die bespreekbaar met schetsen, tekeningen, maquettes en teksten.

Die maatschappelijke verankering is een onderscheidende waarde van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Als toekomstige stedenbouwkundige combineer je hier studeren met werken, zodat theorie praktisch blijft en de praktijk inspireert tot nieuw denken. Je leert de culturele, sociale, economische en politieke trends herkennen en deze in te zetten bij ruimtelijke opgaven. Je leert je bewegen op het grensvlak van stedenbouw en architectuur. En dat is altijd uitdagend, met de grootstedelijke vraagstukken en de inspirerende omgeving van architectuurstad Rotterdam binnen handbereik.

De dynamiek van deze internationale stad resoneert in de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Hier kijk jij naar de wereld en de wereld kijkt naar jou. Een kleinschalige community van de beste ontwerpers helpt jou je ontwerpkracht te ontdekken en de regie te nemen om morgen meer ruimte te geven.

Afgestudeerden van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst kunnen zich direct inschrijven bij het Architectenregister als stedenbouwkundige.

agenda

Het gehele jaar door biedt de Academie activiteiten aan om kennis te maken met de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw.

24.05

Juliane Greb (Büro Juliane Greb)


Public lecture, free entrance
Lees meer

06.06

Afstudeerpresentatie Victor van Nieukerken


21.06

OPEN STUDIO'S


Openbare Bijeenkomst
Lees meer