Programma

Programma

Het lesrooster loopt gelijk met het rooster van de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw. De lessen vinden plaats op donderdagavond en de hele vrijdag.

Het programma bestaat uit praktijkopdrachten in de vorm van het atelier Ontwerp & Techniek, het laboratorium Construeren in beton, staal & hout en het laboratorium Bouwfysica.

Atelier Ontwerp & Techniek

Dit atelier heeft tot doel om je kennis en inzicht bij te brengen met betrekking tot de meest voorkomende bouwtechnische vraagstukken. Daarnaast leer je de vaardigheid om deze kennis en inzichten concreet toe te passen in zelf te maken ontwerp. Het atelier er op gericht ontwerp en techniek te integreren. Hierbij komen met name de constructieve, technische en bouwfysische consequenties aan de orde die volgen uit door jou zelf genomen ontwerpbesluiten.

Laboratorium Construeren in beton, staal & hout

Dit laboratorium geeft je inzicht in de grondbeginselen van de mechanica. Ook leer je construeren in hout, staal en beton, inclusief vuistregels en de geldende normen. Het laboratorium wordt afgerond met een opgave. Hierin wordt de aangeboden kennis in een eenvoudig ontwerp toegepast.

Laboratorium Bouwfysica

In dit lab maak je kennis met bouwfysische aspecten als licht, geluid, warmte en lucht. Daarnaast leer je hoe bouwfysische principes in duurzame ontwerpkeuzen en ontwerpoplossingen gebruikt kunnen worden.

agenda

Het gehele jaar door biedt de Academie activiteiten aan om kennis te maken met de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw.

02.06

Slotpresentatie Wesley Capelle


openbaar toegankelijk
Lees meer