Programma

De pre-master kent twee vaste lesmomenten per week:

• donderdag van 19:00-21:00 uur (colleges)
• vrijdag van 9:00-18:00 uur (ontwerpstudio)

Daarnaast moet je rekenen op ca. 10 uur zelfstudie per week om aan de opdrachten te werken.

De ontwerpstudio loopt over 12 weken en is in twee fases opgebouwd. Elke fase wordt afgerond met een tussentijdse peiling. Aan het einde van de lesperiode volgt een eindpresentatie. De nadruk binnen de eerste fase van de studio ligt op het verkennen van de brede context van de opgave. De randvoorwaarden van de locatie en de inbedding ervan in het grotere stedelijke systeem spelen een belangrijke rol in formulering van de opgave en de vorming van het ruimtelijk concept. In de opvolgende fase gaat het om het ontwerpen van oplossingsrichtingen voor de opgave, vanuit het ruimtelijk concept.

Gedurende de studio is er aandacht voor het bewust leren kijken en onderzoeken. Je leert hoe je ontwerpend onderzoek kan inzetten in je ontwerpproces en er is aandacht voor de representatie van je ideeën middels sprekende illustraties en maquettes. Een aantal korte excursies op de verschillende schaalniveaus – architectuur, stedenbouw en landschap – zijn onderdeel van het programma. Deze studio, die door docenten van de Academie gegeven wordt, volg je samen met de studenten van de minor stedenbouw.

De colleges (2 x 7 weken) kies je uit het niet-verplichte aanbod van de Academie. Dit theorieonderwijs volg je samen met Academiestudenten.

agenda

Het gehele jaar door biedt de Academie activiteiten aan om kennis te maken met de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw.

15.07

Slotpresentatie Gian Burgers


openbaar toegankelijk
Lees meer

08.07

Slotpresentatie Montei di Matteo


openbaar toegankelijk
Lees meer