menu sluiten
zoek terug
terug
Priktinos

Priktinos

Priktinos

Naast de Iktinos-prijs voor het meest vernieuwende studio-ontwerp, heeft de studentengemeenschap een eigen prijs in het leven geroepen, genaamd ‘Priktinos’. De Priktinos beloont sinds 2015 de student die zijn studio-ontwerp het best weet te verbeelden. Op de studio-tentoonstelling wordt kritisch naar elkaars posters en modellen gekeken en stemmen studenten op het beste ontwerp.

De posters worden beoordeeld op verschillende aspecten, zoals:

  • sfeervolle renderings
  • messcherpe tekeningen
  • verleidelijke schetsen
  • heldere (info)graphics
  • samenhang tussen tekst en beeld
  • maquettes

Diegene die het beste, meest aansprekende en samenhangende verhaal kan vertellen met presentatiemiddelen verdient de halfjaarlijkse prijs.

De Priktinos is in het leven geroepen door studenten om meer oog te hebben voor het geproduceerde werk en om het gesprek uit te lokken tussen studenten over elkaars werk.

Diederik Vane – Stadsintimiteiten – chaos, liefde en mysterie
2018/2019 l Studio Operation Bypass l Architectuur l docenten: Steven Broekhof & Iris Wijn (atelier NOU) – ontwerp Christophe Cornille - onderzoek

De grens van het absorptievermogen van het historische stadsweefsel lijkt in veel steden te zijn bereikt. Versterking van dit weefsel is noodzakelijk. ‘Stadsintimiteiten’ reorganiseert het Red Light District in Amsterdam. Door een clustering van prostitutie wordt de invloedssfeer op de omgeving kleiner. Op vrijgespeelde plekken ontstaat ontwikkelingsruimte voor gezinswoningen. Het bij elkaar brengen van de prostitutie zorgt ervoor dat omliggende grachten, restaurants, ontwerp-ateliers en de Oude Kerk beter tot hun recht komen. Zo verbetert de woon- en leefkwaliteit. De toerist komt via dit ontwerp weer uit op het Damrak. De sekswerkers krijgen een eigen(zinnige) plek in Amsterdam.

Sluiten
Madelon Pluis | Production of Public Space
Winnaar Priktinos 2017 l studio Spaces for Economy in the City l architectuurstudent
docent: Bram Aerts

De locatie van de nieuwe fabriek is gelegen aan het Groenevalleipark te Gent, de locatie van een voormalige textielfabriek. Na de sloop van de fabriek is er door de bewoners van de stad gepleit voor een park vanwege de geringe aanwezigheid van openbaar groen. De nieuwe fabriek van Gent is voortgekomen uit deze ambitie van de stad: het verkleinen van hun ecologische voetafdruk, waarbij de nadruk ligt op het creëren van meer openbaar groen.

De fabriek speelt in op haar omgeving. Het gebouw transformeert van een open structuur die aansluit op het park, naar een stedelijk gebouw aan de ringweg, met aan de parkzijde een winkel, waar een deel van de productie uit de fabriek verkocht kan worden. De winkel is hetzelfde opgebouwd als de productiehal, waardoor de beleving vrijwel gelijk zal zijn. Op deze manier is de meest indrukwekkende ruimte van de fabriek ook toegankelijk voor bezoekers.

Een nieuwe manier van plantenproductie wordt in deze fabriek geïmplementeerd. Dit gebeurt door middel van het aquaponic systeem, waardoor de planten op een natuurlijke manier tien keer sneller groeien. Door middel van een slimme opstelling voor de planten is het mogelijk om op een kleine voetafdruk hoge hoeveelheden planten te produceren. Niet alleen het oppervakte, maar ook het volume wordt daarbij optimaal gebruikt. In het gebouw staat het productieproces en haar functionaliteit voorop. Het proces loopt in een lineair traject door de fabriek.

Een fabriek waar openbaar groen voor moet wijken, maar daarvoor in de plaats Gent zal voorzien van veel meer openbaar groen.

Sluiten
Ruud van Leeuwen en Wander Hendriks l It’s a waste to waste your waste!
Winnaars Priktinos 2016 l studio Afval als bron l stedenbouwstudenten
docenten: Dirk van Peijpe & Floris Shiferli

"Op het eerste gezicht lijkt dit geen wenselijke situatie. Afval heeft vaak een negatief imago en de verwerking van afval vindt meestal plaats op industrieterreinen ver buiten de stad. ‘It’s a waste to waste your waste’ is een onderzoek naar decentrale afvalverwerking midden in de stad, vanuit de veronderstelling dat het zonde is om je afval gewoon weg te gooien. Afvalverwerking in de buurt kan werken als sociale en economische katalysator. Het proces van afvalinzameling, afvalverwerking en recycling kan zorgen voor meer levendigheid, werkgelegenheid en activiteit in de buurt. Bovendien kunnen er uit het huishoudelijk afval allerlei grondstoffen worden gewonnen waarvan de buurt kan profiteren. Hierdoor besparen de bewoners op hun afvalkosten.”

Uitwerking/test – Oud Charlois Eco-Campus

In het ontwerp voor de Eco-campus is het programma uit het generieke model zo ingepast dat er een plek ontstaat die naast de huidige functies en de afvalverwerking functie een derde laag toevoegt , namelijk de maatschappelijke factor. Door middel van het plaatsen van de benodigde gebouwen uit het generieke model, is de gesloten structuur in de buurt aangepakt. Het plein voor de Hugo de Groot wordt opgesplitst in aparte ruimtes door er facilitaire gebouwen in te plaatsen. De hekken maken plaats voor een uitnodigende ruimte voor iedereen om hun afval in te leveren. Er ontstaat een centrale plek waar inzameling gepaard kan gaan met productie en verkoop. Deze plek wordt begeleid door specialisten en leergierige kinderen. Het plaatsen van objecten en gebouwen in deze ruimte zorgt ervoor dat de overgebleven ruimtes een waarde upgrade krijgen. Als landmark het nieuwe HWC, die te midden in de nieuwe campus staat, welk een deel van zijn warmte afgeeft aan het nieuwe buitenbad. Aan de zuidkant krijgen de molen, tuincentrum en moestuinen de biovergister als buur. Deze past niet alleen in dezelfde categorie maar faciliteert ook in grondstoffen voor de verkoop. De verbinding tussen de ontstaande campus in het noorden en de organische verwerker aan het zuiden wordt geaccentueerd door de nieuwe bovengrondse infrastructuur voor organisch afval en wamtenet. Deze opent de wijk naar het zuiden waar het Zuiderpark zijn entree krijgt.

Al met al is afval een belevenis en zeker als het niks kost. Door een circulair proces te ontwikkelen in een wijk waar ruimtelijke kansen liggen worden deze ook benut. Van inzameling tot productie en gebruik, zolang we afval hebben kunnen we er iets van maken!

Sluiten
Amber Peters l The rules of the maze – behind ideology
Winnaar Priktinos 2016 l studio The Long Harbour l architectuurstudent
docenten: Francesco Marullo & Amir Djalali

First, let’s get back to the history of the city of Genova. Because, history will always repeat.. In 1097 Genova emerged as an independent citystate, the commune. In this time eight powerful families ruled the city. Each family had his own “city square” in Genova. This square was an independent part of the city itself, functioned like a real single city. Between the different families were a lot of fights but in general the republic was run like a big business affair. This business, especially the banking, was one of the strongest fundings of Genova. This fact proves itself by the first bank of the world; Palazzo St. Goirgio. The finance economy started. The golden ages of Genova came between 1300 and 1400. This brought also poverty. For these people the Albergo dei Poveri was planned: an accommodation outside the city walls with the church in the middle. Around 1600 the industrial economics started and the harbour grew. Warehouses and other harbour buildings like the customs were built on the always coming back grid of 4 by 4 meters. This harbour was the biggest employer of Genova, but when the harbour automates jobs were given up for technology.

Nowadays unemployment is one of the main problems in Genova. The group of people around the age of 30 years are moving out of Genova towards Milan or Turin for more job opportunities. This
results in an increasing aging population of Genova. This project responds to this problem and it functions as a mirror to the society and it's working drift.

Sluiten
Bram van Ooijen | Rotterdam Ontkoppeld
Iktinos-nominatie 2015 l Priktinoswinnaar l stedenbouwstudent l studio De Grondstoffenfabriek
docent: Florian Boer

Rotterdam Ontkoppeld.‘Het riool als sturend mechanisme in de stadsplanning van Rotterdam.’

Het scenario-onderzoek schetst een toekomstbeeld voor de vervangingsopgave van het riool en verkent de mogelijkheden van een circulaire afvalverwerking, nutriënten terugwinning als economisch verdienmodel. De vervangingsopgave van het rioleringsnetwerk in Rotterdam is groot. De kosten ca. 2,5 mld. euro per 60 jaar. Een opgave waar de gemeente Rotterdam financieel niet aan kan voldoen. Tegelijkertijd biedt het rioleringssysteem kansen voor een circulaire afvalverwerking. Uit afvalstoffen in het riool kunnen grondstoffen en energie worden teruggewonnen. Het onderzoek schetst twee scenario’s, de bandbreedte tussen een decentrale en centrale ordening van het rioolnetwerk. De ruimtelijke kansen en potenties van beide extremen zijn verkent. De stedenbouwkundige opgave is uitgewerkt voor de wijk Pendrecht.

Sluiten
agenda

Het gehele jaar door biedt de Academie activiteiten aan om kennis te maken met de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw.

07.10

Slotpresentatie Hashmat Fagirzada


Openbare Bijeenkomst
Lees meer