Voorbereidend programma Stedenbouw

De minor is bestemd voor studenten van de bacheloropleidingen Ruimtelijke Ordening & Planologie, Civiele Techniek, Bouwkunde en Watermanagement. Deze doorstroomminor is in de eerste plaats bedoeld voor studenten die een Masteropleiding Stedenbouw willen gaan volgen aan de Academie voor Bouwkunst of de Technische Universiteit. In de minor maak je kennis met het ontwerpgereedschap en de ontwerpende kant van de stedenbouw. De noodzakelijke verdieping vindt plaats in de vervolgopleiding. 

 

De Academie biedt deze minor ook aan studenten afkomstig van één van deze opleidingen zonder de juiste afstudeerrichting. Bijvoorbeeld, een student met bachelordiploma van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie zonder specialisatie stedenbouw. Wanneer de minor stedenbouw met succes wordt afgerond is de student formeel direct toelaatbaar tot de Master Stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst.

 

Eindcompetenties

De eindcompetenties van de minor stedenbouw sluiten aan op de begincompetenties van de Master Stedenbouw.

 

Instromen
Het programma van de minor stedenbouw loopt van september tot januari. Als het programma met goed gevolg wordt afgerond kun je direct doorstromen naar de Master Stedenbouw aan de Academie in februari. Voordat je kunt beginnen aan de Academie heb je nog een startgesprek met de coördinator van de Academie.

 

Studiepunten
Het programma wat over twee kwartalen loopt omvat 30 studiepunten (ects) met een studiebelasting van gemiddeld 15 lesuren per week. Totaal zijn dit 840 uur (ca 260 lesuren + 540 uur zelfstudie). Aan het eind van het programma wordt een certificaat uitgereikt door de Rotterdamse Academie.

 

Programma
Het programma is opgebouwd uit een combinatie van ontwerpen, theorie en praktijk. Studenten doen naast theoretische kennis en ontwerpvaardigheden op verschillende schaalniveaus ook ervaring op in de samenwerking met andere disciplines. Dit betekend dat het programma is opgebouwd uit projecten, cursussen en trainingen waarbij de aangeboden oefenstof van de cursussen en trainingen nauw aansluit op de ontwerpopgave van het project.

 

Informatie & aanmelden
Neem dan contact op met het studiesecretariaat voor meer informatie over de lesdata, kosten of om een afspraak te maken met een opleidingscoordinator. In een persoonlijk gesprek wordt gekeken of de minor Stedenbouw een passende keuze is.