Pre-master Stedenbouw

Ben je afgestudeerd aan een bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening & Planologie, Civiele Techniek, Bouwkunde of Watermanagement zonder minorspecialisatie Stedenbouw en heb je ambities om de masteropleiding tot stedenbouwkundige te gaan doen aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst? Dan bieden wij je de mogelijkheid om alsnog de minor Stedenbouw te volgen. Dit programma vormt de ‘pre-master Stedenbouw’ voor de Academie.

 

Kies op Maat

Tevens kan de minor Stedenbouw gevolgd worden door studenten van een deze opleidingen aan een ander instituut dan de Hogeschool Rotterdam via Kies op Maat. Dit geldt ook voor studenten van opleidingen als bijvoorbeeld Landschapsarchitectuur of Spatial Design. Dit is interessant voor studenten die al weten dat ze de master Stedenbouw willen gaan volgen en een programma zoeken die hier goed op aansluit. Maar ook voor studenten die willen onderzoeken of een ontwerpopleiding bij ze past. Vraag binnen je opleiding meer informatie op over de mogelijkheden om te studeren bij een gastinstelling.

 

Minor Stedenbouw

Het programma van de minor Stedenbouw maakt onderdeel uit van de opleiding ROP aan de Hogeschool Rotterdam. Deze doorstroomminor is ontwikkeld voor ROP studenten als voorbereiding op de masteropleiding Stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

 

Programma

De verschillende projecten van de minor zijn complementair aan elkaar en zorgen voor integraal onderwijs. Naast de focus op het ontwikkelen van ontwerpvaardigheden op het gebied van stedenbouw wordt er de nodig aandacht besteed aan het verbreden van vakkennis op het gebied van stedenbouw. Het programma is opgebouwd uit een combinatie van ontwerpenprojecten, theorielessen en praktijkoefeningen. Studenten doen naast theoretische kennis en ontwerpvaardigheden op verschillende schaalniveaus ook ervaring op in de samenwerking met andere disciplines.

Het programma loopt over twee kwartalen en omvat 30 studiepunten (ECTS).  

 

Instromen

Het programma loopt van september tot februari.

 

Certificaat

Wanneer het programma met goed gevolg wordt afgelegd ontvang je een certificaat. Hiermee ben je formeel toelaatbaar tot de masteropleiding Stedenbouw aan de Academie. Studenten die zich aanmelden voor één van de masteropleidingen aan de Rotterdamse Academie worden uitgenodigd voor een startgesprek.

Meer informatie over de aanmeldprocedure tot de masteropleiding Stedenbouw.

 

Informatie & aanmelden

Neem contact op met het studiesecretariaat van de Academie