Femke Feenstra partner Gortemaker Algra Feenstra l alumna Architectuur
genomineerd voor De Meester 2015 en Archiprix 2016

Lees meer
sluiten

Femke Feenstra

partner Gortemaker Algra Feenstra l alumna Architectuur
genomineerd voor De Meester 2015 en Archiprix 2016

“Ik werd tijdens mijn afstuderen partner bij Gortemaker Algra Feenstra. Het was wennen om meer met het beleid en het aansturen van mensen bezig te zijn dan met het ontwerpen zelf. Maar het is ontzettend leuk om bezig te zijn met de koers van het bureau. Waar willen we naartoe? Het is toch een lastige tijd voor bureaus, maar tegelijkertijd ook een spannende tijd. Welke koers ga je op, wil je verbreden of wil je versmallen? Toen ik ging werken bij – toen nog – de Jong en Gortemaker Algra zeiden ze hier dat ik de Academie van Bouwkunst moest gaan doen. Als interieurarchitect zat ik me namelijk ook altijd tegen de architectuur aan te bemoeien. Ik zat dus ook altijd op die andere schaal te werken. Het was niet: ‘Hier houdt interieur op en daar begint architectuur’. De Academie bleek uitkomst te bieden. Het is hard werken maar ook genieten. Ik zal het zeker missen als ik afgestudeerd ben.”

Verankerd vakmanschap

Master Architectuur

Architecten zijn bijzondere makers. Zij maken ruimte. Daarom kijken zij niet, maar nemen zij waar. Zij luisteren niet alleen, maar horen ook wie die ruimte gaat gebruiken. Zij voelen, vaak letterlijk, welke dimensies, kleuren of materialen nodig zijn. Zij leren denken door te doen en leren maken door reflectie, want theorie heeft de praktijk even hard nodig als andersom. Maar alleen als de architect er ruimte voor maakt. Zijn maatschappelijke betrokkenheid geeft ruimte een toekomst.

Het ontwerpvakmanschap dat de architect daarvoor nodig heeft, kent veel facetten. Kennis van technieken, constructies en materialen moet gestalte krijgen in gevels, wanden en vloeren en uiteindelijk in complexe programma’s voor samenhangende gebouwen. De architect put daarvoor uit de rijke historie van de architectuur en ontwikkelt daarin zijn eigen handschrift. Hij vertaalt dat in ruimte met schetsen, tekeningen en maquettes. Zo organiseert hij zijn ontwerpproces en reflecteert hij op zijn positie in het vak en zijn impact op de maatschappij.

Die maatschappelijke verankering is een onderscheidende waarde van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Als toekomstige architect combineer je hier studeren met werken, zodat theorie praktisch blijft en de praktijk inspireert tot nieuw denken. Je leert de culturele, sociale, economische en politieke trends herkennen en deze in te zetten bij ruimtelijke opgaven. Je leert je bewegen op het grensvlak van architectuur en stedenbouw. En dat is altijd uitdagend, met de grootstedelijke vraagstukken en de inspirerende omgeving van architectuurstad Rotterdam binnen handbereik.

De dynamiek van deze internationale stad resoneert in de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Hier kijk jij naar de wereld en de wereld kijkt naar jou. Een kleinschalige community van de beste ontwerpers helpt jou je ontwerpkracht te ontdekken en de regie te nemen om morgen meer ruimte te geven.

Afgestudeerden van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst kunnen zich 
direct inschrijven bij het Architectenregister als architect.

Nina van Osta l Vinegar Yard, assisted living for the elderly in Southwark, London
studio The Mansion l architectuurstudent
docent: Hans van der Heijden

Shifting demographics
The need for assisted living accommodations in London is astronomically high. This asking growth in care-housing is being driven by the ageing babyboom generation. In 2025 there will be 22% more elderly in England. This means that by that time, 50% of all new homes build should be care- or assisted living accomodations. 33% of elderly considered moving to a smaller property, but only 7% did. The main problem is that there is a chronic under-supply of high quality & well adapted assisted-living accommodations. In addition there is a severe lack of supply in the residential housing market that elderly now keep occupied. If enough assisted living accommodations would be build, 2.6 million houses could be released back into the mainstream housing market.

Elderly are seeking for alternatives to traditional care homes, wanting to remain independent and active for as long as possible with a focus on a fulfilling retirement. Whilst they are looking to downsize, they are seeking better adapted and high quality accommodations with larger units. Another important feature is that that seek facilities, services and care packages that fit around their lifestyles, which can be created as a result of freeing up capital from their house.
 
Assited living as a completion to an active lifestyle
With my design I try to provide an alternative to private residential housing and the classic retirement home. It targets those older people requiring support or care (or will in the future) but who also wish to maintain their independent lifestyle. This type of retirement housing plays a big role in reducing loneliness among its residents, compared to what  might be experienced if they stayed in their private home. It can provide a community for the inhabitants with on-going activities, facilities and services. The social spaces at the Ground Floor and the corridor to the apartments are designed in a way they encourage casual meetings. This could be a place where people can get together, it could be an extension of their living environment. Functions are added like a doctor, a  pharmacy, a laundry and a hairdresser so the buildings also could be used by and add value to the neighbourhood.
What I strive for as an architect is not life shaped by architecture, but architecture that is shaped by the life that takes place within it.
Sluiten
Katrazyna Nowak l Art in Context
afstudeerproject l winnares Archiprix NL 2016 l mentor: Ludo Grooteman

Uit het commentaar van de Archiprix-jury

“Met dit fascinerende afstudeerplan, dat het karakter heeft van een ontwerpend onderzoek, slaagt de ontwerpster er op overtuigende wijze in om gestalte te geven aan haar ambitie om een nieuwe museumtypologie te ontwikkelen. (…) In een goede balans tussen de theorie en het ontwerp wordt een intrigerend museum ontwikkeld met een geheel eigen karakter. Interessant is bovendien dat het ontworpen museum niet alleen een doorsnede toont van de kunstgeschiedenis, maar dat de architectuur van het museum zelf ook een doorsnede van de architectuurgeschiedenis is. Het ontwerp biedt daarmee een heel nieuwe kijk op de typologie van musea. (…) Het intrigerende ontwerp heeft diepgang en weet de beschouwer te pakken, mede dankzij de sprekende maquette en heldere presentatie.”

Sluiten
Wesley Leeman | Shuangshan Productionscape
nominatie Archiprix NL 2015 | nominatie Archiprix Intl 2016 | architectuuralumnus
mentor: Dirk Peters

In het afstudeerproject ‘Shuangshan Productionscape’ formuleert de ontwerper een strategie waarin hij de noodzaak van landbouwvernieuwing in China combineert met de recreatieve ontwikkeling van de regio Shanghai. Hierbij vertaalt hij in Nederland ontwikkelde kennis, zowel op het gebied van landbouwinnovatie als op het gebied van integraal ontwerpen, naar de Chinese context. De ontwikkelingsstrategie richt zich op de ontwikkeling van een nieuw landschap in technologische, economische, ecologische en sociale zin.

Het project laat het potentieel zien van de combinatie van een enorm ecologisch-agrarisch systeem met een op ervaring en aantrekkelijkheid gericht educatief en recreatief landschap. Daarbij ligt de nadruk op het tot stand brengen van symbiotische relaties, zonder de machine-logistiek van het productie-eiland te ontkennen of te ondermijnen. Het combineren van de schijnbaar onverenigbare karakteristieken van beide polen van het project gebeurt op het schaalniveau van het eiland en vindt haar hoogtepunt in het centrale expo-gebouw, dat als hoofdattractie en ontwikkelingsmotor fungeert.

Uit het commentaar van de selectiecommissie RAvB

“De commissie acht het dapper om beide schalen uit te werken en vindt dat dit overtuigend is gedaan. Het expogebouw is een tentoonstellingsgebouw en tegelijk een laboratorium voor nieuwe ontwikkelingen. Het gebouw is daarmee een geïntensiveerde weergave van het productiegebied. Een plan dat een dubbel antwoord geeft op de problematiek in die in de grootstedelijke gebieden in China speelt. Een geloofwaardig en boeiend ontwerp.”

Uit het commentaar van de Archiprix-jury

“Het professionele plan omvat een uitgebreide en overtuigende analyse van de bestaande omstandigheden, van de vraag en van de mogelijkheden op het gebied van voedselproductie en leisure in China. Met de formulering van de opgave wordt een relevant thema aangesneden. Het plan is gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen naar gesloten systemen die ecologisch verantwoord zijn en wordt ondergebracht in één gebouw. Daaraan wordt een veelheid aan functies toegevoegd die benodigd zijn voor de productie. Eromheen wordt een leisure landschap ontworpen, gebruik makend van de aanwezige bruikbare elementen. De kwaliteit van het plan zit in het Expogebouw. Dat wordt niet alleen gebruikt voor de voedselproductie en vermaak, maar ook voor sociale doelen, educatie en mentaliteitsverandering over voedselproductie en -consumptie. Het is tot op detailniveau uitgewerkt.”

Sluiten
agenda

Het gehele jaar door biedt de Academie activiteiten aan om kennis te maken met de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw.

23.04

Slotpresentatie Jason Oosterman


besloten bijeenkomst
Lees meer

Ja, ik accepteer cookies

Rotterdamse Academie van Bouwkunst gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. 


Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-statement.