Studentenwerken
Jammed parasite
Atelierwerk Jason Oosterman

Een parasiet: Een organisme dat zich ten koste van een ander organisme waarmee hij samenleeft (de gastheer

The Revealed Zenne
Atelierwerk Tom Eichler

Een stedenbouwkundig plan dat haar aanwezige kwaliteiten inzet voor een nieuwe toekomst van een zeer gebarricadeerd gebied. Een combinatie van wonen, werken en recreëeren en het terug brengen en...

Oostplein Community
Atelierwerk Dylan van Wel

Oostplein, Rotterdam. Cyberaanvallen op de computersystemen van nutsbedrijven hebben gezorgd voor het onregelmatig en langdurig uitvallen van elektriciteits-,  gas- en watertoevoer. Ook de...

A modern-day London Mansion block
Atelierwerk Michelle Kox

My design offers affordable houses in a secluded, serene atmosphere that blends in with its surroundings without wasting valuable space.

I started with...

Short Stay - Gravity
Atelierwerk Sharmila Nasheed

 

Want to see the movie made with models?

Watch it here and enjoy,        https://vimeo.com/156332707

The Cool Boulevard
Atelierwerk Sharmila Nasheed

Rotterdam 2020, de stad staat in brand. Door een onbekende oorzaak is er een gat in de ozonlaag ontstaan. Oostplein is veranderd in een woestijn achtig gebied.Bomen zijn verbrand, dieren hebben...

Zonnegroet
Atelierwerk Jason Broekhuizen

Bij het ontwerp van het begrafenisritueel staat het humanisme centraal, een overtuiging ontwikkeld door de mens waarbij de natuur en de mens een sterke verbinding hebben. Bij het Humanisme...

IN, OP & BOVEN DE GROND
Atelierwerk Harmen van der Wilt

In de media was ten tijde van de start van dit atelier aandacht voor de ouders van doodgeborenen en voor doodgeboorte in zijn algemeenheid. Dit kwam mede door een zin uit het Bevolkingsregister...

Tektoniek
Atelierwerk Harmen van der Wilt

Een verkenning van het thema Tektoniek middels intensief modelonderzoek.

Doordat de opgave zodanig was ingericht dat er iedere bijeenkomst een specifiek aspect (ruimtelijkheid,...

Sequentie van Westerveld
Atelierwerk Marinda Verschoor

Voor het atelier Representatie & Ritueel ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe manier om architectonische ruimte te representeren. Inspiratie tijdens deze zoektocht...

Inside a sponge
Atelierwerk Marinda Verschoor

Voor het atelier tektoniek kregen we de opdracht een parasiet te ontwerpen voor aan het Akragon gebouw. De functie van de parasiet is een yoga-studio. Tektoniek is de leer van...

Transition Zone, a connection between city and park
Atelierwerk Madelon Pluis

Brussel is op zoek naar een verdichtingsstrategie binnen haar eigen grenzen, omdat ze een bevolkingsgroei verwachten van 170.000 inwoners tot 2040. Dit is ter grootte...

It's a Waste to Waste your Waste
Atelierwerk Ruud van Leeuwen

''Afvalverwerking in de buurt!?'' Op het eerste gezicht lijkt dit geen wenselijke situatie. Afval heeft vaak een negatief imago en de verwerking van afval vindt meestal plaats op...

Stadhuis Rotterdam Zuid
Atelierwerk Maxime Vink

Rotterdam zuid heeft geen monoliet karakter maar is een collage van verschillende identiteiten. De identiteiten zijn na het bombardement ontstaan door een tekort aan woningen en doordat iedere...

Vinegar Yard, assisted living for the elderly in Southwark, London
Atelierwerk Nina van Osta

Shifting demographics
The need for assisted living accommodations in London is astronomically high. This asking growth in care-housing is being driven by the ageing babyboom...