Studentenwerken
Urban canyon
Atelierwerk Jürgen Maurer

Het project biedt grondgebonden woningen van het hogere segment waarbij de bewoners de drukke urbane omgeving kunnen beleven, maar ook een groene binnenruimte kunnen opzoeken voor interactie...

Buurtkamers om aan te wonen, en om door thuis te komen.
Atelierwerk Bernard van de Pol

In dit atelier stond de woonomgeving centraal, en werden alle schaalniveaus van de wijk aangeraakt, van de overgangen in stedenbouw en openbareruimte tot de stoffelijkheid van de architectuur. De...

Zeer Groot Gebouw
Atelierwerk Jasper Deurloo

Voor het nieuwe Theater-cluster in Den Haag is ee gebouw ontworpen wat vorm gegeven wordt door een route die als een spiraal om de gestapelde theatherkern draait. Deze route leid de bezoeker langs...

Brick-tonic
Atelierwerk Jasper Deurloo

 

 

Tijdelijkheid is een kenmerk van een pavilioen. Dit is zowel een kans voor experiment als een uitdaging. Het impliceert een bijzondere tijdelijke ervaring.

Ruimte voor de historische stad
Afstudeerwerk Joost van den Ham

Binnen de historische stad Utrecht is in de loop van eeuwen veel grond onbenut gebleven. Door de vorming van gesloten gevelwanden en bouwblokken zijn open ruimten...

De Noordelijke Maasvallei: De Maas is om!
Afstudeerwerk Ronald Flipsen

Van oudsher is in Nederland de ontwikkeling van het landschap gekoppeld aan de economische ontwikkeling. Vanaf de jaren 60 is hier echter een kentering in...

De stationsarchitectuur voorbij
Atelierwerk Ron van Logchem

 

De Nederlandse stations zijn van oudsher ontstaan aan de rand van de 19e eeuwse stad. Door stedelijke groei liggen zij inmiddels vaak midden in de stad en vormen een obstakel...

Collectieve woonmodellen 010
Atelierwerk Maira Bos

In het atelier Collectieve Modellen onderzochten studenten de stedelijke woningbouw die in de jaren ’70 in zwang kwam. De opgave aan de studenten was tweeledig: analyseer een aantal kenmerkende...

Compact op Zuid
Atelierwerk Maira Bos

IN HET MOTORSTRAATGEBIED IS EEN ONGEBRUIKELIJKE MIX VAN BEDRIJVIGHEID, KANTOREN, ZORGINSTELLINGEN, ONDERWIJS EN WONEN AANWEZIG. HET PARTYCENTRUM ZIT NAAST DE AUTOHANDELAAR EN ACHTER DE SCHOOL. PAL...

Wonen aan het waterfront
Atelierwerk Adri-Piet Stam
Van oudsher heeft het water Gouda gevormd. Als handelsstad was het in grote mate afhankelijk van het water. Terecht kan dus worden gesproken over een ‘waterstad’. Voor de ontwerpopgave van de drie...
Museum Caldic Collectie
Afstudeerwerk Michel Zethof

Op bezoek in de wereld van de verzamelaar.

Een belangrijk aspect binnen de architectuur is de ruimtelijke kwaliteit. Dit wordt in mijn ogen te vaak onderbelicht. Ervaring en beleving van de...

Voorbij de Vangrail
Afstudeerwerk Bas van der Vinne

De uitvinding van de auto en daarmee de komst van de snelweg heeft de beleving van ruimte en tijd drastisch veranderd. Plotseling zijn we in staat om in korte tijd en met grote snelheid een indruk...

Light in the dark
Atelierwerk Artie Dewnarain

 

 

 

 

 

 

 

Brede school Morgenstond
Atelierwerk Christianne Schets

Omgevingsgericht

"l’Ecole pour la vie, par la vie!" Celestin Freinet

Vrij vertaald betekend dit: leren voor het leven en voor het leven. Dit is een...

herstructurering Crooswijk
Atelierwerk Maartje Franse

De Rotterdamse wijk Crooswijk die wordt gekenmerkt door zijn geschiedenis als voormalig industrieterrein van de stad en heeft daar ook zijn strategische ligging...