Afstuderen

Het afstudeerproject is de meesterproef in de opleiding tot architect of stedenbouwkundige: tijdens het afstuderen komen de vaardigheden en kennis die gedurende de studie ontwikkeld zijn, in onderlinge samenhang tot bloei. Aan de hand van het afstudeerproject toetst de Academie of de student in staat is om het beroep van architect of stedenbouwkundige zelfstandig uit te oefenen - overeenkomstig de eisen voor inschrijving in het register als architect of stedenbouwkundige.


Het afstudeerproject is een apart onderdeel van de studie. Met het afstudeerproject positioneert de student zich als architect of stedenbouwkundige, presenteert hij/zij zichzelf aan de buitenwereld en legt hij/zij de fundering voor zijn/haar de carrière. Maar het biedt ook de mogelijkheid een kritische bijdrage aan te leveren aan het debat over belangrijke en actuele, maatschappelijke en/of vakmatige kwesties. Het afstuderen kan daarmee een belangrijke maatschappelijke relevantie hebben en/of waardevol zijn voor de ontwikkeling van het vakgebied van de architectuur of stedenbouwkunde.

Lees in onderstaande bijlage alles over het afstuderen