menu sluiten
zoek terug
terug
Duzan Doepel partner Doepel Strijkers Architects | oud-lector Sustainable Design | alumnus Architectuur
Vooropleiding Bachelor Architectural Studies University of the Witwatersrand Johannesburg

Lees meer
sluiten

Duzan Doepel

partner Doepel Strijkers Architects | oud-lector Sustainable Design | alumnus Architectuur
Vooropleiding Bachelor Architectural Studies University of the Witwatersrand Johannesburg

“Wat ik mooi vond aan mijn leerstoel, is dat er een heel sterke relatie is tussen onderzoek (dat gestoeld is op wetenschap) en de ontwerpwereld. Ik heb vier jaar gewerkt aan het instrumentarium waarmee die relatie verdiept kan worden. Dat deed ik door projecten te definiëren die gebruikt kunnen worden in ontwerpateliers. Het agenderen van onderzoek in het ontwerponderwijs van de Academie is belangrijk. Het belangrijkste vind ik dat studenten de vaardigheden ontwikkelen om de ontwerpvraag te kunnen herdefiniëren. Je bent erbij gebaat de vraag achter de vraag te stellen. Dit kun je bereiken door ontwerpend onderzoek te verrichten.”

onderzoek in het ontwerponderwijs

Onderzoek

Onderzoek

Een goede architect of stedenbouwkundige heeft een gereedschapskist die gevuld is met kennis en beheersing van onderzoeksmethoden, -technieken en –instrumenten, die relevant is voor de beroepspraktijk. Het gaat hierbij om onderzoek ten behoeve van het ontwerp, en dus onderdeel van het ‘reguliere’ ontwerpproces (Research for Design), en onderzoek waarbij het ontwerp wordt ingezet als onderzoeksinstrument (Research by Design).

De ontwikkeling van beide vormen van onderzoeksvaardigheden is stevig verankerd in het curriculum van de opleidingen. Maar we willen de studenten niet alleen die noodzakelijke bekwaamheden meegeven, onze ambitie is om hiermee daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan maatschappelijke, met name Rotterdamse, vraagstukken.

Om die ambitie waar te kunnen maken werken we onder andere samen met Academies van Bouwkunst in het lectoraat Future Urban Regions (FUR) en werken we samen met een aantal lectoraten van Hogeschool Rotterdam. Daarnaast programmeren we zelf onderzoeksprogramma’s middels projecten als Streetwise (2013-2015), Bouwen aan de Buurt (2017-2019) en De Rotterdamse Klimaatopgave (2019-2022).

agenda

Het gehele jaar door biedt de Academie activiteiten aan om kennis te maken met de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw.

22.08

Slotpresentatie Mark van Wasbeek


openbare bijeenkomst
Lees meer